Actueel > Nieuws

Nieuws

 • Vacature gemeente Laarbeek

  Wij zijn op zoek naar een Beleidsmedewerker: werkgebied APV, Drank en Horeca en Bijzondere wetten, voor 32 uur per week.

 • Bed & breakfastreglement Laarbeek ook van toepassing in bebouwde kom situaties

  Het college van de gemeente Laarbeek maakt bekend dat op 7 april 2015 is besloten het huidige bed & breakfastreglement met enige wijzigingen, opgenomen in een oplegnotitie, ook voor de bebouwde kom (met uitzondering van bedrijventerreinen) van toepassing te verklaren.

 • Inwoner Laarbeek genaturaliseerd

  Vandaag is mevrouw C.A. Leenders-Inostroza Tapia genaturaliseerd. Hierdoor is zij Nederlandse geworden. Mevrouw Leenders is afkomstig uit Chili.

 • Koningsdag gemeente Laarbeek

  Op Koningsdag, maandagochtend 27 april begint voor de gemeente de viering van Koningsdag met de bijeenkomst voor de gedecoreerden van Laarbeek. Deze werd dit jaar gehouden in het Buurthuis Mariahout. 

 • Werkgroep Gezondheidsrace nieuwe stijl aan de slag

  In december 2014 is de derde editie van de Gezondheidsrace Laarbeek afgerond. Begin van dat jaar gingen vier teams van elf deelnemers de strijd aan om de titel ‘Fitste Gezondheidsteam van Laarbeek’. De deelnemers werkten aan hun eigen gezondheid en hebben zich actief ingezet om de gezondheid van dorpsgenoten te verbeteren. Het Beek en Donkse team ‘The Shooters’ wist de titel in de wacht te slepen.

 • Vertrouwenspersonen bij vragen, klachten of onvrede over jeugdhulp

  Vanaf 1 januari 2015 valt alle zorg voor jeugd onder de Jeugdwet, waarvoor gemeenten verantwoordelijk zijn. Hierbij kun je denken aan jeugdhulp, gesloten jeugdzorg, jeugd-GGz, jeugdbescherming, jeugdreclassering en de zorg voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. 

 • Uitreiking Koninklijke onderscheidingen bij Algemene Gelegenheid 2015

  Op vrijdag 24 april werden de onderscheidingen door de (wnd.) burgemeester van Laarbeek, de heer F.Ronnes uitgereikt.

 • 4 mei Dodenherdenking

  Maandag 4 mei vindt de jaarlijkse Dodenherdenking Laarbeek plaats. Om 18.30 uur is er allereerst een bijeenkomst in de Michaelkerk in Beek en Donk. Pastoor Verbraeken zorgt voor een begroeting. Het parochiebestuur treedt als gastheer op.

 • Myriam Meertens nieuwe gemeentesecretaris gemeente Laarbeek

  Myriam Meertens wordt per juni de nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Laarbeek. Myriam Meertens (47 jaar) is momenteel directeur Ruimte en loco-secretaris in de gemeente Weert.

 • Jeugd en Raadsvergadering op 23 april

  LAARBEEK - Op donderdag 23 april is het zoals iedere zes weken raadsvergadering. Voorafgaand aan de reguliere raadsvergadering is er een kennismakingsgesprek tussen álle raadsleden die Laarbeek rijk is. De Jeugdgemeenteraad gaat dan namelijk op bezoek bij de ‘grote’ gemeenteraad van Laarbeek. Tijdens dit gesprek vertellen de raadsleden waar ze op dit moment allemaal mee bezig zijn. Zo zullen de Jeugdgemeenteraadsleden wat meer vertellen over de drie projecten waar ze dit jaar mee bezig zijn.

 • Wegwerkzaamheden Wilhelminalaan en Goossensstraat, Aarle-Rixtel

  Op maandag 20 april is aannemer Van den Berk begonnen met rioleringswerkzaamheden in de Wilhelminalaan en Goossensstraat in Aarle-Rixtel. Deze werkzaamheden zullen tot 1 augustus duren.

 • Wat is jouw donorkeuze? Meer donoren = kortere wachttijden = minder doden

  Vorige week ontvingen 237 jongeren geboren in 1996 uit Laarbeek een donoroproep met de vraag of zij orgaandonor willen worden.

 • Laarbeek viert Nationale Sportweek!

  De Nationale Sportweek is een landelijk evenement dat een week lang de aandacht vestigt op sport en bewegen. De sportweek is van 18 t/m 25 april. Laarbeek is een sportieve en gezonde gemeente, veel kinderen zijn lid van een sportvereniging, er zijn goede sportvoorzieningen en veel inwoners zijn actief en bewegen graag. Reden om de Nationale Sportweek mee te vieren. In de sportweek kun je ook eens bij verenigingen die je nog niet kent zien en ervaren hoe leuk sporten en bewegen is. Voor sportverenigingen is het een mooie kans om nieuwe mensen kennis te laten maken met de vereniging en de sport.

 • Verenigingen en vrijwilligers ruimen 20 kuub zwerfvuil in Laarbeek!

  Op zaterdag 28 maart werd door verschillende verenigingen en vele vrijwilligers zwerfvuil ingezameld in het kader van de zwerfvuildag, ook bekend als landelijke opschoondag. In Laarbeek ruimden zij in totaal 20 kuub zwerfvuil!

 • Aanvragen subsidie

  Organisaties die voor de periode 2016-2019 voor subsidie in aanmerking willen komen, dienen voor 1 april a.s. het aanvraagformulier jaarlijkse subsidie in te vullen. U kunt het aanvraagformulier vóór 1 april ondertekend opsturen naar: Gemeente Laarbeek, Antwoordnummer 5016, 5740 ZX Beek en Donk.

 • Omleiding verkeer Nieuwstraat 20 tot 26 maart

  In verband met rioleringswerkzaamheden voor het nieuwe plan “De Fontein” wordt de Nieuwstraat in Lieshout van vrijdag 20 maart tot 26 maart a.s. afgesloten voor doorgaand verkeer. Het verkeer wordt met verwijzingsborden omgeleid via de Kuiperstraat-De Klumper.
  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer M. Adams van BAM Woningbouw, telefoon: 0495  57 91 00.

 • Uitslag verkiezingen

  Bij de verkiezingen van de Provinciale Staten kreeg de SP de meeste stemmen van de Laarbeekse kiezers. Het opkomstpercentage in Laarbeek was 46,18%. Door op Lees meer te klikken kunt u zien hoeveel stemmen elke partij heeft gekregen. Op de te downloaden bestanden (onder aan de pagina) kunt u ook de stemmen per district zien.

 • Inzameling grof groen afval

  30 en 31 maart
  Jaarlijks is er voor uw gemak in het voor- en najaar een aparte inzameling van grof groen (snoei)afval. Dit najaar wordt er ingezameld op maandag 30 en dinsdag 31 maart. De inzameling is kosteloos.
   

 • Honden aan de lijn, ook in het buitengebied!

  Veel wandelaars maken gebruik van het platteland, vanwege de rust en de ruimte. Wanneer wandelaars hun hond vrij laten rondrennen, kan dit echter risico’s met zich meebrengen. 

 • 20-23 maart brug sluis V bij Achterbosch afgesloten

  Van vrijdagavond 20 maart 20.00 uur tot en met maandagochtend 23 maart 6.00 uur is de brug over Sluis V (Sluisweg) afgesloten voor wegverkeer. Autoverkeer wordt omgeleid via de brug Deense Hoek (en Sonseweg). Fietsverkeer wordt omgeleid via de brug Stad van Gerwen (Weverse Kanaaldijk en Stadse Kanaaldijk). Door bebording langs de weg is de omleiding aangegeven. 

 • Ruimte voor landbouw en natuur door grondruil bij Croy

  LAARBEEK / HELMOND - Eigenaren en pachters in de omgeving van kasteel Croy hebben hun handtekening gezet onder de ruil van 43 hectare landbouwgrond. Dat is de start voor een flinke verbetering van de agrarische structuur in het gebied. Daarnaast gaan zij aan de slag met 3,75 hectare natuurontwikkeling langs de Goorloop.  

 • Extra maandagavonden open

  In aanloop naar de meivakantie zijn de loketten van burgerzaken twee maandagavonden extra geopend. Dit is het geval op maandag 30 maart en op maandag 13 april. U kunt via www.laarbeek.nl zelf u afspraak inplannen.

 • Opvang en ophalen zwerfdieren in Laarbeek door Dierenbescherming

  Sinds 1 januari 2015 worden zwerfdieren in Laarbeek opgehaald en opgevangen door de Dierenbescherming Brabant Zuid-Oost.

 • Laat uw stem horen!

  Op 18 maart 2015 kunt u uw stem uitbrengen voor de Provinciale Staten en de waterschappen Aa en Maas en de Dommel. Om uw stem uit te brengen, moet u wel uw stempas en een legitimatiebewijs meebrengen. De stembureaus - die staan vermeld - zijn geopend van 7.30 tot 21.00 uur. Stemmen voor waterschap de Dommel kan alleen bij stembureau 8! Weet u nog niet op wie u wilt stemmen? Probeer dan eens onderstaande stemwijzers. Wilt u weten wat de provincie allemaal voor u doet? Neem dan een kijkje op de resultatenpagina van de provincie Noord-Brabant.

 • Brief Commissaris van de Koning

  Het college en de gemeenteraad hebben ieder een brief gekregen van de Commissaris van de Koning. Hierin schrijft hij, dat hij voor de zomer een werkbezoek zal brengen aan de gemeente Laarbeek. Tijdens dat bezoek bespreekt hij de situatie op dat moment en afhankelijk daarvan kan hij wellicht meer zeggen over een eventuele start van de burgemeestersprocedure. De heer Ronnes blijft de komende tijd als waarnemer in Laarbeek werkzaam.

 • Fout in afvalkalender

  In de afvalkalender op de gemeentepagina’s van vorige week stond een fout. Er stond dat er vrijdag 13 maart restafval, gft en plastic wordt ingezameld. Dit moet plastic en restafval zijn. Er wordt dan geen gft ingezameld.

 • Laarbeek heeft twee nieuwe Nederlanders

  Vandaag ontvingen mevrouw Khayrullina uit Rusland en de heer Fagbayigbo uit Nigeria uit handen van burgemeester Ronnes een certificaat waarin hun Nederlanderschap officieel is vastgelegd.

 • Stemwijzers en taken provincie en waterschappen

  Op woensdag 18 maart 2015 kan er gestemd worden voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Om de inwoners van de gemeente Laarbeek een beter beeld te geven over wat de provincie en waterschappen doen, hebben wij enkele tekstjes en filmpjes bij elkaar gezocht. Onderstaande linkjes laten kort de taken en resultaten zien. Ook hebben wij aan het eind van dit artikel stemwijzers toegevoegd die u kunnen helpen bij het maken van uw keuze.

 • Weer volop gebouwd in De Beekse Akkers

  Dit najaar worden er door Hendriks Coppelmans Ontwikkeling B.V. circa 43 huur- en koopwoningen gebouwd in De Beekse Akkers. Vandaag is de samenwerking tussen de gemeente Laarbeek en Hendriks Coppelmans vastgelegd in een overeenkomst. Hiermee wordt een flinke stap gezet in de afronding van de ontwikkeling van De Beekse Akkers. 

 • Burgemeester bevoegd om panden te sluiten bij overtreding Opiumwet

  Burgemeester Frans Ronnes van de gemeente Laarbeek heeft beleid vastgesteld dat duidelijkheid geeft over de toepassing van de bevoegdheid van de burgemeester om woningen en lokalen te sluiten bij overtreding van de Opiumwet. Artikel 13a van de Opiumwet biedt hiervoor mogelijkheden. Dit beleid wordt landelijk en in de regio in meerdere gemeenten toegepast. Bij de uitvoering wordt samengewerkt met politie en Openbaar Ministerie.

 • Ontslag Hans Ubachs definitief

  Hans Ubachs is per 1 maart 2015 formeel ontslagen als burgemeester van Laarbeek. Tijdens een informele bijeenkomst heeft hij afscheid genomen van het personeel van de gemeente Laarbeek. Daarmee is zijn dienstverband nu officieel beëindigd.

 • Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen

  Op woensdag 18 maart 2015 zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en de algemeen besturen van de waterschappen. In Laarbeek betreft dit het Waterschap Aa en Maas en Waterschap De Dommel. U kunt zelf bepalen in welk stembureau binnen de gemeente Laarbeek u gaat stemmen. Een uitzondering op deze algemene regel is van toepassing voor de kiesgerechtigden van Waterschap De Dommel. Deze kiezers kunnen hun stem voor dit waterschap in Laarbeek alleen uitbrengen bij stembureau 8 Franciscushof in Lieshout.
  Alle stembureaus zijn geopend vanaf 07.30 en 21.00 uur. Vergeet niet uw stempas en identiteitsbewijs mee te nemen.

 • Nieuwe functie voor gemeentesecretaris

  Algemeen directeur en gemeentesecretaris Carelien Liebrecht heeft per 1 april een nieuwe betrekking bij bureau Geerts & Partners en gaat daar aan de slag als interim-manager en consultant. Er is een principeovereenkomst waarvan de details nader uitgewerkt worden.

 • Inloopspreekuur wethouders

  Wilt u eens van gedachten wisselen met een wethouder over een bepaald onderwerp? Dat kan tijdens het inloopspreekuur dat de wethouders wekelijks houden. 

 • Wegwerkzaamheden Koppelstraat Beek en Donk

  BGM Infra is op dit moment bezig met het vervangen en aanbrengen van een nieuwe gasleiding in de Koppelstraat in Beek en Donk. Daarom zal aanstaande donderdag 26 februari en vrijdag 27 februari de Koppelstraat ter hoogte van de Kievitlaan worden afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de Kievitlaan, Burgemeester van der Weidenlaan en Raadhuisplein.

 • Hulp nodig bij uw belastingaangifte?

  Voor 1 mei dient u bij de Belastingdienst aangifte te doen over uw inkomstenbelasting van 2014. Heeft u hierbij hulp nodig? Inwoners van de Peelregio kunnen terecht in de Stadswinkel van de gemeente Helmond, aan het Frans Joseph van Thielpark 1 in Helmond. Daar zitten medewerkers van de Belastingdienst klaar om u te helpen. U kunt terecht vanaf maandag 9 maart tot en met half mei (afhankelijk van de vraag). De hulp is gratis.

 • Doe mee aan de zwerfvuildag op zaterdag 28 maart

  De gemeente Laarbeek doet ook dit jaar weer mee aan de Landelijke Opschoondag. In Laarbeek noemen we dat de Zwerfvuildag 2015. 

 • 40 dagen lang ‘IkPas’

  Carnaval is op Aswoensdag toch echt weer voorbij. Tijd om het in de vastenperiode eens rustiger aan te doen met alcohol? Op 18 februari aanstaande start IkPas, de uitdaging met uzelf om 40 dagen lang géén alcohol te drinken. 

 • Vrijwilligersverzekering

  De gemeente Laarbeek sluit jaarlijks een vrijwilligersverzekering af, dus ook dit jaar. Deze vrijwilligersverzekering van de gemeente Laarbeek houdt in, dat iedere inwoner van Laarbeek, die op enig moment vrijwilligerswerk doet, wat betreft aansprakelijkheid onder deze collectieve verzekering valt. Er hoeft geen registratie van vrijwilligers of deelnemende organisaties plaats te vinden.

 • Reclamebelasting geeft boost aan Piet van Thielplein-Koppelstraat

  Ondernemers op en rondom het Piet van Thielplein in Beek en Donk betalen sinds 1 januari 2015 reclamebelasting. Deze middelen worden gestort in een ondernemersfonds. Ondernemers betalen hieruit activiteiten om de sfeer en uitstraling van het centrumgebied te vergroten. Ook klantenacties en evenementen verbeteren de aantrekkelijkheid voor het winkelend publiek.

 • Aangepaste openingstijden gemeentehuis

  Tijdens de carnavalsdagen, op maandag 16 en op dinsdag 17 februari 2015, is het gemeentehuis Laarbeek gesloten. Op maandagochtend 16 februari is de balie van Burgerzaken tussen 9.00 en 10.00 uur wel geopend, maar alléén voor de aangifte van geboorte of overlijden.

 • Sleuteloverdracht carnaval

  Op zaterdagmiddag 14 februari 2015 worden de sleutels van Laarbeek weer overgedragen tijdens de sleuteloverdracht in Laarbeek. 

 • Verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschap

  Woont u in Brabant en bent u 18 jaar of ouder? Breng dan op 18 maart a.s. uw stem uit. Op deze dag zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten én de waterschappen. Meer informatie vindt u hier.

 • Per 1 juni 2015 dient iedere beroepschauffeur code 95 op het rijbewijs te hebben staan

  (Vrijstelling vervalt voor beroepschauffeurs die zijn geboren voor 1 juli 1955)
  Code 95 betekent dat de rijbewijshouder geschikt bevonden (vakbekwaam) is om beroepsmatig bepaalde voertuigen te besturen. Code 95 is een aanduiding op het rijbewijs die achter een rijbewijscategorie is geplaatst. Deze code is verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijscategorie C, C1, D en D1 noodzakelijk is.

 • Peel 6.1 Zorg en Ondersteuning gesloten tijdens Carnaval

  Op maandag 16 en dinsdag 17 februari is Peel 6.1 Zorg en Ondersteuning gesloten. U kunt dan niet bellen met het telefoonnummer 14 0492. Voor meer informatie en antwoord op veelgestelde vragen kunt u op deze dagen wel terecht op de website www.peel6-1.nl. Vanaf woensdag 18 februari om 08.30 uur is Peel 6.1 weer bereikbaar via telefoonnummer 14 0492.

 • Technisch onderhoud aan laarbeek.nl

  Door technisch onderhoud kunt u zaterdag 7 en zondag 8 februari geen gebruik maken van onze e-diensten (zoals: verhuizing doorgeven, melding openbare ruimte, aanvraag uittreksels, bezwaar maken belastingen enz.). Onze excuses voor het ongemak. U kunt wel gewoon online een afspraak maken of uw WOZ-taxatieverslag inzien.

 • Brabantse Dorpen Derby

  Ook in 2015 wordt er weer de Brabantse Dorpen Derby door de provincie Noord-Brabant georganiseerd. Dit jaar is het thema: CULTUUR, in de breedste zin van het woord.

 • Opvang en ophalen zwerfdieren in Laarbeek door Dierenbescherming

  Sinds 1 januari 2015 worden zwerfdieren in Laarbeek opgehaald en opgevangen door de Dierenbescherming Brabant Zuid-Oost. 

 • Verkiezing Provinciale Staten / Waterschap 2015

  Op woensdag 18 maart 2015 wordt in Nederland de verkiezing van de leden van Provinciale Staten gehouden. Op deze dag worden bovendien ook de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Aa en Maas en Waterschap De Dommel gekozen.

 • Bijdrageregeling waardevolle bomen

  Als u een boom in eigendom heeft die door de gemeente als waardevolle boom is geregistreerd, kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage voor de instandhouding. Deze waardevolle bomen en groenstructuren staan op de Groene Kaart. De Groene Kaart is online te raadplegen.

 • Landbouwgrond voor pacht

  De gemeente Laarbeek biedt diverse percelen landbouwgrond in geliberaliseerde pacht aan, bij inschrijving. De inschrijftermijn loopt vanaf vrijdag 30 januari 2015 en sluit op maandag 23 februari 2015 om 16.00 uur.

 • Aanslagen Gemeentelijke Belastingen en OZB

  Op zaterdag 31 januari ontvangt u van de gemeente twee aanslagen: de aanslag onroerende-zaakbelastingen 2015 en de aanslag riool- en afvalstoffenheffing over het tweede half jaar van 2014.

 • Vlaggen in top bij nieuwbouw brede school Aarle-Rixtel

  Het was woensdag 28 januari een enorme drukte op de bouwplaats bij de nieuwe brede school in Aarle-Rixtel. En een hoop geluid! Zeker 300 kinderen van de Eenbes basisschool De Heindert, Openbare basisschool De Driehoek, Fides kinderopvang en Spring kinderopvang hebben de longen uit hun lijf geschreeuw toen we aftelden naar het omhoog hijsen van de vlaggen. 

 • Bevolkingsonderzoek borstkanker in Aarle-Rixtel

  Op 11 februari 2015 start Bevolkingsonderzoek Zuid met het bevolkingsonderzoek borstkanker in Aarle-Rixtel.

 • Verklaring burgemeester Hans Ubachs naar aanleiding van het onderzoeksrapport en de ontstane situatie

  De verklaring van burgemeester Hans Ubachs naar aanleiding van het onderzoeksrapport kunt u hier lezen.

 • Een iPhone voor de beste smoes

  Met de wedstrijd ‘Wie heeft de beste spijbelsmoes?’ vragen de leerplichtconsulenten van de Peelgemeenten aandacht voor de onderliggende oorzaken van spijbelen en het vroegtijdig schoolverlaten. Tijdens de landelijke Dag van de Leerplicht op 19 maart 2015 wordt dit nog eens extra onder de aandacht gebracht bij leerlingen, ouders, scholen en andere betrokkenen.

 • Brainstormavond Juni Watermaand

  Dit jaar vindt de zesde editie van de Juni Watermaand plaats. Een maand met geweldige activiteiten in heel Laarbeek, allemaal met het gezamenlijke thema water. Om komend jaar weer met een verrassend en interessant programma te komen, willen we graag met u brainstormen voor het beste resultaat.

 • Gemeentegids en afvalkalender 2015

  De nieuwe gemeentegids 2015 is afgelopen week huis-aan-huis verspreid. Op donderdag 15 januari is de gids met de MooiLaarbeekKrant mee rondgebracht. Mocht u de gids niet ontvangen hebben, dan kunt u contact opnemen met Akse Media bv, producent van de gids, via info@aksemedia.nl.

 • Verklaring gemeenteraad naar aanleiding van het onderzoeksrapport naar de werkomgeving van burgemeester Ubachs in Laarbeek

  De gemeenteraad heeft in een besloten vergadering van 15 januari 2015 het rapport van de onderzoekscommissie besproken. De verklaring van de gemeenteraad naar aanleiding van het onderzoeksrapport is hier te downloaden.

 • Verklaring college naar aanleiding van het onderzoeksrapport naar de werkomgeving van burgemeester Ubachs in Laarbeek

  De verklaring van het college van Laarbeek naar aanleiding van het onderzoeksrapport is hier in zijn geheel te downloaden.

 • Extra raadsvergadering

  Aanstaande donderdag, 22 januari 2015, zal er een extra raadsvergadering zijn. Deze begint om 19.30 uur in het gemeentehuis Laarbeek en is openbaar.
  Klik hier om de agende en bijbehorende stukken te bekijken.

 • Lokaal Wmo-beleid ‘Iedereen doet mee!’ van start

  In de maanden september en oktober 2014 hebben Laarbeekse burgers en professionals input gegeven voor het nieuwe lokale Wmo-beleid. Op vier avonden hebben ruim 120 burgers en professionals zich enthousiast ingezet voor het beleidsplan op het gebied van welzijn, gezondheid en leefbaarheid. Trots presenteert de gemeente dan ook het beleidsplan: ‘Iedereen doet mee!’.

 • Cheques uitgereikt op nieuwjaarsbijeenkomst

  Op de druk bezochte Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Laarbeek op maandag 5 januari 2015 is aan de 4 Sint-Nicolaascomité's van Laarbeek elk een cheque van 250 euro door burgemeester Ronnes overhandigd. De donatie aan de verenigingen is in plaats van het (niet)verzenden van kerst- en nieuwjaarswensen aan relaties van de gemeente.

 • Rapport onderzoekscommissie Laarbeek over burgemeester Hans Ubachs

  De Onderzoekscommissie Laarbeek heeft haar rapport gepresenteerd aan de commissaris van de Koning van Noord-Brabant en de raad van de gemeente Laarbeek. Meer informatie kunt u vinden in het persbericht van de Provincie Noord-Brabant.

 • Team Zorg en Welzijn Aarle-Rixtel van start

  Inwoners van Aarle-Rixtel kunnen vanaf 12 januari met al hun vragen of problemen op het gebied van welzijn, (mantel)zorg, werk & inkomen, wonen en gezinsrelaties terecht bij het Team Zorg en Welzijn Aarle-Rixtel. Ook als u zich zorgen maakt over iemand of als u tips en goede ideeën heeft, die het wonen in Aarle-Rixtel plezieriger, maken kunt u bij het Team terecht.

 • Nieuwjaarsreceptie gemeente Laarbeek

  Op maandagvond 5 januari 2015 vindt de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Laarbeek plaats. Deze wordt gehouden van 19.00 tot 20.30 uur in de hal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom.

 • Gemeentegids en afvalkalender 2015

  De nieuwe gemeentegids 2015 zal komende week huis-aan-huis verspreid worden. 

 • Kerstboominzameling

  Op maandag 5 en dinsdag 6 januari 2015 worden de kerstbomen opgehaald.

 • Veilig Thuis

  Advies of hulp nodig bij huiselijk geweld en kindermishandeling? Bel Veilig Thuis: 0800-2000 (gratis)
  Veilig Thuis is er voor iedereen. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Voor mensen die zelf slachtoffer zijn, als iemand anders (misschien) slachtoffer is, of mensen die  zelf geweld gebruiken. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals. 

 • Dierenbescherming sluit samenwerkingsovereenkomst met gemeente Laarbeek

  Per 1 januari 2015 kunnen inwoners van de gemeente Laarbeek gebruik maken van de dienstverlening van dierenambulance en asiel van de Dierenbescherming van Zuidoost Brabant. Met deze uitbreiding loopt het aantal gemeenten waarvoor de Dierenbescherming de dienstverlening doet op naar zeventien.

 • Starterslening blijft voor inwoners Laarbeek

  De gemeente Laarbeek ziet mogelijkheden in stimulering van de woningmarkt door startersleningen te blijven verstrekken. Er is animo voor de regeling en er is voldoende budget voor minimaal 27 startersleningen. 

 • Wijzigingen dienstregeling Hermes en wijziging buslijn 25

  De dienstregeling van Hermes Openbaar Vervoer B.V. in Zuidoost Brabant is gewijzigd. Dat betekent andere lijnen en routes, andere tijden en soms wijzigt het aantal ritten. Meer informatie is te vinden op www.hermes.nl.

 • Strooien op de Laarbeekse wegen

  Zorg voor veiligheid!
  In september heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het Gladheidsbestrijdingsplan 2014 -2018. Bij het bestrijden van gladheid hebben we echter ook uw hulp nodig. 

 • Melding bij maken afspraak via de website

  Mogelijk krijgt u bij het maken van een afspraak via onze website een melding over een probleem met het beveiligingscertificaat. Ondanks deze melding is de website wel beveiligd. U kunt dus wel gewoon een afspraak maken.

  Dit doet u als volgt:

  • Klik hier om verder te gaan naar 'Maak een afspraak online'. Eerst komt u op de site van het beveiligingscertificaat, daar klikt u op 'geavanceerd' en dan op ‘doorgaan naar de web.laarbeek.nl (onveilig). Wanneer u dit heeft gedaan dan komt u terecht op de site waar u de afspraak kunt maken.

  Onze excuses voor het ongemak. Er wordt gewerkt aan een oplossing.

   

 • Aangepaste openingstijden

  In verband met kerst en oudjaar worden de middag-/avondopenstelling van Burgerzaken en Bouwen en Wonen verplaatst naar maandag 22 december en maandag 29 december 2014. Met de feestdagen zijn we gesloten. Op 5 januari zijn we geopend vanaf 10.30 uur. Ook voor de milieustraat gelden afwijkende openingstijden.

 • Laarbeek heeft nieuwe Nederlanders

  Dit gebeurde tijdens een zogenaamde naturalisatieceremonie, waarbij met een officieel tintje wordt stilgestaan bij het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit.

 • Eenmalige tegemoetkoming eigen risico

  Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 november 2014 besloten om mensen met een bepaald inkomen over het jaar 2014 een tegemoetkoming te geven in het betaalde eigen risico aan de zorgverzekeraar.

 • Collectieve Aanvullende Verzekering

  Voor mensen met een laag inkomen en hoge zorgkosten
  Heeft u in 2015 een laag inkomen en hoge zorgkosten? Dan is de collectieve aanvullende verzekering (CAV) van de gemeente interessant voor u. 

 • Huishoudelijke ondersteuning verandert in 2015

  Elf zorgaanbieders tekenen contract met Peelgemeenten
  Vanaf 2015 moet er fors bezuinigd worden op huishoudelijke ondersteuning die mensen met een beperking thuis krijgen. 

 • Woningstichting Laarbeek realiseert snel 52 woningen bij ontbinden overeenkomst met gemeente

  De Woningstichting Laarbeek (Wsl) start op korte termijn met de bouw van 52 woningen in Lieshout en Mariahout, maar ziet op de lange termijn af van de bouw van woningen in Donk en in Beek. Deze locaties kunnen door de gemeente zelf ontwikkeld worden. Voor het afzien van de bouwplannen door Wsl in Donk en Beek ontvangt de gemeente een schadevergoeding van € 2.300.000,--.

 • Bevolkingsonderzoek borstkanker in Lieshout

  Op 15 december 2014 start Bevolkingsonderzoek Zuid met het bevolkingsonderzoek borstkanker in Lieshout.

 • Informatiebijeenkomst voor zorgaanbieders begeleiding, beschermd wonen en kortdurend verblijf

  Op 8 en 9 december organiseren de Peelgemeenten informatiebijeenkomsten voor zorgaanbieders die vanaf 2015 begeleiding en dagbesteding, beschermd wonen en kortdurend verblijf willen verzorgen in de Peelgemeenten. 

 • Wegwerkzaamheden N279 t.h.v. gemaal ‘t Broek Aarle-Rixtel

  Op donderdag 11 december 2014 zijn er wegwerkzaamheden aan de N279 (Broekdalerbaan) in Aarle-Rixtel. Die dag wordt tussen 9.00 en 16.00 uur ter hoogte van gemaal ’t Broek de rijbaan tijdelijk versmald tot één rijstrook. Er wordt gewerkt met verkeersregelaars.

 • Uitnodiging netwerkbijeenkomst kleine zorgondernemers

  Op initiatief van Zorghoeve de Malbergh en Zorgatelier Madeliefste vindt er op donderdag 4 december 2014 een netwerkbijeenkomst plaats voor kleine ondernemers met als thema ‘Veranderingen in de zorg’. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis Laarbeek en begint om 19.30 uur.

 • Gevonden of verloren voorwerpen?

  Voor gevonden of verloren voorwerpen kunt u terecht in het gemeentehuis Laarbeek. Als u een voorwerp vindt kunt u dat afgegeven bij de receptie van het gemeentehuis Laarbeek. Daar kunt u ook melding doen van vermiste voorwerpen.

 • Uitreiking Kinderlintjes 2014

  Maandagochtend 24 november heeft burgemeester Ronnes, namens de jeugdgemeenteraad, de Laarbeekse Kinderlintjes uitgereikt. Daarvoor werd een bezoek afgelegd aan drie verschillende Laarbeekse basisscholen.

 • Laarbeek twee Nederlanders rijker

  Woensdag 12 november heeft de gemeente Laarbeek twee nieuwe Nederlanders welkom geheten tijdens een naturalisatieceremonie. 

 • Werkzaamheden fietspaden Kanaaldijk

  HELMOND - Vanaf maandag 24 november wordt er gewerkt aan het fietspad naast de Kanaaldijk Noordwest, tussen het Verliefd Laantje en de gemeentegrens met Laarbeek. Dit is het fietspad ter hoogte van de golfbaan.

 • Gemeentewinkel en e-diensten offline op 22 en 23 november

  In het weekend van 22 en 23 november vindt er groot technisch onderhoud plaats op onderdelen van onze website. Onze online gemeentewinkel is het hele weekend niet bereikbaar. U kunt dus geen gebruik maken van onze online e-diensten (o.a. verhuizing doorgeven, uittreksel BRP aanvragen). U kunt wel gewoon online een afspraak maken voor onze diensten aan de gemeentebalie. Excuses voor het ongemak.

 • Uitnodiging Laarbeekse sportverenigingen

  Laarbeek heeft een veelzijdig sport- en beweegaanbod, mede dankzij alle sportverenigingen. Als gemeente vinden we het belangrijk dat mensen gezond leven en daar hoort voldoende sporten en bewegen bij. We stimuleren dan ook graag dat kinderen en volwassenen met plezier gebruik maken van de sportmogelijkheden in Laarbeek. Wethouder Joan Briels (sociaal domein) wil samen met buurtsportcoach Ilse van Ham, met sportverenigingen van gedachten wisselen over o.a. sportstimulering. 

 • 10-jarige evenement Complimenten Vrijwilligerswerk Laarbeek

  Vrijdag 7 november heeft voor de 10e keer het evenement ‘Complimenten Vrijwilligerswerk Laarbeek’ plaats gevonden in het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk. 

 • Inkoop jeugdhulp geregeld

  Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Daarvoor moeten de gemeenten voor 1 november 2014 contracten sluiten met zorgaanbieders. Op vrijdag 31 oktober zijn de contracten in de Peelgemeenten getekend. Kinderen die nu hulp of ondersteuning hebben, houden die zorg in 2015 en kunnen bij hun eigen zorgaanbieder blijven.

 • Complimenten vrijwilligerswerk 2014

  Op vrijdagavond 7 november worden voor de 10e keer de Complimenten voor het vrijwilligerswerk in Laarbeek uitgedeeld. Dit jaar is het evenement in het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk. De gemeente Laarbeek en de Vierbinden organiseren de avond samen; de avond is een waardering voor het gehele vrijwilligerswerk in Laarbeek.

 • Herdenkingsbijeenkomst Laarbeekse Veteranen op 8 november 2014

  Op zaterdag 8 november 2014 vindt van 11.30 tot 13.00 uur de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst van de Laarbeekse veteranen plaats. De bijeenkomst is in de hal van het gemeentehuis en wordt georganiseerd door de gemeente Laarbeek en de Vereniging Veteranen Laarbeek.

 • Bevolkingsonderzoek borstkanker in Beek en Donk

  Op 17 november 2014 start Bevolkingsonderzoek Zuid met het bevolkingsonderzoek borstkanker in Beek en Donk. Tot nu toe kan gesproken worden van een succesvol verlopen bevolkingsonderzoek in Beek en Donk. De opkomst bedroeg tijdens de vorige ronde 85,44%. 

 • Waarnemend burgemeester benoemd

  De commissaris van de Koning heeft met ingang van 22 oktober 2014 de heer F.H.G.M. Ronnes tot waarnemend burgemeester van Laarbeek benoemd.

 • Onderzoekscommissie aan de slag in Laarbeek

  De gemeenteraad van Laarbeek en de commissaris van de Koning van Noord-Brabant hebben samen besloten een onderzoek in te stellen naar de beweringen van burgemeester Hans Ubachs, dat hij zich tijdens zijn functioneren onveilig en geïntimideerd heeft gevoeld.

 • Nieuw bomenbeleid

  Vorig jaar heeft de Laarbeekse gemeenteraad het Bomenbeleidsplan Laarbeek 2013 vastgesteld. Onderdeel van dit plan is een nieuw beleid voor het beschermen en kappen van bomen en belangrijke groenstructuren. In de toekomst is voor minder bomen een kapvergunning nodig. Maar de écht waardevolle bomen en groenstructuren worden juist beter beschermd. Dit doen we via de zogenaamde Groene Kaart. Deze Groene Kaart bestaat uit bomen en groenvlakken. Voor alle solitaire bomen en groenvlakken (dat zijn boomgroepen of groenelementen als bosjes, houtsingels, lanen, e.d.) die op deze kaart staan blijft ook in de toekomst een kapvergunning nodig. Alle bomen die niet op de Groene Kaart staan worden vergunningvrij.

 • Gezocht: leden burgerpanel

  Onze inwoners staan voor ons centraal. Dus nu wij een nieuwe website gaan ontwikkelen, doen we dat niet alleen voor u maar het liefst samen mét u. Daarom zoeken wij inwoners die willen deelnemen aan een burgerpanel. In eerste instantie zetten we het burgerpanel in bij het maken van deze nieuwe website. Over enkele maanden gaan we dan de eerste aanzet daarvan met u doorspreken en testen.

 • Ruimte voor Moreeshof Lieshout

  Raad van State akkoord voor bouwplannen in centrum Lieshout.

 • Verklaring van burgemeester Ubachs

  De verklaring die op 8 oktober door burgemeester Hans Ubachs is uitgesproken in de raadsvergadering treft u aan bij dit nieuwsbericht. Klik op 'Lees meer' om daar de verklaring te downloaden.

 • Fietskijkdag op 18 oktober

  De gemeente Laarbeek  organiseert op zaterdag 18 oktober 2014 een fietskijkdag. Fietsen die in Laarbeek gevonden zijn of gestolen fietsen, worden bij de gemeentewerf in Lieshout bewaard.

 • Terugkombijeenkomst Wmo

  De afgelopen weken zijn er meerdere gespreksavonden over het WMO-beleidsplan van de gemeente Laarbeek geweest. Veel mensen hebben daaraan in gesprek en discussie bijgedragen aan het uiteindelijke resultaat. Dit resultaat willen we op 13 oktober graag aan u presenteren. En zoals u van ons mag verwachten wordt dit geen saaie avond, maar een avond met actie.

 • Strooien op de Laarbeekse wegen

  Op 23 september heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het Gladheidsbestrijdingsplan 2014 -2018. Dit plan ligt gedurende 6 weken ter inzage op het gemeentehuis vanaf 10 oktober 2014 tot 21 november 2014.

 • Financieel extraatje voor bepaalde inkomensgroepen

  Naar aanleiding van eerdere berichten over dit extraatje blijken de toen gepubliceerde normen niet juist te zijn. Hier nogmaals het bericht, maar nu met de juiste normen. Hierbij onze verontschuldigingen voor de eerdere onjuiste publicaties.

 • Peelgemeenten startklaar voor nieuwe Wmo-taken

  Laarbeek en de andere Peelgemeenten zijn er klaar voor om vanaf 1 januari 2015 begeleiding te bieden aan de inwoners die deze zorg nodig hebben. Begeleiding bestaat uit onder meer woonbegeleiding, individuele begeleiding, dagbesteding en kort verblijf voor bijvoorbeeld dementerende ouderen en mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking.

 • Raadscommissie Ruimtelijk Domein Laarbeek verplaatst naar 13 oktober

  Gelet op de extra raadsvergadering die op woensdag 8 oktober aanstaande om 19.00 uur gepland staat, is in overleg met het presidium en de voorzitter van de commissie besloten om de vergadering van de commissie Ruimtelijk Domein te verplaatsen naar maandag 13 oktober 2014 om 19.30 uur. Dit om een productieve vergadering van de commissie te kunnen waarborgen.

 • Inloopspreekuur wethouders van start

  Wilt u eens van gedachten wisselen met een wethouder over een bepaald onderwerp? Dat kan tijdens het nieuwe inloopspreekuur dat de wethouders wekelijks houden. De wethouders willen u graag ontmoeten en van u horen wat er zoal bij u en in uw kern leeft. Op maandag 6 oktober 2014 start wethouder Meulensteen met het eerste inloopspreekuur in Aarle-Rixtel. Het spreekuur is namelijk wisselend in een van de vier Laarbeekse gemeenschapshuizen, en altijd op maandag van 16.00 tot 17.00 uur.

 • Extra raadsvergadering

  Op woensdag 8 oktober 2014 is er een extra raadsvergadering uitgeschreven, die vindt plaats om 19.00 uur in het gemeentehuis Laarbeek.

 • Inzameling grof groen afval

  Jaarlijks is er voor uw gemak in het voor- en najaar een aparte inzameling van grof groen (snoei)afval. Dit najaar wordt er ingezameld op maandag 6 en dinsdag 7 oktober. De inzameling is kosteloos.

 • Acquisitie advertenties gemeentegids

  Op dit moment worden bedrijven in Laarbeek benaderd door bedrijven die zeggen voor de Gemeentegids 2014 advertenties te verkopen. Let op! Alleen Akse Media brengt de echte gemeentegids uit in samenwerking met de gemeente Laarbeek.

 • Leerlingen bouwen voor leerlingen!

  AARLE-RIXTEL - De jeugd heeft de toekomst. En dat is heel goed te zien op de bouwplaats van de nieuwe Brede School aan de Heindertweg/Schoolstraat in Aarle-Rixtel. Het is duidelijk dat daar wordt gebouwd aan een mooie nieuwe locatie voor de Aarlese jeugd. Langzaamaan wordt het gebouw zichtbaar. Nu nog in de grond, straks erboven.

 • 70 jaar bevrijding in Laarbeek

  Op zondagmiddag 28 september hebben de drie heemkundekringen van Laarbeek een evenement georganiseerd om te vieren, dat de vier kernen van Laarbeek 70 jaar geleden in september bevrijd werden.

 • Nieuwe Jeugdgemeenteraad Laarbeek

  Op dinsdag 16 september 2014 zijn in de groepen 7 van de Laarbeekse basisscholen de jaarlijkse verkiezingen voor nieuwe leden van de Jeugdgemeenteraad geweest. Deze nieuwe Jeugdgemeenteraadsleden zijn op woensdagmiddag 17 september om 14.00 uur geïnstalleerd. De installatie vond plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van Laarbeek aan de Koppelstraat 37 te Beek en Donk.

 • Werkzoekende jongeren op de zeepkist tijdens WerkWeek

  Jongeren en bestuurders leren van elkaar bij SBRH Bouw en Infra. Van 18 tot en met 25 september organiseren alle 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland, samen met ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk een WerkWeek. Gedurende deze week staan in het hele land alle activiteiten centraal, die de positie van jongeren op de arbeidsmarkt versterken.

 • Naturalisatieceremonie

  Op 15 september heeft mevrouw F. Maghrada uit Marokko de Nederlandse nationaliteit gekregen tijdens een naturalisatieceremonie in het gemeentehuis van Laarbeek.

 • Komt u ook een Broodje Brandweer eten? Een lunch met een goed gesprek over brandveiligheid

  De Brandweer in Brabant organiseert in de maanden oktober en november een lunch voor iedereen van 65 jaar en ouder, die zelfstandig woont. Kom een broodje bij de brandweer eten en ondertussen vertellen brandweermannen en -vrouwen over hun vak en krijgt u tips en adviezen voor een brandveilige woonomgeving. U kunt zich via de website www.broodjebrandweer.nl opgeven bij een kazerne bij u in de buurt.

 • Géén formeel-juridische onverenigbaarheden bij nevenfuncties wethouder Meulensteen

  Tijdens de raadsvergadering d.d. 11 september 2014 heeft wethouder Meulensteen onderstaande verklaring aan de raad voorgelezen.

 • Verstoorde verhouding tussen gemeenteraad en burgemeester Hans Ubachs

  De gemeenteraad van Laarbeek heeft bijgevoegde persverklaring opgesteld naar aanleiding van de raadsvergadering van 11 september.

 • Onderhoudswerkzaamheden Endinet in Beek en Donk

  Aannemersbedrijf MBO gaat de komende weken de werkzaamheden uitvoeren als onderaannemer van aannemingsbedrijf Heijmans in opdracht van Endinet.

 • Actualisatie gemeentegids

  LAARBEEK – Akse Media weer begonnen met de actualisatie van de adressen voor de gemeentegids van Laarbeek. Dit is de enige gemeentegids die daadwerkelijk in samenwerking met de gemeente Laarbeek wordt uitgebracht.

 • De Wmo, helpt u ons met de opstelling?

  We zijn op zoek naar inwoners, vrijwilligers en professionals, die ons willen helpen met het opstellen van ons nieuwe Wmo-beleid. We vragen u om mee te denken en bouwstenen aan te dragen die we kunnen gebruiken in het nieuwe Wmo-beleidsplan. We willen graag gebruik maken van de expertise en de ervaringen van mensen uit de praktijk. Wilt u ons helpen?

 • Fotowedstrijd Dag van de Democratie en Gemeentegids 2015

  LAARBEEK - In december van dit jaar verschijnt de nieuwe gemeentegids voor 2015. De gids is al eens eerder mogelijk gemaakt met het gebruik van uw foto’s. Foto’s van Laarbeek, gemaakt door de eigen inwoners. Ook dit jaar organiseren wij een fotowedstrijd, waarbij veel foto’s een plaats zullen krijgen in de gemeentegids. Het thema van de gids van dit jaar is ook de democratie in al haar vormen. We sluiten met de fotowedstrijd dan ook aan bij deze Dag van de Democratie. Op deze 13e september zullen de winnaars van de fotowedstrijd bekend gemaakt worden.

 • Afsluiting Veghelsedijk – Tuindersweg Mariahout

  MARIAHOUT – Vanaf 15 augustus tot en met 25 augustus 2014 zal de kruising Veghelsedijk–Tuindersweg afgesloten worden voor alle verkeer vanwege het aanbrengen van nieuwe riolering. Ter plaatse is een korte omleidingsroute ingesteld door middel van verkeersborden.

 • Recreatie op de ‘Kop van Aarle-Rixtel’: wat heeft u in gedachten?

  AARLE-RIXTEL - Op woensdag 27 augustus organiseert de gemeente Laarbeek samen met het Dorpsplatform Aarle-Rixtel een forum over het ontwikkelen van meer recreatie op de ‘Kop van Aarle-Rixtel’.

 • Vergadering Raadscommissies AZ

  LAARBEEK - U bent van harte welkom bij de vergadering van de raadscommissie Algemene Zaken op donderdag 28 augustus 2014. De vergaderstukken vindt u onder 'Bestuur en organisatie'.

  De oorspronkelijk geplande vergaderingen van de raadcommissie Sociaal Domein op dinsdag 19 augustus 2014 en die van de raadcommissie Ruimtelijk Domein op woensdag 20 augustus 2014 gaan niet door.

 • Dag van de Democratie

  Zaterdag 13 september 2014 van 11.00 tot 16.00 uur
   

  LAARBEEK - Ieder jaar wordt de Internationale Dag van de Democratie gevierd. De dag is in het leven geroepen door de Algemene Ledenvergadering van de Verenigde Naties. Ook in Nederland wordt de Dag gevierd. Met één reden: Mensen laten beseffen hoe belangrijk het is dat ze in vrijheid hun stem kunnen laten horen. We willen u graag kennis laten maken met democratie, politiek en de rol van politici en politieke partijen en inzicht geven in het democratische besluitvormingsproces.

 • Beperkte openstelling gemeentehuis

  Op woensdag 13 augustus 2014 vervalt de middag- en avondopenstelling van het gemeentehuis Laarbeek.

 • Dag van de Democratie

  Op zaterdag 13 september wordt de Dag van de Democratie gevierd. Het gemeentehuis van Laarbeek is geopend van 11.00 tot 16.00 uur om u kennis te laten maken met democratie, politiek en de rol van politici en politieke partijen. Daarnaast wordt inzicht gegeven in het democratisch besluitvormingsproces van de gemeente. Op deze manier willen we de mensen laten beseffen hoe belangrijk het is dat men in vrijheid hun stem kan laten horen. Komt u ook?

 • Werkzaamheden De Hei Mariahout

  De Hei in Mariahout zal vanaf dinsdag 5 augustus gedurende drie weken afgesloten zijn voor doorgaand verkeer.

 • Snelheidscontroles Laarbeek

  De politie controleert de komende tijd regelmatig de snelheid op de N615, waarbij met name aandacht uitgaat naar de Lieshoutseweg in Beek en Donk, het stukje weg vanaf de Beekse Brug tot aan het kombord richting Lieshout.

 • Openbaar Ministerie seponeert zaak ronselen stemmen

  Het Openbaar Ministerie heeft een uitspraak gedaan over het vermeend ronselen van stemmen door de heer F. van Zeeland. De zaak wordt geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.

 • Vier Laarbeekse inwoners ontvangen Nederlanderschap

  Op 24 juli ontvingen vier personen uit handen van burgemeester Ubachs het certificaat waarin hun Nederlanderschap officieel is vastgelegd.

 • Vaststelling parkeerbeleidsnota 2014

  Het college van de gemeente Laarbeek maakt bekend dat de raad op 10 juli 2014 de parkeerbeleidsnota heeft vastgesteld. Dit is beleid in de zin van artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • Aanslag riool- en afvalstoffenheffing 2014

  Eind juli 2014 ontvangt u een aanslag voor riool- en afvalstoffenheffing. Deze aanslag gaat over de maanden januari tot en met juni 2014.

 • Verkeershinder A50 vanwege ophogen J.J. Ewellbrug in Veghel

  Van 28 juli tot en met 8 augustus voert Rijkswaterstaat werkzaamheden uit aan de J.J. Ewellbrug in de A50. De brug in Veghel wordt opgehoogd, in het kader van de opwaardering van de Zuid-Willemsvaart. Weggebruikers krijgen te maken met verschoven en versmalde rijstroken en een weekendafsluiting. Verkeer moet rekening houden met extra drukte, omleidingsroutes en een langere reistijd.

 • Zwemmen in grote rivieren levensgevaarlijk

  Met warm weer zoeken veel mensen verkoeling en ontspanning in het water. Zwemmen in rivieren en kanalen is populair in de zomer, maar ook erg gevaarlijk. Ondanks een zwemverbod in vaargeulen en bij bruggen, sluizen en havens, zijn er jaarlijks gewonden en doden te betreuren. Rijkswaterstaat wijst daarom op de risico’s.

 • Onderhoud Asfaltwegen

  Maandag 14 juni worden op een aantal wegen door de gehele gemeente Laarbeek nieuwe slijtlagen aangebracht. Tijdens deze werkzaamheden is de weg dan voor alle weggebruikers afgesloten. De werkzaamheden zullen per weg ongeveer een uurtje in beslag nemen.

 • Grootschalige werkzaamheden A50 tussen Eindhoven en Veghel

  Rijkswaterstaat voert van 11 juli tot en met 28 juli grootschalige onderhoudswerkzaamheden uit aan de A50 tussen Eindhoven en Veghel. De eerste week is de weg dicht in de richting van Oss/Nijmegen, in de tweede week richting Eindhoven. Aansluitend aan deze werkzaamheden wordt bovendien de J.J. Ewellbrug in de A50 in Veghel opgehoogd, in het kader van de opwaardering van de Zuid-Willemsvaart. In de periode van 28 juli tot en met 8 augustus krijgen weggebruikers hier te maken met verschoven en versmalde rijstroken en een weekendafsluiting. Weggebruikers moeten rekening houden met extra drukte, omleidingsroutes en een langere reistijd.

 • Ondertekening bouwcontract Brede School Aarle-Rixtel

  Wethouder Buter en de heer Kuijpers namens Kuijpers Bouw Heteren ondertekenden maandagmiddag 7 juli de overeenkomst van de nieuwbouw brede school Aarle-Rixtel.

 • Gevonden en verloren voorwerpen WiSH

  Na het afgelopen WiSH-weekend zijn er erg veel gevonden voorwerpen achtergebleven. Vanaf woensdag 9 juli worden deze items door de WiSH-organisatie aan de gemeente overgedragen. Als u iets verloren bent, kunt u deze stukken vanaf komende woensdag wellicht - na een goede beschrijving - bij de gemeente terugvinden.

 • Compensatie eigen risico vervalt in 2014

  Heeft u hoge zorgkosten en betaalt u het volledig eigen risico voor de zorgverzekering? Dan kon u tot eind 2013 in bepaalde situaties een bijdrage krijgen van het Centraal Administratiekantoor (CAK). Het kabinet heeft de regeling Compensatie eigen risico (Cer) echter met ingang van dit jaar afgeschaft. Dat betekent dat de bijdrage (99 euro in 2013) in het najaar van 2014 al niet meer wordt uitbetaald.

 • 8 juli: informatieavond leerlingenvervoer

  Dinsdagavond 8 juli houdt de gemeente Laarbeek en Taxibedrijf Bergerhof een informatieavond over het leerlingenvervoer 2014-2015. De bijeenkomst in het Ontmoetingscentrum Beek en Donk, Otterweg 29 in Beek en Donk begint om 19.00 uur en is uiterlijk 20.30 uur afgelopen.

 • Raadsvergadering op 10 juli 2014

  U bent van harte welkom bij de vergadering van de gemeenteraad. Hieronder treft u de agenda van de komende vergadering aan. De vergadering wordt gehouden in het gemeentehuis Laarbeek, aanvang is 19.30 uur. De vergaderstukken liggen vanaf maandag 7 juli tijdens openingstijden in het gemeentehuis Laarbeek ter inzage. Uiterlijk vanaf dinsdag 8 juli kunt u de stukken ook raadplegen op www.laarbeek.nl.

 • Telefoonnummer WMO-consulent gewijzigd per 1 juli

  Maakt u gebruik van een Wmo-voorziening? Dan is het goed om te weten dat uw Wmo-consulent een nieuw telefoonnummer heeft. Het nieuwe telefoonnummer is 140492 (u hoeft hiervoor geen kengetal in te toetsen). Verder verandert er per 1 juli niets.

 • Uw inbreng is nodig voor de Retailnota Laarbeek!

  Verkoopt u goederen en diensten rechtstreeks aan de consument? Op maandag 7 juli vragen wij uw inbreng voor de nieuw op te stellen Retailnota Laarbeek. De bijeenkomst in Multifunctioneelcentrum De Dreef in Aarle-Rixtel start om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur is de zaal open. Iedere retailer uit Laarbeek is daar van harte welkom. Nadat een expert van In-Retail een blik in de toekomst geeft, gaan we samen in discussie wat de Laarbeekse kansen en doelen voor die toekomst zijn.

 • Laarbeek helpt de Bilt

  In Aarle-Rixtel staat de multifunctioneel centrum De Dreef. In Maartensdijk (gemeente De Bilt) staat de multifunctionele accommodatie De Vierstee. Dit gebouw dateert uit 1978 en is aan renovatie toe. 

 • Nieuw bestemmingsplan Kom Aarle-Rixtel

  De gemeente Laarbeek is bezig om alle verouderde bestemmingsplannen voor de bebouwde kommen te actualiseren en te digitaliseren. De regels voor bouwen en gebruik verschillen namelijk sterk in deze plannen. Dit kan leiden tot rechtsongelijkheid. Bovendien zijn de verouderde plannen niet digitaal te bekijken. De bestemmingsplannen voor de bebouwde kommen van Mariahout, Beek en Donk en Lieshout zijn inmiddels klaar. Nu is als laatste de bebouwde kom van Aarle-Rixtel inclusief plan Strijp aan de beurt. Het bedrijventerrein aan de Kanaaldijk (Aldi) wordt hierin niet meegenomen.

 • Controle fout parkeren Piet van Thielplein op marktochtenden

  De politie gaat controleren op het fout parkeren van auto’s op het Piet van Thielplein in Beek en Donk tijdens de markt en ook tijdens het afbreken van de kramen.

 • Brandweer in actie!

  Op zaterdag 21 juni vinden er wedstrijden plaats in Laarbeek in het kader van de kwaliteitstesten basisbrandweerzorg van de Stichting Brandweerkring Brabant-Zuidoost. Kwaliteitstesten zijn wedstrijden die georganiseerd worden door de brandweer vereniging Eindhoven waar nagenoeg alle korpsen uit de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en enkele bedrijfsbrandweren (waaronder die van Bavaria) aan deelnemen. Er doen totaal 43 ploegen mee die verdeeld zijn over zes verschillende klassen, Laarbeek komt uit in klasse 4.

 • Vergadering commissie Ruimtelijk Domein van 18 juni 2014

  Het aanvangstijdstip van de commissievergadering Ruimtelijk Domein op woensdag 18 juni is gewijzigd. De vergadering begint om 20.00 uur in plaats van om 19.30 uur.

 • Vacature intergemeentelijke bezwaarschriftencommissie Laarbeek en Gemert-Bakel

  Door het vertrek van de plaatsvervangend voorzitter is de onafhankelijke intergemeentelijke bezwaarschriftencommissie Laarbeek en Gemert-Bakel op zoek naar een plaatsvervangend voorzitter.

 • Vaste serviceochtenden voor Wmo-hulpmiddelen

  Dienstverlener Medipoint l Ligtvoet levert al enige jaren de Wmo-hulpmiddelen zoals scootmobielen, aangepaste fietsen en rolstoelen voor de gemeente Laarbeek. Vanaf komende week is Medipoint l Ligtvoet op vaste ochtenden met een servicebus in de gemeente.

 • Samen bouwen in Beek en Donk

  Deze week is het bouwbord geplaatst voor een nieuw initiatief van Vastgoedregisseur uit Beek & Donk. Zij willen mensen helpen aan een royale woning voor een scherpe prijs vanaf € 169.000,- vrij op naam. 

 • Nieuw raadslid: de heer A. Brouwers

  In de raadsvergadering van 5 juni 2014 is de heer A.M. Brouwers (Partij Nieuw Laarbeek) benoemd tot raadslid van de gemeente Laarbeek.

 • Extra openstelling burgerzaken maandagavonden

  In aanloop naar de vakantie zijn de loketten van burgerzaken extra maandagavonden geopend, tussen 18.00 uur en 19.30 uur. Hiermee willen we de vakantiedrukte wat spreiden. De laatste extra avond is op maandag 30 juni. 

 • Laarbeek heeft twee nieuwe Nederlanders

  Op 5 juni ontvingen twee personen uit handen van burgemeester Ubachs het certificaat waarin hun Nederlanderschap officieel is vastgelegd. Mevrouw S. Schenkelaars – Tinnaban en mevrouw S. Ooms zijn beiden afkomstig uit Thailand. Zij mogen zich voortaan officieel Nederlander noemen. Tijdens de naturalisatieceremonie worden mensen die de Nederlandse nationaliteit hebben verkregen welkom geheten en wordt stilgestaan bij het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit.

 • Werkzaamheden en busomleiding Pater Becanusstraat en Otterweg 11 en 12 juni

  In verband met civieltechnische werkzaamheden aan de Pater Becanusstraat en Otterweg op woensdag 11 en donderdag 12 juni zijn deze straten geheel of gedeeltelijk afgesloten voor alle verkeer van 07:00 - 16:30 uur. Ook is er een korte busomleiding ingesteld. Zie hiervoor onderstaand overzicht.

 • Gemeentehuis gesloten

  Vanwege Pinksteren is het gemeentehuis Laarbeek op maandag 9 juni gesloten.

 • Verkiezingen Europees Parlement

  Op 22 mei 2014 waren de verkiezingen voor het Europees Parlement. In de gemeente Laarbeek kreeg het CDA de meeste stemmen, gevolgd door de PVV en 50PLUS Het opkomstpercentage was 32,70 % (t.o.v. 34,53% in 2009).

 • Afsluiting Beekse brug voor werkzaamheden Rijkswaterstaat

  Rijkswaterstaat gaat onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de Beekse brug. Hiervoor wordt de brug 2 uur volledig afgesloten voor al het verkeer op vrijdagnacht 23 mei van 0.00 tot en met 2.00 uur. Ook fietsers en voetgangers kunnen dan geen gebruik maken van deze oversteek.

 • Gemeentehuis gesloten

  Vanwege Hemelvaart is het gemeentehuis Laarbeek op donderdag 29 en vrijdag 30 mei gesloten.

 • Thematische raadsbijeenkomst jeugdzorg op 15 mei

  Op donderdag 15 mei 2014 vindt er in het gemeentehuis een thematische raadsbijeenkomst plaats over het thema jeugdzorg. 

 • Verkiezingen Europees Parlement

  Op donderdag 22 mei 2014 zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. U kunt zelf bepalen in welk stembureau binnen de gemeente Laarbeek u gaat stemmen. De stembureaus zijn geopend van 7.30 tot 21.00 uur. Vergeet niet uw stempas en identiteitsbewijs mee te nemen, deze moet u tonen om te mogen stemmen.

 • Informatiebijeenkomst Jeugdzorg Peel 6.1

  Per 1 januari 2015 krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor de organisatie en inkoop van de jeugdzorg. 

 • Piet van Thielplein start eigen ondernemersfonds

  Laarbeek heeft straks het kleinste centrumgebied met een eigen ondernemersfonds. Met het geld uit dit fonds wordt het centrum Donk nog aantrekkelijker gemaakt voor consumenten. Zo worden er gezamenlijk leuke evenementen georganiseerd. Het ondernemersfonds wordt gevuld door het heffen van een reclamebelasting. Een groot deel van de ondernemers heeft maandagavond volmondig ‘ja’ gezegd tegen het plan. Zowel de deelnemende ondernemers aan het Piet van Thielplein/Koppelstraat, als stichting Centramanagement en de gemeente zijn erg blij met het behaalde resultaat. De gemeente wil de ondernemers en Centramanagement dan ook van harte feliciteren!

 • Afscheidsreceptie Hans Vereijken en Theodoor Biemans

  Op dinsdag 6 mei bent u welkom bij de afscheidsreceptie voor voormalig wethouders Hans Vereijken en Theodoor Biemans van de gemeente Laarbeek. De receptie vindt plaats vanaf 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis Laarbeek.

 • Dodenherdenking 4 mei

  Op zondagavond 4 mei wordt in de gemeente Laarbeek weer aandacht geschonken aan de Dodenherdenking. Voorafgaand aan de ceremonie van 2 minuten stilte, start de herdenking om 18.45 uur in de Michaёlkerk in Beek en Donk. Daarna volgt de stille tocht door de Koppelstraat tot aan het herdenkingsmonument naast het gemeentehuis Laarbeek.

 • Actuele status werkzaamheden/bereikbaarheid Oranjelaan

  KWS Infra is momenteel druk bezig met de werkzaamheden aan de Oranjelaan. De rioolwerkzaamheden zijn  afgerond en de bestrating begint ook te vlotten. Ook wordt de asfaltverharding nog compleet vervangen. Dit laatste heeft consequenties voor de bereikbaarheid;

 • Koningsdagontvangst 2014

  In de Dreef in Aarle-Rixtel heeft zaterdag de officiële bijeenkomst voor alle gedecoreerden uit Laarbeek plaats gevonden.

 • Vergaderingen raadscommissies

  U bent van harte welkom bij de vergaderingen van de nieuwe raadscommissies. Hieronder treft u de data en de agenda’s van de komende vergaderingen aan. De vergaderingen worden allemaal gehouden in het gemeentehuis Laarbeek, aanvang is 19.30 uur. De vergaderstukken liggen vanaf maandag 28 april tijdens openingstijden in het gemeentehuis Laarbeek ter inzage. Uiterlijk vanaf dinsdag 29 april kunt u de stukken ook raadplegen op www.laarbeek.nl.

 • Bijeenkomst 4 mei Dodenherdenking

  Op zondagavond 4 mei wordt in de gemeente Laarbeek weer aandacht geschonken aan de Dodenherdenking.
  Voorafgaand aan de ceremonie van 2 minuten stilte om 20.00 uur, start de herdenking om 18.45 uur in de Michaёlkerk in Beek en Donk. Daarna volgt de stille tocht door de Koppelstraat tot aan het herdenkingsmonument naast het gemeentehuis Laarbeek.

 • Openstelling Oranjelaan Beek en Donk

  Na ongeveer twee maanden waarin gewerkt is aan de Oranjelaan en de Kanaaldijk wordt de weg komende dit weekend weer opengesteld. Afhankelijk van het weer zal dat waarschijnlijk vrijdagavond 9 mei of zaterdagochtend 10 mei zijn. De weg gaat open zodra dat mogelijk is.

  De tijdelijke ontsluiting van Beekerheide vanaf de Lieshoutseweg zal dan ook niet meer in gebruik zijn, en alle wegblokkades en versmallingen zullen zijn verwijderd.

 • Coalitieakkoord 2014-2018

  In de raadsvergadering op donderdag 17 april heeft de nieuwe coalitie het coalitieakkoord 2014-2018 aangeboden aan Hans Ubachs, voorzitter van de gemeenteraad.

 • Gemeentehuis gesloten

  Op maandag 21 april 2014 is het gemeentehuis Laarbeek gesloten vanwege tweede paasdag. Op Goede Vrijdag, 18 april, is het gemeentehuis gewoon geopend. Ook op Bevrijdingsdag, maandag 5 mei 2014, is het gemeentehuis Laarbeek gesloten.

 • Laarbeek en de Nationale Sportweek

  De Nationale Sportweek van 19 t/m 26 april wordt ook in Laarbeek gevierd. Een week lang zijn er extra activiteiten die de aandacht richten op sport en bewegen. Het thema van de sportweek is dit jaar ‘Ik neem je mee’: dus sporters, introduceer een vriend, kennis, familielid bij jouw favoriete vereniging of beweeguurtje en laat hen ervaren hoe leuk sporten en bewegen is!

 • Iedereen in Laarbeek, geboren in 1995 krijgt deze week een brief over donorregistratie

  In heel Laarbeek valt deze week bij iedereen die geboren is in 1995, een brief van minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de bus. Deze brief bevat een oproep om de keuze te maken om wel of geen orgaandonor te worden en deze keuze ook vast te leggen in het Donorregister. Nederland heeft meer orgaandonoren nodig, vandaar de oproep van de minister. 

 • Levertijden paspoorten en identiteitskaarten

  De afgelopen dagen is landelijk een extra groot aantal paspoorten en identiteitskaarten aangevraagd. Ook de komende dagen zal het aantal aanvragen naar verwachting hoger zal zijn dan normaal. Op dit moment is de levertijd één week. De exacte verwerkingstijd kunnen wij helaas niet vooraf zeggen. Na uw aanvraag spreken wij met u af wanneer u het reisdocument kunt ophalen. Mocht desondanks de levertijd nog verder oplopen dan nemen wij met u contact op.

 • Technische storing bij de gemeente Laarbeek (update 19.00 uur)

  De technische storing is verholpen. Onze excuses voor het ongemak.

 • Raadsvergadering op 14 april

  U bent van harte welkom bij de vergadering van de gemeenteraad op maandag 14 april 2014 om 19.30 uur in het gemeentehuis Laarbeek. Let op: de datum van deze vergadering is gewijzigd (was 10 april).

 • Deelname Zwerfvuildag

  Iedereen die met de Zwerfvuildag heeft meegewerkt aan een schoner Laarbeek: enorm bedankt voor jullie inzet.

 • Wonen zonder energierekening. Wilt u dat ook?

  Comfortabeler wonen voor hetzelfde geld kan! Door het geld van uw energierekening te gebruiken voor een slimme verbouwing. Zo slim dat uw huis energieneutraal wordt en net zoveel energie opwekt als u nodig hebt. Beter voor uw comfort, uw portemonnee en het milieu. In Zuidoost-Brabant is veel aandacht voor energie besparen en duurzaam verbouwen, maar ook landelijk zijn er veel initiatieven.

 • Vergunning motorbeurs Aarle-Rixtel ingetrokken

  Van 11 tot en met 13 april a.s. stond een motorbeurs gepland aan de Lieshoutseweg in Aarle-Rixtel. Omdat dit evenement jaarlijks zonder problemen wordt georganiseerd, is hiervoor eerder een evenementenvergunning verstrekt. Op advies van de politie heeft de burgemeester nu echter besloten om de vergunning in te trekken, vanwege mogelijke verstoring van de openbare orde door bezoekers van de beurs.

 • Openstelling Oranjelaan Beek en Donk

  Na ongeveer twee maanden waarin gewerkt is aan de Oranjelaan en de Kanaaldijk wordt de weg komende dit weekend weer opengesteld. Afhankelijk van het weer zal dat waarschijnlijk vrijdagavond 9 mei of zaterdagochtend 10 mei zijn. De weg gaat open zodra dat mogelijk is.

  De tijdelijke ontsluiting van Beekerheide vanaf de Lieshoutseweg zal dan ook niet meer in gebruik zijn, en alle wegblokkades en versmallingen zullen zijn verwijderd.

 • 31 maart en 1 april inzameling grof groen afval

  Jaarlijks is er voor uw gemak in het voor- en najaar een aparte inzameling van grof groen (snoei)afval. Dit voorjaar wordt er ingezameld op maandag 31 maart en dinsdag 1 april. De inzameling is kosteloos.

 • Laarbeek van alle Brabantse gemeenten snelste betaler aan ondernemers

  Laarbeek is van alle Brabantse gemeenten de snelste betaler aan ondernemers , blijkt uit onderzoek van MKB Nederland. Laarbeek is de enige Brabantse gemeente in de top-10 (plek 7). De top 100 wordt afgesloten door de Gelderse gemeente Lingewaal.

 • Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2014

  Woensdag 19 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen 2014. In de gemeente Laarbeek kreeg PNL de meeste stemmen (4410 stemmen), gevolgd door De Werkgroep (2309) en ABL (1509). Het opkomstpercentage was 56,06% (t.o.v. 53,76% in 2010).

 • Website Peel 6.1 online

  Op 17 maart 2014 is de website www.peel6-1.nl live gegaan. De website is nu al een grote bron van informatie dus neem een kijkje! Er is informatie te vinden over de Peelsamenwerking in het algemeen en informatie over de transities Wmo, Jeugdzorg en Participatie. En natuurlijk het laatste nieuws, achterliggende documenten en filmpjes. Met deze website willen we zoveel mogelijk organisaties, samenwerkingspartijen en inwoners informeren over alle ontwikkelingen die nu plaatsvinden.

 • Extra openstelling afdeling burgerzaken op maandagavond 7 en 14 april

  Dit jaar zijn we weer een aantal maandagavonden extra open tussen 18.00 en 19.30 uur. Deze openstellingen dienen ervoor om de vakantiedrukte te spreiden.

 • Helpt u mee om natuurbranden te voorkomen?

  De natuur is mooi maar ook kwetsbaar. Een brandje in het bos, op de hei of in de duinen loopt al snel uit de hand, want natuurbranden zijn grillig en moeilijk te bestrijden. In deze periode van het jaar is de natuur vanwege de droogte extra kwetsbaar, omdat de sapstroom in de bomen nog niet op gang is gekomen en zijn ze daardoor erg droog zijn.

 • Kiezen voor Bomen

  Laarbeekse Boomplantdag
  Van 17 tot en met 21 maart 2014 wordt in Laarbeek weer de jaarlijkse boomplantdag gehouden. Het wordt boomplantdag genoemd, maar in deze week worden op alle werkdagen bomen geplant. Thema voor dit jaar is: ‘Kiezen voor Bomen’. Aan deze boomplantdag nemen tien basisscholen deel. In totaal zullen 284 kinderen van groep 8 deze week bomen of struiken planten. De begeleiding buiten vindt plaats door de gemeentelijke buitendienst. Aan het eind van de boomplantdag krijgen de kinderen een sierstruik mee naar huis, die door de gemeente wordt geschonken. De werkzaamheden zullen ongeveer anderhalf uur in beslag nemen.

 • Doe mee aan de zwerfvuildag op zaterdag 29 maart

  De gemeente Laarbeek doet ook dit jaar weer mee aan de Landelijke Opschoondag. In Laarbeek noemen we dat de Zwerfvuildag 2014. Gelukkig willen veel inwoners van Laarbeek zich deze dag in het jaar actief inzetten voor een schoner milieu door zwerfvuil in te zamelen. In samenwerking met de gemeente Laarbeek en de politie Gemert-Laarbeek zamelen deze vrijwilligers zwerfvuil in langs wegen, in bossen, kanalen, sloten, in bermen en parken.

 • Officiële opening Voorzieningencluster Lieshout

  Op 22 februari 2014 vond de officiële opening van het Voorzieningencluster Lieshout plaats.

 • Helmond Werkplein werklocatie Wmo-medewerkers

  Een belangrijk onderdeel van de samenwerking Peel 6.1 is de huisvesting van de medewerkers die gezamenlijk taken op het gebied van de Wmo uitvoeren. Hiervoor hebben de zes gemeenten in een voorgenomen besluit de locatie Helmond-Werkplein als meest geschikte locatie aangewezen.

 • Stempas met vreemd advies voor stembureau

  AARLE-RIXTEL – Helaas heeft een aantal van onze inwoners een stempas ontvangen met een onverwachte verwijzing naar het dichtstbijzijnde stembureau erin. Enkele inwoners uit Aarle-Rixtel wordt geadviseerd om naar het dichtstbijzijnde stembureau in Beek en Donk of Lieshout te gaan.

  Natuurlijk kunnen inwoners van Aarle-Rixtel wel in hun eigen dorp gaan stemmen! U kunt dit gewoon doen met de stempas die u nu heeft ontvangen. Onze excuses voor de verwarring die daardoor ontstaan is.

 • Onroerende-zaakbelastingen 2014

  De aanslagen ozb 2014 worden met dagtekening 28 februari 2014 verstuurd. U ontvangt de aanslag op 1 maart. De aanslag ozb is tevens WOZ-beschikking. U vindt hierop de vastgestelde WOZ-waarde voor 2014. De waarde is vastgesteld met peildatum 1 januari 2013 en dient als grondslag voor de ozb.

 • Kanaaldijk afgesloten van 24 t/m 28 februari

  Op de Kanaaldijk in Aarle-Rixtel ter hoogte van de nieuwe Aldi wordt een nieuwe uitvoegstrook aangelegd. Vanwege de werkzaamheden daarvoor zal de Kanaaldijk tussen Helmond en Aarle-Rixtel afgesloten zijn van maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari.

 • Aangepaste openingstijden gemeentehuis

  6 en 7 maart geen aanvragen reisdocumenten
  Op donderdag 6 en vrijdag 7 maart 2014 is het niet mogelijk om een aanvraag voor een paspoort of identiteitskaart in te dienen. Dit is omdat het Rijk aanpassingen moet maken om over te gaan naar een langere geldigheidsduur van deze documenten.

 • Informatiebijeenkomst ‘Veranderingen in de zorg’

  U heeft misschien al gehoord of gelezen dat er veel gaat veranderen in de zorg. Omdat u daar direct of indirect mee te maken zult krijgen, wil de gemeente Laarbeek u daar graag wat meer over vertellen. Welke veranderingen staan er op stapel, wat betekent dit voor u en wat is de rol van de gemeente.

 • Doe mee aan de Nationale Sportweek!

  Sporten en bewegen is gezond, maar vooral ook heel erg leuk. De Nationale Sportweek van 19 t/m 26 april vestigt een week lang de aandacht op sport en bewegen. Het thema vanuit NOC*NSF is ‘Ik neem je mee’, met als insteek dat sporters een ‘niet-sporter’ kennis laten maken met hun sport of beweegactiviteit.

 • Sleuteloverdracht carnaval

  Op zaterdag 1 maart 2014 worden de sleutels van Laarbeek weer overgedragen tijdens de sleuteloverdracht in Laarbeek. Burgemeester Ubachs geeft ze voor vier dagen in bruikleen aan de carnavalsprinsen van Ganzegat, Ganzendonck, Heidurp en Raopersgat. Deze overhandiging zal dit jaar gepresenteerd worden bij Café De Vrienden aan de Dorpsstraat in Aarle-Rixtel.

 • Open dag Dorpshuis en Kindcentrum ’de Sprankel’

  Zaterdag 22 februari zal vanaf er een Open Dag zijn in het Dorpshuis en kindcentrum ‘de Sprankel’ in Lieshout. Om 12.00 uur, na de officiële opening, kan iedereen de gebouwen bezichtigen.

 • 22 februari open dag Dorpshuis en Kindcentrum ’de Sprankel’

  LIESHOUT - Zaterdag 22 februari zal vanaf er een Open Dag zijn in het Dorpshuis en kindcentrum ‘de Sprankel’ in Lieshout. Om 12.00 uur, na de officiële opening, kan iedereen de gebouwen bezichtigen. 

 • Kanaaldijk afgesloten van 24 t/m 28 februari

  AARLE-RIXTEL - Op de Kanaaldijk ter hoogte van de nieuwe Aldi wordt een nieuwe uitvoegstrook aangelegd. Vanwege de werkzaamheden daarvoor zal de Kanaaldijk tussen Helmond en Aarle-Rixtel afgesloten zijn van maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari.
  Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Helmondse- en Aarle-Rixtelseweg.

 • Aangepaste openingstijden gemeentehuis

  Tijdens de carnavalsdagen, op maandag 3 en op dinsdag 4 maart 2014, is het gemeentehuis Laarbeek gesloten. 

 • Laarbeek heeft een nieuwe Nederlander

  Vorige week vrijdag ontving de heer I. Politis, geboren in Griekenland, uit handen van burgemeester Ubachs het certificaat waarin zijn Nederlanderschap officieel is vastgelegd.

 • Onderzoek naar bijverdiensten tijdens bijstandsuitkering

  Het Werkplein Regio Helmond start deze maand een onderzoek naar bijverdiensten van mensen die een bijstandsuitkering ontvangen. Het onderzoek richt zich op alleenstaande ouders die ouder zijn dan 21, parttime werken en de maximale toeslag ontvangen. Het gaat om klanten uit alle aangesloten gemeenten: Deurne, Asten, Helmond, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel en Laarbeek.

 • Natuurtoets voor locatie WiSH

  Het muziekfestival WiSH vindt sinds 2010 plaats op dezelfde locatie in Beek en Donk. Om dit festival ook in de toekomst op deze locatie op een goede manier te kunnen laten plaatsvinden, wil de gemeente dit gaan vastleggen in het bestemmingsplan.

 • Foto-impressie opening voorzieningencluster Donk

  Onderstaand treft u enkele foto’s aan van de opening van het voorzieningencluster Donk (het Ontmoetingscentrum en kindcentrum De Raagten) op 11 januari 2014.

 • Hulp nodig bij uw belastingaangifte?

  Heeft u hulp nodig bij uw belastingaangifte? Van 10 maart tot en met 25 april zitten medewerkers van de Belastingdienst voor u klaar in de Stadswinkel van de gemeente Helmond. Zij helpen u – gratis – met uw belastingaangifte. U kunt hier gebruik van maken als u zorgtoeslag ontvangt.

 • Peel 6.1 werkt zorg- en welzijnspartijen aan nieuwe taken

  Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor bijna alle ondersteuning aan mensen die het niet alleen, of met hulp uit de omgeving, redden op het gebied van werk, inkomen, zorg, welzijn, opvoeding en jeugdzorg. Het Rijk hevelt deze taken over naar de gemeenten. De gemeenten moeten de taken met fors minder geld gaan uitvoeren. Dat betekent dat gemeenten de zorg anders moeten organiseren om de kwetsbare burgers te kunnen blijven helpen. De Peel 6.1-gemeenten willen dit samen met de zorg- en welzijnspartijen doen. Bijvoorbeeld door op een andere manier zorg in te kopen. 

 • Waterschap en gemeente tekenen voor De Blauwe Poort Laarbeek

  Waterschap Aa en Maas en de gemeente Laarbeek hebben op 28 januari getekend voor het project ‘De Blauwe Poort Laarbeek’. Met de ondertekening van deze overeenkomst kan door beide partijen invulling worden gegeven aan een integrale gebiedsopgave, waarin plaats is voor onder andere de ontwikkeling van bedrijven, infrastructuur, een duurzame agrarische sector, natuurdoelen, waterberging, recreatie en cultuurhistorie.

 • Geen aanvragen reisdocumenten op 6 en 7 maart

  Op zondag 9 maart 2014 wordt de geldigheidsduur van het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart voor personen die 18 jaar en ouder zijn, verlengd van vijf naar tien jaar. Er wordt een nieuw model van de documenten ingevoerd. In verband met aanpassingen daarvoor bij het Rijk is het niet mogelijk om op 6 en 7 maart 2014 een aanvraag voor een paspoort of identiteitskaart in te dienen.

 • Open dag sporthal D’n Ekker en Commanderij College

  Zaterdag 1 februari 2014 wordt het voorzieningencluster ‘Beek’ door wethouder Vereijken officieel geopend. Hieronder vallen sporthal D’n Ekker en het Commanderij College met VMBO opleidingen. De gebouwen zijn met elkaar verbonden en men maakt gebruik van elkaars faciliteiten.

 • Geslaagde raadsbijeenkomst over minimabeleid

  Op 16 januari vond er een openbare thematische raadsbijeenkomst plaats over minimabeleid. Het doel van deze bijeenkomst was om inzicht te krijgen in de omvang en aard van armoede in Laarbeek en na te denken over geschikte oplossingsrichtingen.

 • Wijzigingen geldigheid Paspoort en ID-kaart

  In 2014 zullen verschillende wijzigingen plaatsvinden in de wetgeving rondom reisdocumenten.

 • Expositie ‘Kiek Nou’ Natuur(lijk) Laarbeek

  In de hal van het gemeentehuis is de expositie van de fotogroep ‘Kiek Nou’ van het IVN Laarbeek. De expositie laat een deel van de foto’s zien, die in het uitgebrachte fotoboek, met dezelfde titel “Natuur(lijk) Laarbeek”  zijn opgenomen. Maar ook andere foto’s worden tentoongesteld. Alle foto’s zijn voorzien van de namen van de fotografen en geven een toelichting op de foto.

 • Verkoop reststroken start in Beek

  De gemeente ontvangt regelmatig verzoeken van inwoners om stroken grond te verkopen. Er zijn binnen de gemeente ook allerlei stroken gemeentegrond bewust of onbewust in gebruik genomen door bewoners.  Daarom is besloten om in Laarbeek zogenaamde reststroken grond te verkopen aan inwoners.

 • Raadsbijeenkomst over minimabeleid

  Op donderdag 16 januari 2014 organiseert de gemeente een openbare thematische raadsbijeenkomst over minimabeleid. Deze vindt plaats van 19.30 tot 22.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis Laarbeek. Het doel van deze bijeenkomst is om inzicht te krijgen in de omvang en aard van armoede in Laarbeek en na te denken over geschikte oplossingsrichtingen.

 • Vet, recycle het!

  Het onder de kraan wegspoelen van resten olie of vet zorgt jaarlijks voor grote overlast in het riool en het is slecht voor het milieu. Bovendien kan van oud (frituur)vet en bakolie zeer efficiënt biobrandstof gemaakt worden. Daarom zeggen wij: Vet, recycle het!

 • Storing telefooncentrale

  De gemeente Laarbeek is op dit moment vanwege een storing in onze telefooncentrale tijdelijk niet bereikbaar. Voor calamiteiten kunt u bellen naar 06 2500 8295. Meldingen over de openbare ruimte kunt u online doorgeven via het Meldpunt. Er wordt gewerkt aan een oplossing, excuses voor het ongemak.

 • Opening nieuwe sporthal D’n Ekker

  De nieuwe sporthal aan de Muzenlaan in Beek en Donk wordt 1 februari 2014 geopend. De naam van de sporthal blijft D’n Ekker.

 • Nieuwjaarsreceptie gemeente

  Het gemeentebestuur nodigt u uit voor de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Laarbeek. Deze wordt gehouden op donderdag 2 januari 2014 van 19.00 tot 20.30 uur in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. U bent van harte welkom.

 • Definitief vastgestelde Toekomstvisie Laarbeek 2020

  Op 7 november heeft de gemeenteraad de Toekomstvisie Laarbeek 2020 besproken en definitief vastgesteld. 

 • Reactie gemeente op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau

  Van 4 november tot en met 16 december 2013 kon u iedereen bij provincie Noord-Brabant een reactie geven op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van de Noordoostcorridor. In de NRD wordt beschreven welke alternatieven in de milieueffectrapport(m.e.r.)-procedure verder onderzocht gaan worden.

 • Fijne feestdagen een een geweldig 2014

   

 • Aangepaste openingstijden gemeentehuis

  Vanwege de feestdagen is het gemeentehuis aangepast geopend.

 • Inzameling afval en papier

  Op eerste en tweede kerstdag en op nieuwjaarsdag 2014 wordt er geen afval ingezameld.

 • Let op aanvriezen afvalcontainers

  Nu het vriest, is de kans erg groot dat afval in uw containers vastvriest wanneer ze buiten blijven staan. Het gevolg kan zijn dat de container niet helemaal geleegd kan worden. Dit geldt zowel voor de groencontainers als voor de grijze containers. Normaal worden de containers namelijk bij het legen twee keer geschud om te zorgen dat het afval uit de containers valt. Het is nu echter zo koud dat bij te veel schudden de containers zullen scheuren.

 • Krachtig bestuur in Brabant

  In 2012 en 2013 onderzoeken de Vereniging van Brabantse Gemeenten en de provincie het vermogen van gemeenten om de Brabantse ambities mede te realiseren en het groeiende takenpakket adequaat te vervullen.

 • Heeft u een rookmelder?

  Heeft u thuis een rookmelder aangesloten op 230V, die alarm slaat terwijl er geen rook- of brandverschijnselen zijn? Of geeft uw rookmelder aan dat de back up batterij leeg is, terwijl deze niet leeg is? Laat het ons weten en vul onze enquête in. Het invullen van de enquête duurt niet langer dan 10 minuten.

 • Mobiele snelheidsdisplay geplaatst in Ribbiusstraat

  Na overleg tussen de vier dorpsraden en de gemeente Laarbeek, heeft de gemeente besloten een mobiele snelheidsdisplay aan te schaffen. We verwachten dat de snelheidsdisplay een remmend effect heeft op de snelheid van het passerende verkeer. De display is gisteren geplaatst in de Ribbiusstraat in Lieshout.

 • Storing online zaken regelen (DigiD)

  Bent u niet woonachtig in de gemeente Laarbeek, dan kunt u de zaken waarvoor een DigiD login vereist is momenteel niet online regelen. Inwoners van de gemeente Laarbeek kunnen hun zaken wel gewoon online regelen.

 • Werkzaamheden aan de gemeentewinkel op laarbeek.nl

  In verband met werkzaamheden aan de gemeentewinkel (digitaal loket) is onze online dienstverlening niet beschikbaar op donderdag 28 november vanaf 17.00 uur en op vrijdag 29 november. U kunt in deze periode geen zaken digitaal regelen via www.laarbeek.nl, u kunt wel online een afspraak maken.

 • Voordelig om gemeente te machtigen

  Vanaf 1 februari 2014 gaan alle Europese landen over naar de gezamenlijke betaalmarkt SEPA. Als gevolg hiervan zet de gemeente bestaande bankrekeningnummers om naar IBAN-nummers. Ook bestaande machtigingen om een maandelijkse termijn van uw gemeentelijke belastingaanslag van uw bankrekening af te schrijven worden omgezet. Heeft u nog geen machtiging voor automatische incasso van uw gemeentelijke belastingen afgegeven? Dan is het nu een goed moment om dat alsnog te doen. 

 • Startbijeenkomst nieuwe Wmo-taken voor zorgaanbieders

  Vanaf 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van inwoners die gebruik maken van bepaalde AWBZ-zorg. Het gaat onder meer om begeleiding en kort verblijf. Deze taken horen straks bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook krijgen de gemeenten met een forse bezuiniging te maken.

 • Laarbeek heeft zes nieuwe Nederlanders

  Vandaag ontvingen zes personen uit handen van burgemeester Ubachs het certificaat waarin hun Nederlanderschap officieel is vastgelegd.

 • Aangifte vermissing staatsdocument bij gemeente

  Als een staatsdocument (rijbewijs, paspoort, identiteitskaart, vreemdelingenpaspoort of vluchtelingenpaspoort) gestolen of verloren is, hoeft u geen aangifte meer te doen bij de politie. Bij de aanvraag van uw nieuwe document bij de gemeente, wordt namelijk tegelijkertijd de aangifte van vermissing van het oude document verwerkt.

 • Drie Kinderlintjes uitgereikt aan Laarbeekse ‘superhelden’

  Op 20 november heeft locoburgemeester Vereijken drie Kinderlintjes uitgereikt. Op basisschool De Raagten werd het Kinderlintje uitgereikt aan Nina Sneijers en op basisschool ’t Otterke waren er maar liefst twee ‘superhelden’: Geerte Simons en Britt van Stiphout. De nominaties en toekenning waren niet vooraf bekendgemaakt, dus de drie winnaars waren blij verrast.

 • Vervangen oude openbare verlichting

  De gemeente Laarbeek start op 25 november met het vervangen van oude openbare verlichting. We willen dit voor het einde van het jaar afronden.

 • Jan Dekkers eerste gezondheidsambassadeur

  11 november was een bijzondere dag voor de Gezondheidsrace in Laarbeek. Niet alleen bracht Tweede Kamerlid Pia Dijkstra een werkbezoek aan Laarbeek voor dit project, de GGD reikte ook een speciale prijs uit aan Jan Dekkers. Hij ontving als eerste inwoner in de regio Zuidoost-Brabant de titel van ‘Gezondheidsambassadeur’ voor zijn inzet en bijdrage voor een gezonde leefomgeving in Laarbeek.

 • Herdenkingsbijeenkomst Laarbeekse Veteranen

  De jaarlijkse Herdenkingsbijeenkomst voor de Laarbeekse Veteranen heeft zaterdag 9 november in de hal van het gemeentehuis plaatsgevonden. 

 • Ondernemers van het jaar 2013 komen uit Laarbeek

  Tomatenkweker Hans Vereijken is verkozen tot ondernemer van het jaar 2013 in Laarbeek. Koen Schrama van het Lieshoutse Tria Fietsen werd uitgeroepen tot de Starter van het Jaar 2013.

 • Samenwerken voor de jeugd in Zuidoost-Brabant

  Vanaf 2015 zijn de gemeenten voortaan verantwoordelijk voor de jeugdzorg.

 • Dag van de Mantelzorg

  Elk jaar organiseert Vierbinden op 10 november De Dag van de Mantelzorg voor álle mantelzorgers in Laarbeek. Op deze zondag worden de Laarbeekse mantelzorgers in het zonnetje gezet en wordt er aandacht voor hun problematiek gevraagd.

 • Ambulancezorg zoekt leden voor klankbordgroep: uw mening telt!

  De Regionale Ambulance Voorziening Brabant-Zuidoost (RAVBZO) is verantwoordelijk voor de ambulancezorg in 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant. Dat betekent dat zij 24 uur per dag, 7 dagen in de week paraat staan om bij spoed en in nood onmiddellijk uit te rukken.

 • Notitie Reikwijdte en Detailniveau Noordoostcorridor ter inzage

  Op 22 oktober 2013 heeft het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (GS) de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Noordoostcorridor vastgesteld.

 • Informatieavond aanbestedingen ondernemers Laarbeek

  Op 9 oktober j.l. heeft er een informatieavond aanbestedingen voor de Laarbeekse ondernemers plaatsgevonden. De opening is verzorgd door wethouder Hans Vereijken. De verdere avond is ingevuld door BIZOB. We hebben veel positieve reacties van ondernemers mogen ontvangen.

 • Vacatures bij de gemeente Gemert-Bakel

  De gemeente Gemert-Bakel is een ambitieuze plattelandsgemeente, gelegen in het oosten van Noord-Brabant. De gemeente telt ruim 29.000 inwoners en heeft een ambtelijk apparaat van zo’n 180 formatieplaatsen. Er vindt een organisatorische aanpassing plaats, waarbij het directiemodel wordt ingevoerd met 7 teams. Hierdoor ontstaan er per direct enkele vacatures.

 • Wat doe jij bij brand?

  Voorlichtingsbijeenkomsten gegeven door de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost
  Tijdens de Nationale Brandpreventieweken informeert de brandweer inwoners van 55 jaar en ouder graag over brandveiligheid in de omgeving.

 • Onthulling social sofa Zonnetij

  Zaterdagmiddag 12 oktober  is in Zonnetij de social sofa ’t ‘Zonnebenkske’ onthuld. Dit is de eerste social sofa in Aarle-Rixtel en inmiddels de zevende in de gemeente.

 • Nieuw VVV initiatief in Laarbeek

  25 september werd de nieuwe VVV Laarbeek, officieel Stichting Vreemdelingenverkeer Laarbeek, aan de Laarbeekse toeristisch-recreatieve sector gepresenteerd. Begin 2014 wordt in elke kern een toeristisch informatiepunt ingericht en gaat de website www.vvvlaarbeek.nl in de lucht. Het doel van VVV Laarbeek is om de Laarbeekse sector te promoten en toeristisch-recreatieve activiteiten voor het voetlicht te brengen.

 • Concept Winkeltijdenverordening Laarbeek

  Het college van B&W heeft op 8 oktober 2013 besloten een concept Winkeltijdenverordening voor een periode van 6 weken ter inzage te leggen. In deze conceptverordening is opgenomen dat winkels geopend mogen zijn op zondagen en feestdagen tussen 06.00 uur en 22.00 uur. Deze verordening is een concept.

 • Raadsvergaderingen 24 oktober en 7 november

  U bent van harte welkom bij de vergaderingen van de gemeenteraad. Hieronder treft u de data en de agenda’s van de komende vergaderingen aan. De vergaderingen worden om 19.30 uur gehouden in het gemeentehuis Laarbeek. De vergaderstukken liggen vanaf maandag 14 oktober tijdens openingstijden in het gemeentehuis Laarbeek ter inzage. Uiterlijk vanaf dinsdag 15 oktober kunt u de stukken ook online raadplegen op www.laarbeek.nl.

 • Gezocht: nog één deelnemer Gezondheidsrace Beek en Donk

  Op 24 september zijn op een lotingsavond de teams voor de derde editie van de Gezondheidsrace Laarbeek bekend geworden. Vier teams van elf personen gaan de strijd met elkaar aan om titel ‘fitste kern van Laarbeek’.

 • Onderhoud afspraaksysteem op donderdag 10 oktober

  Op donderdag 10 oktober kunt u van 12.30 tot 14.30 uur uur geen afspraak maken via de website of telefoon. Onze excuses voor het ongemak.

 • Uitslag verkiezingen en installatie leden jeugdgemeenteraad

  Op dinsdag 8 oktober 2013 zullen de jaarlijks verkiezingen van nieuwe jeugdgemeenteraadsleden plaatsvinden. De burgemeester zal de uitslag deze dag rond 14.00 uur bekend maken via radio Kontakt.

 • Informatieavond aanbestedingen

  De gemeente Laarbeek organiseert voor heel economisch Laarbeek op woensdag 9 oktober 2013, van 19.30 tot 21.30 uur een informatieavond gemeentelijke aanbestedingen. Deze avond vindt plaats in zaal Dave van de Burgt aan het Heuvelplein in Beek en Donk.

 • Flitsvergunning woninguitbreidingen

  Voor kleine woninguitbreidingen gaat de gemeente Laarbeek razendsnel vergunning verlenen: de flitsvergunning. ‘s Ochtends indienen en binnen twee dagen thuis op de mat of in de mailbox’, is het motto.

 • Opvoeden is (g)een spelletje!

  Van 7 tot 13 oktober 2013 staat Nederland voor de derde keer in het teken van de Week van de Opvoeding. Dit jaar is het thema van deze week ‘spelenderwijs’.

 • Doe mee met de Brabantse Dorpen Derby!

  Kan jouw dorp leuker, beter en leefbaarder worden door meer beweging of sport? Kun je daar een mooi project voor bedenken? Doe dan mee met de Brabantse Dorpen Derby! De derde editie van deze succesvolle wedstrijd is inmiddels gestart.

 • Spoedaanvragen en ophalen reisdocumenten niet mogelijk op 17 en 18 oktober

  Landelijk wordt de apparatuur vervangen die nodig is voor het verwerken van reisdocumentenaanvragen. Hierdoor kunnen op donderdag 17 oktober en vrijdag 18 oktober geen spoedaanvragen voor paspoorten en identiteitskaarten in behandeling worden genomen. Gewone aanvragen kunnen wel in behandeling worden genomen. Als gevolg van deze werkzaamheden kunnen daarnaast op 18 oktober geen reisdocumenten worden opgehaald.

 • GEZOCHT: Laarbeekse Superhelden (4-12 jaar)

  Op woensdag 20 november 2013 is het weer zover: de uitreiking van de Laarbeekse Kinderlintjes! Dit gebeurt op initiatief van de Jeugdgemeenteraad. Ook dit jaar zijn wij weer op zoek naar “SUPERHELDEN”.

 • Brabant komt in actie voor fietsverlichting

  Doe ook mee en ontvang een gratis actiepakket
  In oktober worden de dagen weer korter. De donkere dagen zorgen ervoor dat je fietsers slechter ziet en dat is gevaarlijk. Veilig Verkeer Nederland district Brabant roept iedereen op om dit najaar in actie te komen voor fietsverlichting. Iedereen die het belangrijk vindt dat hun kinderen, leden, collega’s enz. veilig thuiskomen én hiervoor in actie wil komen ontvangt een gratis actiepakket. Op woensdag 23 oktober, tijdens de Brabantse Actiedag voor Nul Verkeersdoden, gaat de fietsverlichtingscampagne van start. De campagne duurt tot medio december.

 • Informatieavond aanbestedingen

  De gemeente Laarbeek organiseert op woensdag 9 oktober 2013, van 19.30 tot 21.30 uur een informatieavond gemeentelijke aanbestedingen. Deze avond vindt plaats in zaal Dave van de Burgt aan het Heuvelplein in Beek en Donk. 

 • Openbaar overleg Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

  LAARBEEK - De eerstvolgende vergadering van de Regioraad vindt plaats op 10 oktober 2013. 

 • Opening bibliotheek in Ontmoetingscentrum

  BEEK EN DONK - Vrijdag 27 september wordt om 14.00 uur de nieuwe bibliotheek in het Ontmoetingscentrum geopend. Een nieuwe toekomst voor de bibliotheek, want die is nu veel meer uren open. 

 • Nomineer nu voor de Laarbeekse Complimenten Vrijwilligerswerk 2013

  LAARBEEK - Tot 1 oktober is het nog mogelijk voor vrijwilligersorganisaties om een andere vrijwilligersorganisatie - gemotiveerd - te nomineren voor een van de Laarbeekse Complimenten Vrijwilligerswerk. 

 • Weer een social sofa onthuld

  Zaterdag 21 september is de social sofa van de buurtvereniging Octopus in Beek en Donk onthuld.

 • Sportmiddag voor jeugd bij Cendra

  AARLE-RIXTEL - Woensdag 25 september 2013 zijn kinderen vanaf 10 jaar van harte welkom voor een gezellige en sportieve middag bij Cendra aan de Duivenakker in Aarle-Rixtel.

 • Standpunten Laarbeek meegenomen in advies Stuurgroep

  De Stuurgroep Brainport Oost met bestuurders uit de regio heeft op 12 september 2013 een advies uitgebracht aan de provincie over het tracé voor de Noordoostcorridor.

 • Ontwerp Verordening ruimte 2014 en ontwerp Structuurvisie Ruimtelijke Ordening 2010, partiële herziening 2014, vastgesteld.

  Op 2 juli jl. hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant de ontwerp Verordening ruimte 2014 en de ontwerp Structuurvisie Ruimtelijke Ordening 2010, partiële herziening 2014, vastgesteld.

 • Begroting 2014 aangeboden aan de raad

  Tijdens de raadsvergadering van donderdag 12 september 2013 heeft wethouder Hans Vereijken de begroting 2014 aangeboden aan de gemeenteraad van Laarbeek.

 • Laarbeek heeft drie nieuwe Nederlanders

  LAARBEEK – Op 9 september is er weer een naturalisatieceremonie door burgemeester Ubachs verricht. Mevrouw PO Nyagombe en haar kinderen RO Nyagombe en PO Nyagombe kregen de bekendmaking van het Nederlanderschap uitgereikt.

 • Laatste dagen aanmelden Gezondheidsrace!

  Aanmelden voor de derde editie van de Gezondheidsrace Laarbeek kan tot zondag 15 september. Veel enthousiastelingen hebben zich inmiddels aangemeld. De aanmeldingen vanuit de Lieshout en Mariahout blijven tot nu toe echter achter. Iedereen vanaf 18 jaar kan zich aanmelden om mee te doen. Er worden tien mensen per dorp gezocht. Als er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen, wordt op een informatiebijeenkomst op 24 september geloot. Uiteraard kunnen ook mensen uit Aarle-Rixtel en Beek en Donk zich blijven aanmelden tot 15 september. Dus kom op: meld u nog aan!

 • Sluiting Milieustraat

  In verband met het Zo-festival is de milieustraat op De Stater 2 in Lieshout op zaterdag 21 september 2013 gesloten. Vrijdag 20 september 2013 is de milieustraat wel gewoon geopend, van 13.00 tot 17.00 uur.

 • Fietskijkdag op 14 september

  De gemeente Laarbeek organiseert op zaterdag 14 september 2013 de fietskijkdag. Fietsen die in Laarbeek gevonden zijn of gestolen fietsen die bij de gemeente terecht zijn gekomen, worden bij de gemeentewerf in Lieshout bewaard. Mensen die hun fiets missen, kunnen komen kijken of hun verdwenen fiets daar bij staat

 • Informatieavond Verkavelen Croy

  Tijdens een startavond op 12 september krijgen grondeigenaren en grondgebruikers van het gebied Croy informatie over een nieuwe manier van vrijwillige grondruil. Het project heeft een korte looptijd, maar het is een belangrijke stap in de ontwikkeling van Croy.

 • Keuringsleeftijd rijbewijs ouderen van 70 naar 75 jaar

  Oudere rijbewijsbezitters hoeven zich vanaf 1 januari 2014 pas vanaf hun 75e te laten keuren. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) verhoogt de keuringsleeftijd van 70 naar 75 jaar.

 • Afbreken bestemmingsplanprocedure Nieuwenhof-Noord

  Het ontwerpbestemmingsplan Nieuwenhof-Noord heeft eind 2012 ter inzage gelegen. De provincie Noord-Brabant heeft op het ontwerpbestemmingsplan gereageerd. De provincie is van mening dat het plangebied te groot is voor het aantal woningen dat we binnen 10 jaar willen realiseren. Daardoor kan het zijn dat er te veel ruimte tussen de woningen komt te liggen.

 • Krijgt u zorg of ondersteuning thuis? Meld uw ervaringen en help de zorg verbeteren!

  Krijgt u thuis zorg of ondersteuning of bent u mantelzorger? Dan kunt u helpen om deze zorg te verbeteren. Want u weet als geen ander wat er nodig is. En u weet het beste wat u wel en niet van mantelzorgers mag verwachten. Meld daarom uw ervaringen!

 • Fotowedstrijd Gemeentegids 2014

  LAARBEEK - In december van dit jaar verschijnt de nieuwe gemeentegids van de gemeente Laarbeek voor 2014. De gids is al eens eerder mogelijk gemaakt met het gebruik van uw foto’s. Foto’s van Laarbeek, gemaakt door de eigen inwoners. Ook dit jaar organiseren wij een fotowedstrijd, waarbij veel foto’s een plaats zullen krijgen in de gemeentegids.

 • Feestelijke opening Het Klavier in Aarle-Rixtel

  Op zaterdag 17 augustus heeft wethouder Frans van Zeeland samen met de nieuwe bewoners van Het Klavier, Adriaans Bouwgroep en Woningbouwvereniging Bergopwaarts de nieuwe woonstraat ‘Het Klavier’ in Aarle-Rixtel officieel geopend.

 • Ondertekening molenaarscontract De Leest

  Op donderdag 15 augustus 2013 heeft de heer Tielemans als eerste molenaar in Laarbeek een molenaarscontract ondertekend. Molen De Leest aan de Molenstraat 40 in Lieshout heeft al jarenlang twee molenaars die de molen draaiende houden. De heer Tielemans heeft op 22 april 2013  zijn molenaarsdiploma gehaald en is bereid gevonden het team van de beide molenaars versterken.

 • Gezondheidsrace 2014, doet u mee?

  Vanaf 23 augustus kunnen alle inwoners een uitnodiging in de brievenbus verwachten voor deelname aan de Gezondheidsrace Laarbeek 2014. Samen met inwoners, professionals en ondernemers is een nieuwe editie in de maak. Iedereen vanaf 18 jaar kan zich aanmelden om mee te doen. De race start op 11 januari 2014.

 • ‘Opening’ volière in Lieshout

  Op woensdag 21 augustus 2013 heeft wethouder Vereijken de nieuwe volière aan de Floreffestraat in Lieshout officieel ‘geopend’.

 • Verplaatsing Mariabeeld ‘Madonna met kind’

  Op 22 juli 2013 werd het beeld ‘Madonna met kind’ vanaf het Maplehof in Mariahout, naar het processiepark in Mariahout verplaatst. In het park is door vrijwilligers een nieuwe sokkel gemetseld. Het beeld is nu ook vanaf de Bernadettestraat te zien en heeft nu een opvallendere plaats dan op het Maplehof.

 • Wandeling met minister Plasterk in teken krachtenbundeling Peelgemeenten

  Op maandag 19 augustus vond er een ontmoeting plaats tussen minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en een delegatie van de zes Peelgemeenten. Onderwerp van gesprek tussen de minister en de gemeentebestuurders was de samenwerking tussen de Peelgemeenten op het gebied van de veranderingen in het sociale domein.

 • 27 augustus: werkzaamheden Ruimtelijkeplannen.nl

  De website Ruimtelijkeplannen.nl verhuist op dinsdag 27 augustus naar een nieuwe server. De website blijft bereikbaar, maar het is mogelijk dat u bij uw bezoek aan deze website iets merkt van de werkzaamheden. Woensdag 28 augustus is de verhuizing klaar.

 • Nieuwe groenzone in Beek en Donk

  Ten noorden van de wijk De Voorbeemd in Beek en Donk wordt een nieuwe groenzone aangelegd. De planning is dat het plan tegen het einde van 2013 uitgevoerd zal worden.

 • DigiD beperkt bereikbaar vanwege DDoS-aanvallen

  Vanwege DDoS-aanvallen op de website van DigiD afgelopen vrijdag 16 augustus is DigiD voor gebruikers vanuit het buitenland beperkt beschikbaar. In het geval dat u niet kunt inloggen met uw DigiD adviseren wij u in zo’n geval het later opnieuw te proberen. DigiD gebruikers vanuit Nederland ondervinden geen hinder bij het inloggen met hun DigiD op websites van de overheid.  Er is geen sprake van een inbraak op het systeem van DigiD, dus uw persoonlijke gegevens blijven geheim.

 • Social sofa nieuws

  In Aarle-Rixtel wordt de zevende social sofa van Laarbeek gemaakt. Dit zogenaamde ‘Zonnebenkske’ zal zeer binnenkort klaar zijn! Op bijgaande foto’s kunt u zien hoe gewerkt wordt aan het mozaïeken van de bank. Dit wordt gedaan door twintig mensen, in een partytent tegenover ‘Zonnetij’ aan de Heindertweg. Kleuters hebben een vierkante mozaïek mogen inleggen. Wij wensen de mozaïekers nog veel succes met de afronding van ‘t Zonnebenkske!
  Er kan nog een financiële bijdrage voor twee social sofa’s aangevraagd worden.

 • Vrijdag vlag gemeentehuis halfstok i.v.m. overlijden Prins Friso

  A.s. vrijdag zal de vlag bij het gemeentehuis Laarbeek halfstok hangen in verband met het overlijden van Prins Friso. Prins Friso wordt die dag begraven in Lage Vuursche in de gemeente Baarn. Indien u graag uw medeleven wilt betuigen aan de nabestaanden, kunt u gebruik maken van het online condoleanceregister op de website condoleance.nl.

 • Inwoners tevreden over Wmo-voorzieningen

  De gemeente onderzoekt elk jaar de tevredenheid van gebruikers en aanvragers van voorzieningen op grond van de Wmo. Het gaat dan om voorzieningen als rolstoelen, scootmobiels, woningaanpassingen, collectief vervoer en hulp bij het huishouden.

 • Afspraak voorkomt wachttijd!

  De producten van de afdeling Burgerzaken zijn alleen op afspraak verkrijgbaar. Hierdoor hoeft u als klant niet meer te wachten, maar wordt u direct geholpen.
 • Vacature Beleidsadviseur C

  Binnen de gemeente is er een vacature vrijgekomen voor de functie Beleidsadviseur C.

 • Raadsvergadering Noordoostcorridor

  U bent van harte welkom bij de gemeenteraadsvergadering waarin de Noordoostcorridor behandeld wordt. Hierbij zal een standpunt worden ingenomen over het alternatief dat de voorkeur heeft en welke andere alternatieven eventueel moeten worden meegenomen in de project-m.e.r. Deze extra raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 29 augustus 2013 om 19.30 uur in het gemeentehuis aan de Koppelstraat in Beek en Donk. 

 • Blauwalgen in Beek en Donk

  Waterschap Aa en Maas heeft blauwalgen aangetroffen in de visvijver ten oosten van de Otterweg in Beek en Donk. Deze blauwalgen kunnen gezondheidsklachten veroorzaken bij mens en dier. Daarom adviseert het waterschap om ieder contact met water van deze vijver te vermijden.

 • Politieloket gemeentehuis gesloten tot en met 9 augustus

  Het politieloket in het gemeentehuis Laarbeek is tot en met vrijdag 9 augustus gesloten. Tot dan kunt u terecht op het politiebureau in Gemert, aan de Komweg 45. Het bureau in Gemert is geopend van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.
 • Rioleringswerkzaamheden Balduinstraat e.o. in Lieshout vanaf 5 augustus

  In verband met het maken van een gescheiden rioleringsstelsel in de Balduinstraat, de Hertog Janstraat, een gedeelte van de Hertog Hendriklaan en een gedeelte van de Vogelenzang in Lieshout, zal door de aannemer vanaf maandag 5 augustus een wegomleiding worden aangegeven d.m.v. omleidingsborden.De wegomleiding zal gehandhaafd blijven tot eind december 2013.

 • Aangepaste openstelling gemeentehuis tijdens vakantieperiode

  In verband met de vakantieperiode is het gemeentehuis op woensdag 17, 24 en 31 juli a.s. alleen ’s ochtends geopend. Op deze dagen vervalt de middag- en avondopenstelling. Buiten deze wijziging gelden de reguliere openingstijden.

 • Werkzaamheden aan laarbeek.nl

  In verband met werkzaamheden aan laarbeek.nl zijn de zoekresultaten via de zoekfunctionaliteit niet optimaal. Onze excuses voor het ongemak.

 • Afsluiting kruising Everbest - Vonderweg in de periode 12 augustus - 24 augustus 2013

  In het kader van het bouwrijp maken van Bemmer IV in Beek en Donk zal in de periode 12 augustus – 24 augustus 2013 de kruising Vonderweg – Everbest zijn afgesloten vanwege werkzaamheden op deze kruising.

 • Actualisatie gemeentegids Laarbeek

  In week 31 begint Akse Media weer met de actualisatie van de adressen voor de aankomende gemeentegids Laarbeek.

 • Natuurbrandthermometer: oranje

  Het is erg droog in onze natuurgebieden, dus het gevaar dat een natuurbrand ontstaat is groot. Bovendien kan een dergelijke brand zich nu snel uitbreiden. U mag daarom niet meer stoken, ook al heeft u een ontheffing op het stookverbod. In de natuurgebieden mag u geen vuur maken. Vuurkorven, fakkels en vuurwerk zijn niet toegestaan. Roken in natuurgebieden wordt afgeraden. Meer informatie vindt u op www.brandweer.nl/brabant-zuidoost.

 • Rectificatie omgevingsvergunning Sluisweg 4 Lieshout

  In de Laarbeeker van 5 juli 2013 is de omgevingsvergunning van de V.O.F. Bouw aan de Sluisweg 4 in Lieshout gepubliceerd.

 • Aanpassing vaarroute Veghel - Eindhoven in zicht

  Samen met de provincie Brabant, gemeente Eindhoven, Veghel, Laarbeek en Son en Breugel, het SRE en het regionale bedrijfsleven past Rijkswaterstaat de vaarroute tussen Veghel en Eindhoven aan. Beens Groep start eind dit jaar met de werkzaamheden. Bochten worden verruimd, oevers en bodem worden verstevigd en wachtplaatsen worden verlengd of extra aangelegd. In 2015 is dit traject dan geschikt voor twee keer langere schepen. Het gaat om delen van de Zuid-Willemsvaart, Wilhelminakanaal en het Beatrixkanaal.

 • Vrijwilligersverzekering Laarbeek

  LAARBEEK – Als u deze zomer vrijwillig meewerkt aan een evenement of als u in de aanloop naar een nieuw seizoen als vrijwilliger actief bent kunt u wellicht aanspraak maken op de vrijwilligersverziekering van de gemeente Laarbeek. De gemeente sluit jaarlijks een vrijwilligersverzekering af, en betaalt daarvoor ook de premie.

 • Terugplaatsing haan op Oude Toren in Beek en Donk

  Op donderdag 4 juli heeft wethouder Van Zeeland de koperen haan teruggeplaatst op de bekroning van de Oude Toren aan de Dr. Timmerslaan in Beek en Donk. De Oude Toren wordt momenteel gerestaureerd. Aannemer Nico de Bont uit Vught is de aannemer die druk bezig is met de restauratiewerkzaamheden. Dit gespecialiseerde restauratiebedrijf heeft 50 jaar geleden ook de restauratie van de Oude Toren uitgevoerd. Vooral het metselwerk moet gerepareerd worden.

 • Pinnen? Ja graag!

  De gemeente Laarbeek wil het pinnen bij de balie stimuleren. Meer pinnen betekent minder contant geld en dat maakt de omgeving veiliger voor onze klanten en onze medewerkers.

 • Laarbeekse harmonieën bij ontvangst koninklijk paar in Den Bosch

  De harmonieën Sint Caecilia, de Goede Hoop en O&U ondersteunden als gezamenlijke Laarbeekse harmonie samen met de harmonie van ’s-Hertogenbosch de ontvangst van het koninklijk paar. Ook hebben zij Guus Meeuwis begeleid met het ‘Brabantlied’.

 • Hoogste punt Brede School De Fontein in Lieshout bereikt

  Op 25 juni heeft wethouder Vereijken in aanwezigheid van alle partijen die betrokken zijn bij de totstandkoming van het nieuwe gebouw voor basisschool De Fontein en Spring Kinderopvang de bouwvakkers bedankt.

 • Inkomensondersteuning in Laarbeek

  De gemeente Laarbeek heeft een aantal inkomensondersteunende maatregelen. Om u hierover te informeren geven we een paar keer per jaar een overzicht van de mogelijkheden die er zijn. Misschien komt u voor ondersteuning in aanmerking. Uiteraard kunt u bij twijfel op werkdagen tussen 9.00 en 12.30 uur altijd even contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Laarbeek via telefoonnummer 0492 469 700.

 • Stuurgroep Brainport Oost heeft een keuze gemaakt voor het voorlopig voorkeursalternatief voor de ‘Ruit van Eindhoven’

  Helmond, 27 juni 2013 - Vandaag heeft de Stuurgroep Brainport Oost een keuze gemaakt voor het voorlopig voorkeursalternatief voor de ‘Ruit van Eindhoven’. De bestuurders uit de regio geven de voorkeur aan uitbreiding van de N279 tussen Veghel en Asten op het bestaande tracé, een korte omleiding bij Veghel en de aanleg van een nieuwe verbinding met 2x2 rijstroken tussen Eindhoven en Helmond direct ten zuiden van het Wilhelminakanaal.

 • Aangepaste openstelling gemeentehuis en telefonische bereikbaarheid op donderdag 27 juni

  Het gemeentehuis van Laarbeek is op donderdag 27 juni 2013 vanaf 16.00 uur gesloten en zijn we telefonisch niet bereikbaar.

 • Nieuwe Sluis 7 geopend

  Op zaterdag 22 juni is, onder grote belangstelling, Sluis 7 geopend. Deze nieuwe sluis ligt in de Zuid-Willemsvaart tussen Helmond en Aarle-Rixtel. Burgemeester Blanksma van Helmond, burgemeester Ubachs van Laarbeek en gedeputeerde Van Heugten van de provincie voeren als eerste de nieuwe sluis binnen op het historische bedrijfsvaartuig De Dankbaarheid.

 • Waarschuwing spookfacturen gemeentegids

  De laatste weken krijgen we weer veel meldingen mbt acquisitie of facturen voor de gemeentegids. Op dit moment zijn er echter géén bedrijven actief namens de gemeente Laarbeek.

 • Burendag 2013

  Zaterdag 21 september 2013 is weer de landelijke Burendag. Een initiatief van het Oranjefonds, dat bovendien € 500,- per activiteit beschikbaar stelt. In totaal is er 1 miljoen beschikbaar, dus er zijn 2.000 aanvragen te honoreren.

 • Inloopavond vernieuwen rioolstelsel in de Vogelenzang, Balduinstraat, Hertog Hendriklaan en de Hertog Janstraat in Lieshout.

  Op dinsdag 2 juli 2013 wordt van 19.30 uur tot 21.30 uur een inloopavond georganiseerd in het gemeentehuis van Laarbeek aan de Koppelstraat 37 in Beek en Donk. Tijdens deze avond wordt u geïnformeerd over het vernieuwen en uitbreiden van het huidige rioolstelsel in de Vogelenzang, Balduinstraat, Hertog Hendriklaan en de Hertog Janstraat in Lieshout. Ook is er de mogelijkheid om vragen te stellen.

 • Extra avondopenstelling gemeentehuis

  Op maandag 17 en 24 juni is er een extra avondopenstelling voor burgerzaken en bouwzaken van 18.00 tot 19.30 uur.

 • De Wmo-Raad Laarbeek is er ook voor u!

  In 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingevoerd. Deze wet regelt dat mensen ondersteuning kunnen krijgen, zodat zij mee kunnen doen aan de maatschappij. Gemeenten voeren de wet uit. De Wmo stelt ook dat de gemeente actief burgers moet betrekken bij de ontwikkeling van het beleid op dit terrein. In Laarbeek is in 2010 een Wmo-Raad geïnstalleerd die de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseert over allerlei zaken die met de Wmo te maken hebben.

 • Feestelijke opening Zonnetij in Aarle-Rixtel

  Op 13 juni 2013 heeft wethouder Briels samen met de directeur van Woningstichting Laarbeek, de heer Brosens en de directeur Zorg regio Helmond en Laarbeek van de Zorgboog, mevrouw Schillemans, het prachtige wooncomplex Zonnetij in Aarle-Rixtel officieel geopend.

 • Gemeentewerf Laarbeek vrijdag gesloten

  In verband met de uitvaart van onze collega Henk Swinkels is de gemeentewerf Laarbeek op de Stater in Lieshout, vrijdag 14 juni gesloten. Voor de duidelijkheid: de gemeentewerf is gesloten maar de milieustraat Laarbeek is gewoon geopend.

 • Regioraad SRE op 26 juni 2013 om 20.00 uur

  De eerstvolgende vergadering van de Regioraad van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) vindt plaats op 26 juni 2013. Wanneer u hiervoor belangstelling heeft, kunt u deze vergadering bijwonen. De vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in de raadzaal van het Stadhuis Eindhoven (Stadhuisplein 1).

 • Laarbeek actief met Yazula

  Zojuist heeft de gemeente Laarbeek haar eerste bericht op Yazula geplaatst. En niet zomaar een bericht, nee, een cadeaubericht. De eerste vijftig personen die na plaatsing de app openen én zich binnen een straal van 10 kilometer van het gemeentehuis bevinden krijgen een bericht met een unieke code. Daarmee kunnen zij een Juni Watermaandtas met inhoud afhalen in het gemeentehuis Laarbeek. Voor de volledigheid, één tas per code dus doorgeven heeft geen zin.

 • Jaarrekening 2012 op 27 juni in raad

  Saldo bijna € 800.000,- positief
  Tijdens de raadsvergadering op donderdag 27 juni 2013 behandelt de gemeenteraad van Laarbeek de Programmarekening 2012. De rekening laat een positief saldo zien en geeft aan dat het college van burgemeester en wethouders binnen de kaders zoals de gemeenteraad die in de begroting van 2012 had opgenomen heeft kunnen opereren.

 • Onthulling social sofa in Mariahout

  Op zondag 26 mei 2013 is in het feestweekend van het 80-jarig bestaan van Mariahout de social sofa onthuld. Wethouder Briels mocht de onthulling verrichten.

 • Feestelijke opening Juni Watermaand 2013

  Op zaterdag 1 juni om 14.00 uur is de officiële start van Juni Watermaand 2013.

 • Opening nieuwbouw kindcentrum De Raagten

  Op vrijdag 31 mei wordt om 16.00 uur officieel het nieuwe kindcentrum de Raagten aan de Otterweg 31 in Beek en Donk geopend. Het nieuwe gebouw biedt onderdak aan alle kinderen van basisschool De Raagten, Spring kinderdagopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en Fides tussenschoolse opvang.

 • Laarbeek reikt waterlesprogramma uit

  Op vrijdag 31 mei verzorgt wethouder Briels de officiële introductie van het nieuwe ‘Laarbeekse’ waterlesprogramma. Daarnaast zal de wethouder aan iedere basisschool in Laarbeek een waterkist overhandigen, met daarin allerlei praktische benodigdheden voor het lesprogramma. Dit alles vindt plaats van 12.30 tot 13.00 uur in het gemeentehuis aan de Koppelstraat 37 in Beek en Donk.

 • Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant operationeel: “Samen meer waarde”

  De Brabantse gemeenten en de provincie Noord-Brabant dragen de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving dit jaar over aan de drie Brabantse omgevingsdiensten. Op die manier worden kennis, kunde en capaciteit meer gebundeld. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant is op 3 juni 2013 operationeel.

 • Advies Krachtig Bestuur in Brabant

  Vandaag zijn het regiorapport Zuidoost-Brabant (luchtfoto) en de bestuursscans per gemeente in deze regio bekend gemaakt. Beide documenten kunt u vinden op de website www.brabant.nl/krachtigbestuur.

 • Aangepaste openstelling gemeentehuis

  Vanwege Pinksteren is het gemeentehuis gesloten op maandag 20 mei.

 • Peelgemeenten willen krachten bundelen

  De zes Peelgemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren hebben plannen om in de nabije toekomst nauwer te gaan samenwerken dan ze nu al doen.

 • Dodenherdenking in Laarbeek

  Op zaterdag 4 mei heeft de Dodenherdenking in Beek en Donk plaats gevonden.

 • Agenda raadsvergadering 16 mei 2013

  U bent van harte welkom bij de volgende vergadering van de gemeenteraad. Deze vindt plaats op op donderdag 16 mei 2013 om 19.30 uur in het gemeentehuis aan de Koppelstraat in Beek en Donk.

 • Aangepaste openstelling gemeentehuis en milieustraat

  Vanwege de komende feestdagen is het gemeentehuis gesloten op donderdag 9 mei, vrijdag 10 mei en maandag 20 mei. De Milieustraat is gesloten op donderdag 9 mei.

 • Bijeenkomst 4 mei Dodenherdenking

  Op zaterdagavond 4 mei wordt door de gemeente Laarbeek aandacht geschonken aan de Dodenherdenking. Het – landelijk- thema voor dit jaar is: ’Vrijheid, spreek je af‘.

 • Belastingdienst Eindhoven werkt voortaan op afspraak

  Wie de balie van het belastingkantoor in Eindhoven wil bezoeken, moet eerst een afspraak maken. Deze wijziging gaat in vanaf 13 mei 2013. Een afspraak maken kan via het gratis nummer van de BelastingTelefoon: 0800 0543.

 • Aanhouding na vernielen ruiten gemeentehuis

  De politie heeft dinsdagmiddag rond 17:00 uur op de Koppelstraat een 41-jarige man uit Aarle-Rixtel aangehouden voor vernieling. Kort daarvoor kwam bij de politie een melding binnen dat een man met een hamer diverse ruiten van het gemeentehuis aan de Koppelstraat zou hebben vernield.

 • Oude toren in de steigers

  Op 6 mei gaat de restauratie van de Oude Toren aan de Dr. Timmerslaan in Beek en Donk van start. Het grootste werk zit in het repareren van het metselwerk. Kapotte stenen worden vervangen en het voegwerk wordt hersteld. Daarom zal de toren helemaal in de steigers gezet worden.

 • Het regent,.. lintjes!

  Tijdens de jaarlijkse lintjesregen zijn vandaag zes lintjes uitgereikt aan Laarbeekse inwoners. Mensen die zich al jaren vrijwillig inzetten voor hun omgeving.

 • Monique Kalkman bezoekt Laarbeek tijdens Nationale Sportweek

  Vandaag bracht NOC*NSF ambassadeur Monique Kalkman een bezoek aan Outdoor Laarbeek. Zij heeft drie keer goud en vier wereldtitels met rolstoeltennis op haar naam staan. Wethouder sport, Joan Briels, opende samen met haar de sportmiddag bij Outdoor Laarbeek.

 • 24 april: Sportmiddag voor jeugd bij Cendra

  Kinderen vanaf 8 jaar zijn van harte welkom voor een gezellige en sportieve middag bij Cendra aan de Duivenakker in Aarle-Rixtel. Op woensdagmiddag 24 april zijn er tussen 14.00 en 16.30 uur verschillende activiteiten waar de jeugd aan kan meedoen.

 • 35 Gemeenten en 3 waterschappen slaan handen ineen

  Brabantse waterketen van start.

 • Verkeersexamen basisscholen Laarbeek

  Op dinsdag 23 en donderdag 25 april gaan de leerlingen van groep 7/8 van alle Laarbeekse basisscholen de fiets op om hun verkeersexamen te doen.

 • Jeugdradio

  Op initiatief van de Laarbeekse Jeugdgemeenteraad en met medewerking van Radio Kontakt start vrijdag 19 april a.s. om 19.00 uur de eerste uitzending van Radio Kontakt Jeugdradio. Deze uitzending wordt gemaakt en gepresenteerd door de leden van de Jeugdgemeenteraad.

 • Peeltrofee uitgereikt op Peeldag

  Op zondag 21 april aanstaande reikt gedeputeerde Yves de Boer de felbegeerde Peeltrofee uit tijdens de achtste Peeldag in Aarle-Rixtel.

 • Straten afgezet voor Koningsspelen op 26 april

  Op 26 april 2013 doen alle Laarbeekse basisscholen mee aan de Koningsspelen. De scholen starten met een Koningsontbijt en hebben daarna een Koningssportdag.

 • 18-Jarigencampagne Donorregistratie

  Op dinsdag 16 april valt er bij zo’n 200.000 jongeren die in 1994 zijn geboren een brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op de mat. In deze brief vraagt de minister jongeren die vorig jaar 18 jaar zijn geworden of zij zich willen registeren in het Donorregister, Ja of Nee. Een belangrijke keuze. Om jongeren aan te sporen over het onderwerp na te denken en hun beslissing vast te leggen loopt vanaf half april tot eind mei de landelijke 18-jarigencampagne.

 • Laarbeek viert de Nationale Sportweek!

  De Nationale Sportweek is een landelijk evenement dat een week lang de aandacht vestigt op sport en bewegen. Deze tiende editie van de sportweek is van 20 t/m 27 april.

 • De ‘making-of’ de social sofa in Mariahout

  oMase, een vrouwenvereniging uit Mariahout, is druk bezig om een social sofa (kunstbank) te maken voor Mariahout. De initiatiefnemers hebben de plaatselijke kunstenares, Lenny Segboer, gevraagd om een ontwerp te maken.

 • Kunstroute Laarbeek

  De Kunstroute Laarbeek wordt dit jaar weer georganiseerd .
  Deze vindt plaats in de eerste 2 weekenden van mei, namelijk op 4 en 5 mei en op 11 en 12 mei, van 11.00 tot 17.00 uur.

 • Vergaderingen raadscommissies

  U bent van harte welkom bij de vergaderingen van de raadscommissies. Hieronder treft u de data en de agenda’s van de komende vergaderingen aan. De vergaderingen worden allemaal gehouden in het gemeentehuis Laarbeek.

 • Gemeente en Rijk van Dommel en Aa nemen deel aan de Peeldag

  Op zondag 21 april aanstaande neemt de gemeente Laarbeek deel aan de Peeldag in Aarle-Rixtel. Het doel van de Peeldag  is om bezoekers kennis te laten maken met projecten en initiatiefnemers van projecten in de Peel, informatie te verstrekken en ervaringen uit te wisselen.

 • Subsidieregeling duurzame energie gemeente Laarbeek

  Wanneer u een zonneboiler, één of meerdere zonnepanelen, een warmtepomp of een combinatie hiervan in uw woning heeft laten aanbrengen, dan kunt u een verzoek om een bijdrage in het kader van de gemeentelijke subsidieregeling duurzame energie indienen.

 • Ambassadeur Monique Kalkman bezoekt Laarbeek in sportweek!

  Nationale sportweekDe Nationale Sportweek is een landelijk evenement dat een week lang de aandacht vestigt op sport en bewegen. Deze tiende editie van de sportweek is van 20 t/m 27 april. Diverse sportverenigingen hebben inlooplessen of een speciale activiteit.

 • Gemeentehuis gesloten op maandag 1 april 2013

  Op maandag 1 april 2013 is het gemeentehuis Laarbeek gesloten vanwege Tweede Paasdag. Op Goede Vrijdag, 29 maart, is het gemeentehuis gewoon geopend.

 • Denk mee over de toekomst van Laarbeek

  Toekomstvisie Laarbeek 2020
  De gemeenteraad wil samen met u als inwoner een visie opstellen over de toekomst van Laarbeek. Hierin staat hoe we als gemeente moeten omgaan met allerlei vraagstukken die de komende jaren op ons afkomen. Het gaat om de thema’s: economie en werkgelegenheid, krimp en vergrijzing, zorg, voorzieningenniveau, gemeenschapszin en de rol van de overheid. Van 1 april tot en met 6 mei kunt u meepraten over de toekomst van Laarbeek via de website www.toekomstvisielaarbeek.nl en via een opiniezuil in de hal van het gemeentehuis in Beek en Donk.

 • Aangepaste openstelling

  Vanwege extra drukte die we verwachten in aanloop naar de voorjaarsvakantie is het gemeentehuis twee avonden extra geopend. Op maandag 15 en maandag 22 april, telkens van 18.00 tot 19.30 uur kunt u op afspraak terecht in het gemeentehuis. De afspraken daarvoor kunt u nu al maken.

 • Bouwkavels D’n Hoge Suute

  De gemeente Laarbeek gaat over tot uitgifte van twaalf bouwkavels in het woningbouwplan D’n Hoge Suute Mariahout.

 • Paasvuur op Croy in Aarle-Rixtel gaat niet door

  Door de droogte in de natuur en de aanhoudende droogte in combinatie met een oostenwind die de komende dagen wordt verwacht is er een verhoogd risico op natuurbrand.

 • Peelgemeenten bundelen krachten

  De zes Peelgemeenten gaan in de nabije toekomst nog nauwer samenwerken dan ze nu al doen. De Peelgemeenten gaan de kracht van zes benutten door bestuurlijk en strategisch samen te werken. De positie van de zes afzonderlijke gemeenten wordt hiermee versterkt en de kansen die de regio biedt kunnen worden verzilverd. De Peelgemeenten kunnen daardoor samen ook meer betekenen voor andere samenwerkingspartners. Dat is de basis van het advies dat de stuurgroep Peelsamenwerking op 26 maart heeft gepresenteerd aan de gemeenteraden tussen de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren.

 • Boomplantdag 22 maart 2013

  Wethouder Biemans was aanwezig toen de kinderen van groep 7 en 8 van basisschool De Heindert op 22 maart 2013 bomen hebben geplant bij de Florentiusdreef in Aarle-Rixtel.

 • Bevolkingsonderzoek borstkanker in Aarle-Rixtel

  Op 2 april start Bevolkingsonderzoek Zuid met het bevolkingsonderzoek borstkanker in Aarle-Rixtel. Tot nu toe kan gesproken worden van een succesvol verlopen bevolkingsonderzoek in Aarle-Rixtel. De opkomst bedroeg tijdens de vorige ronde 88,05%. Dit is ruim boven het landelijk vereiste minimum van 70%.

 • Raadsvergadering 4 april 2013

  U bent van harte welkom bij de raadsvergadering op donderdag 4 april 2013 om 19.30 uur in het gemeentehuis aan de Koppelstraat in Beek en Donk.

 • Inzameling grof groen afval

  Jaarlijks is er voor uw gemak in het voor- en najaar een aparte inzameling van grof groen (snoei)afval. Dit voorjaar wordt er ingezameld op dinsdag 2 april en woensdag 3 april. De inzameling is kosteloos. Let op: op de afvalwijzer in de gemeentegids staat vermeld dat er 1 en 2 april wordt ingezameld. Dit klopt niet. De data zijn aangepast vanwege Tweede Paasdag.

 • Sportwethouder finisht in Barcelona

  Wethouder Joan Briels, met onder andere sport in zijn portefeuille, heeft afgelopen zondag met succes de marathon in Barcelona volbracht. Met een tijd van 3 uur, 54 minuten en 25 seconden, liep hij een persoonlijk record.

 • Laarbeekse boomplantweek

  Van 18 tot en met 22 maart is het boomplantweek in Laarbeek. Het thema voor dit jaar is: ‘Bomen maken gezond’’. Aan deze boomplantweek nemen tien basisscholen deel. In totaal zullen 271 kinderen van groep 8 deze week bomen en/of struiken planten. De begeleiding buiten vindt plaats door de gemeentelijke buitendienst.

 • Gevonden en verloren voorwerpen

  Voor gevonden of verloren voorwerpen kunt u sinds enige tijd terecht in het gemeentehuis Laarbeek. Voorheen moest u daarvoor naar de politie Gemert-Bakel / Laarbeek.

 • Raadslid Monika Slaets doet mee aan NL.DOET

  Ons raadslid Monika Slaets-Sonnelveldt heeft op vrijdag 15 maart 2013 vrijwilligerswerk gedaan bij het IVN om een varenwand te maken. Zij heeft zich opgegeven voor NL.DOET, omdat dit jaar de raadsleden aan de beurt waren om vrijwilligerswerk te doen tijdens de nationale klussen-vrijwilligersdag.

 • Politiesteunpunt in gemeentehuis

  Het politiesteunpunt Laarbeek is sinds eind 2012 gevestigd in het gemeentehuis Laarbeek aan de Koppelstraat 37.

 • Vrijwilligerspenning voor Mw. J. van den Biggelaar-Voets

  Op donderdag 14 maart heeft burgemeester Ubachs, namens het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek, de Vrijwilligerspenning Laarbeek uitgereikt aan mevrouw J.M. (Jo) van den Biggelaar-Voets.

 • Ondertekening privatiseringsovereenkomst tennisvereniging ’t Slotje

  Op 8 maart 2013 is door de heren Jan van Kessel en Matty Geven, namens het bestuur van tennisvereniging ’t Slotje in Beek en Donk en burgemeester Ubachs, namens de gemeente Laarbeek de nieuwe privatiseringsovereenkomst getekend.

 • Werkgeverssubsidies bij aannemen werkzoekenden Zuidoost-Brabant

  Wie een werkzoekende uit de regio Zuidoost-Brabant (uit de 21 SRE-gemeenten) in dienst neemt, kan in aanmerking komen voor een subsidie. Dat hebben partijen uit het bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen, verenigd in het Regionaal Arbeidsmarkt Platform Zuidoost-Brabant (RAP), besloten.

 • Vier Vrijwilligerspenningen Laarbeek overhandigd

  Op donderdag 28 februari hebben burgemeester Ubachs en wethouder Vereijken, vier Vrijwilligerspenningen Laarbeek uitgereikt aan de dames Kori Van Osch-Szentgallay, Joop Van Kesteren-Roelands, Els Jacobs-Bolhaar en Greet Oattes-van Luijt. Zij ontvingen de onderscheidingen bij hun afscheid als vrijwilligster bij de Zonnebloem, afdeling Lieshout.

 • Prijsvraag nieuwe naam sporthal

  In september van dit jaar wordt de nieuwe sporthal op de hoek Muzenlaan/Lieshoutseweg in Beek en Donk geopend. Deze sporthal vervangt sporthal D’n Ekker. De gemeente Laarbeek schrijft een prijsvraag uit voor een naam voor deze nieuwe sporthal.

 • Onroerende-zaakbelastingen 2013

  De aanslagen OZB 2013 worden deze week verstuurd. Iedereen die eigenaar of gebruiker is van een onroerende zaak in Laarbeek krijgt een aanslag. Niet alleen gebouwde eigendommen - zoals een woning of een bedrijfspand - zijn onroerende zaken, ook een pand in aanbouw of een stuk grond is een onroerende zaak.

 • Doet u ook mee met NL Doet?

  Op 15 en 16 maart organiseert het Oranje Fonds NL Doet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NL Doet zet vrijwilligers in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken.

 • Meld ‘Kroonappels’ in Laarbeek aan!

  Het Oranjefonds organiseert in het kader van de troonswisseling de actie ‘Kroonappels’. Daarbij kunnen de mooiste sociale initiatieven in de gemeente aan gemeld worden. Dit is een cadeau van het Oranjefonds aan het nieuwe koningspaar.

 • Wijnkelderweg Beek en Donk gesloten

  Wijnkelderweg Beek en Donk vanaf maandag 4 maart afgesloten vanwege werkzaamheden. De werkzaamheden aan de Wijnkelderweg zijn onderdeel van een groter plan in die omgeving.

 • Aanvraag producten gemeente op afspraak

  Voor het aanvragen van producten van burgerzaken moet u een afspraak maken. Bijvoorbeeld voor het aangeven van een verhuizing of het aanvragen van uittreksels, reisdocumenten, een rijbewijs of een verklaring omtrent het gedrag. Ook voor het omgevingsloket moet u een afspraak maken.

 • Ontwerpbestemmingsplan 'MC De Dreef 1e herziening' online

  Het ontwerpbestemmingsplan 'MC De Dreef 1e herziening' en de bijbehorende stukken (o.a. de uitspraak van de Raad van State d.d. 11 juli 2012) staan van maandag 25 februari 2013 tot en met maandag 8 april 2013 digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website.

 • Onderzoek naar uitkeringsgerechtigden met kind(eren) ouder dan 12 jaar

  De gemeente Helmond en de bij het Werkplein Regio Helmond aangesloten gemeenten Laarbeek, Asten, Deurne en Geldrop-Mierlo starten deze maand een zogenaamd themaonderzoek onder uitkeringsgerechtigden die onder de norm gehuwden vallen*, parttime werken en een of meerdere kinderen ouder dan 12 jaar hebben. Voor deze kinderen geldt geen zorgplicht meer, waardoor de uitkeringsgerechtigde ouder mogelijk meer kan gaan werken.

 • Doe mee aan de zwerfvuildag op zaterdag 16 maart

  De gemeente Laarbeek doet ook dit jaar weer mee aan de Landelijke Opschoondag. In Laarbeek noemen we dat de Zwerfvuildag 2013. Gelukkig willen veel inwoners van Laarbeek zich deze dag in het jaar actief inzetten voor een schoner milieu door zwerfvuil in te zamelen. In samenwerking met de gemeente Laarbeek en de politie Gemert-Laarbeek zamelen deze vrijwilligers zwerfvuil in langs wegen, in bossen, kanalen, sloten, in bermen en parken.

 • Start bouw Brede School De Fontein in Lieshout

  Op 19 februari is, samen met zo'n 250 kinderen van basisschool De Fontein en Spring Kinderopvang, het startsein gegeven voor de bouw van de Brede School De Fontein in Lieshout.

 • Geluidsfragmenten vergaderingen raadscommissies januari/februari 2013 online

  De geluidsfragmenten van de vergadering(en) zijn te beluisteren via de onderstaande links.

 • Nationale Sport Week, oproep aan verenigingen: doe ook mee!

  Sporten en bewegen is gezond, maar vooral ook heel erg leuk. De Nationale Sport Week van 20 t/m 27 april vestigt een week lang de aandacht op sport en bewegen. Een mooie gelegenheid om ook de Laarbeekse inwoners, van jong tot oud, te laten zien en ervaren hoeveel sportmogelijkheden er zijn en hoe leuk bewegen is.

 • Glasbak De Plataan verplaatst

  De glasbak die stond aan De Plataan in Beek en Donk is verwijderd. Op deze locatie worden binnenkort extra parkeerplaatsen aangelegd.

 • Laarbeek heeft twee nieuwe Nederlanders

  Op 28 januari is er weer een naturalisatieceremonie door burgemeester Ubachs verricht. Mevrouw Van ’t Spijker (afkomstig uit Rusland) en de heer Nade (afkomstig uit Irak) hebben de Nederlandse nationaliteit gekregen.

 • Wijziging ambtelijke organisatie gemeente Laarbeek een feit

  Per 1 januari 2013 is de structuur van de ambtelijke organisatie van de gemeente Laarbeek gewijzigd en opgebouwd uit drie pijlers, te weten: Beleid & Projecten, Burgers en Bedrijven en Onderhoud en Middelen.

 • Vergaderstukken raadsvergadering 20 februari 2013 online

  De vergaderstukken zijn te bekijken en te downloaden via de onderstaande link.

 • Gemeentehuis gesloten tijdens carnaval

  Tijdens de carnavalsdagen, op maandag 11 februari en op dinsdag 12 februari 2013, is het gemeentehuis Laarbeek gesloten.

 • Gemeente actueel

  Iedere vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur komt een college- of raadslid in de uitzending van Radio Kontakt praten over actuele onderwerpen binnen de gemeente Laarbeek. Op vrijdag 15 februari komen twee raadsleden van PNL en CDA aan het woord.

 • ‘Bewegen is Fun’ succesvol van start

  ‘Bewegen is Fun’ is een initiatief van Lifestyle Center Laarbeek en Kruiswerk Laarbeek om het bewegen bij kinderen te stimuleren. Rode draad in het project is dat kinderen op een gevarieerde en verantwoorde manier uitgedaagd worden te bewegen en dit ook meenemen in hun vrije tijd.

 • Starterswoningen vanaf ca. € 140.000,- in De Hoge Regt

  In maart start de verkoop van de eerste tien starterswoningen in De Hoge Regt. Als alles naar verwachting verloopt, kan de bouw na de zomervakantie starten. De woningen worden ontwikkeld door woningstichting Trudo. Door het kortingsproduct Slimmer Kopen® van Trudo ontvangen kopers een korting van 20% op de marktwaarde, waardoor de koopprijs slechts vanaf € 141.200,- v.o.n. bedraagt.

 • Verslag bijeenkomst ‘Een avond op de stoel van de gemeenteraad’

  Op 8 november 2012 heeft er een discussieavond plaatsgevonden over burgerparticipatie. Burgers (veel vertegenwoordigers van verenigingen) gingen met elkaar in gesprek over het thema aan de hand van vragen en stellingen. Leden van de gemeenteraad zaten voor een keer op de publieke tribune.

 • Inkomensondersteuning in Laarbeek

  De gemeente Laarbeek heeft een aantal inkomensondersteunende maatregelen. Om u hierover te informeren geven we een paar keer per jaar een overzicht van de mogelijkheden die er zijn. Misschien komt u voor ondersteuning in aanmerking.

 • Kinderen mogen meedoen

  De school is voor kinderen de plek bij uitstek om zich te ontwikkelen en voor te bereiden op hun plaats in onze maatschappij. Toch zijn de kansen om zich te ontplooien niet voor iedereen gelijk.

 • Wethouder Vereijken lid Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

  Op 31 januari 2013 is de gemeenschappelijke regeling voor de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant in werking getreden en is het bestuur bekend gemaakt. Wethouder Vereijken is gekozen tot lid van het Dagelijks Bestuur als afgevaardigde van de Peelgemeenten.

 • Voorkom een kater... beveilig je huis tegen inbrekers!

  In de week voor en tijdens carnaval zijn er meer woninginbraken. Ook gaan veel mensen in deze periode op vakantie. Daarom vragen wij iedereen, net als de politie, extra alert te zijn op verdachte situaties in hun woonomgeving en deze bij de politie te melden. In Laarbeek werd in 2012 tijdens carnaval 2 keer ingebroken. In heel 2012 werden in Laarbeek 68 woninginbraken geregistreerd; 27 in Beek en Donk, 21 in Aarle-Rixtel, 13 in Lieshout en 7 in Mariahout.

 • Gemeentegids en afvalkalender 2013

  De nieuwe gemeentegids 2013 zal pas tegen het einde van januari 2013 verspreid worden. Door de overgang naar een nieuwe aanbieder en de nieuwe organisatiestructuur die op 1 januari 2013 ingaat, hebben wij ervoor gekozen de gids wat later uit te brengen. Als u voor de eerste weken toch al graag de afvalkalender in uw bezit wilt hebben, kunt u deze hieronder downloaden.

 • Geluidsfragmenten vergadering gemeenteraad van 24 januari 2013 online

  De geluidsfragmenten van de vergadering zijn te beluisteren via onderstaande link. 

 • Laarbeek en Gemert-Bakel zoeken voorzitter en leden voor gezamenlijke bezwaarschriftencommissie

  De gemeenten Laarbeek en Gemert-Bakel stellen samen één onafhankelijke bezwaarschriftencommissie in.

 • Sleuteloverdracht carnaval

  Op zaterdag 9 februari worden de sleutels van Laarbeek weer overgedragen tijdens de sleuteloverdracht in Laarbeek.

 • Werkzaamheden Muzenlaan en omgeving

  De werkzaamheden aan de Muzenlaan en langs de tennisvelden en tennishal zijn in een ver gevorderd stadium.

 • Verplaatsing glasbak en kledingcontainer

  De glasbak en de kledingcontainer die aan De Plataan in Beek en Donk staan, worden verplaatst.

 • Vrijstelling afvalstoffenheffing mogelijk

  De aanslagen Afvalstoffenheffing en Rioolheffing over het 2e halfjaar 2012 worden verstuurd (dagtekening 31 januari 2013). Aan de hand van deze aanslag kunnen belastingplichtigen een verzoek indienen voor vrijstelling van afvalstoffenheffing vanwege incontinentie. Heeft u over het jaar 2011 vrijstelling ontvangen, dan hoeft u niet opnieuw een verzoek om vrijstelling in te dienen.

 • Gemeenten geen partij bij landelijke incasso-actie

  Diverse gemeenten zijn door burgers benaderd over een incasso voor Gemeentelijke heffing 2013. Het gaat hier om incasso’s die niet in opdracht van die gemeenten en dus ook niet van de gemeente Laarbeek, maar in opdracht van een particulier bedrijf zijn uitgevoerd.

 • Gemeente Laarbeek stelt AED beschikbaar

  Twee leden van de dorpsraad Beek en Donk (Joep van Dijk en Gerard Spit) hebben het afgelopen jaar het initiatief opgepakt om ook in Beek en Donk een AED project op te starten.

 • Werkzaamheden aan Laarbeek.nl

  In verband met werkzaamheden aan onze website is onze online dienstverlening niet volledig beschikbaar. De zoekresultaten op producten en diensten uit de gemeentewinkel via het zoekscherm op de startpagina van www.laarbeek.nl geven geen gewenst resultaat. Om dit probleem te voorkomen kunt u het beste direct zoeken in de portal van de gemeentewinkel.

 • Alcoholmatiging bij jeugd krijgt extra aandacht

  Alcoholmatiging is al langer een speerpunt binnen de gemeente Laarbeek. In onze regio wordt nog steeds teveel gedronken. In Laarbeek is voornamelijk ingezet op ‘Geen alcohol onder de 16!’ en het voorkomen van overmatig alcoholgebruik bij jongeren tussen de 16 en 18 jaar.

 • Sneeuwruimen

  Er zijn veel mensen bezig om sneeuw te ruimen en vanuit hun inrit en trottoir de rijbaan op te schuiven. Dit geeft onveilige en gevaarlijke situaties op de wegen. Wij willen u verzoeken om de sneeuw naar een veilige plaats weg te ruimen.

 • Wordt u verkozen tot beste ondernemer of starter van het jaar van regio Peel Noord? Meer informatie op www.ovhj.nl.

  Aanmelden kan tot en met 20 januari 2013! Thema van ondernemer van het jaar verkiezing 2013: Ondernemen met Toekomst.

 • DigiD niet beschikbaar

  DigiD is op dit moment niet beschikbaar. Hierdoor kunt u geen gebruik maken van enkele e-formulieren in de gemeentewinkel van laarbeek.nl. Naar verwachting kunt u morgenochtend weer gebruikmaken van DigiD. Onze excuses voor het ongemak.

 • Werkzaamheden aan de gemeentewinkel op laarbeek.nl

  In verband met werkzaamheden aan de gemeentewinkel (digitaal loket) en DigiD is onze online dienstverlening op zaterdag 12 en zondag 13 januari niet volledig beschikbaar.

 • Kerstboominzameling in januari

  Op maandag 7 en dinsdag 8 januari 2013 worden de kerstbomen opgehaald. Op maandag 7 januari gebeurt dit in het gedeelte van Laarbeek ten oosten van de Zuid Willems-vaart en ten zuiden van het Wilhelminakanaal en de kern Lieshout.

 • Sirene op 7 januari

  Elke eerste maandag van de maand wordt er proefgedraaid om te kijken of de sirenes, die u moeten waarschuwen bij rampen, nog goed werken. Landelijk is gekozen voor een vast tijdstip om deze test uit te voeren en wel op de eerste maandag van de maand om 12.00 uur. Als u dus maandag 7 januari 2013 om 12.00 uur de waarschuwingssirene hoort dan weet u: dit is een test.

 • Prijswinnaars fotowedstrijd gemeentegids

  De prijswinnaars van de fotowedstrijd voor de gemeentegids zijn gisteren bekendgemaakt door burgemeester Ubachs.

 • Nieuwjaarsgift aan toneelverenigingen

  Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Laarbeek heeft burgemeester Ubachs na het uitspreken van zijn nieuwjaarstoespraak de drie Laarbeekse toneelverenigingen in het zonnetje gezet.

 • Nieuwjaarsreceptie gemeente Laarbeek

  Het gemeentebestuur nodigt u uit voor de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Laarbeek. Deze wordt gehouden op woensdag 2 januari 2013 van 19.00 tot 20.30 uur in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. U bent van harte welkom. De gemeente Laarbeek wenst u een fijne jaarwisseling en alle goeds in 2013!!

 • Aangepaste openstelling gemeentehuis en milieustraat

  Op 31 december en 1 januari 2013 zijn het gemeentehuis en de milieustraat geheel gesloten.

 • Brainport-regio maakt concrete uitwerking van het regionale arbeidsmarktconvenant met het programma “Aan de slag”

  De afgelopen maand is de werkloosheid onrustbarend opgelopen. Veel bedrijven ondervinden problemen met de orderportefeuille. Daarom hebben verschillende partijen uit het bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen in de Brainport-regio zich verbonden aan het door hen opgestelde programma "Aan de Slag".

 • Reportage Laarbeekse Gezondheidsrace bij Eén Vandaag

  Eind november maakte Eén Vandaag opnames voor een reportage over de Laarbeekse gezondheidsrace. Diverse deelnemers van de gezondheidsrace, groep 8 van de Bernadetteschool in Mariahout en wethouder Joan Briels werkten mee aan de reportage. Bekijk de reportage hier.

 • Goud, diamant en briljant!

  Op dinsdag 4 december waren 42 bruidsparen op uitnodiging van de gemeente Laarbeek bijeen voor de jaarlijkse bruidsparenbijeenkomst in de Couwenbergh in Aarle-Rixtel.

 • Telefonische bereikbaarheid gemeentehuis.

  Het gemeentehuis is vrijdag 14 december vanaf 13.00 uur tot zondag 16 december 12.00 uur telefonisch niet bereikbaar dit in verband met het aansluiten en inrichten van de nieuwe telefooncentrale.

 • Laarbeek en Helmond maken start gezamenlijke gebiedsontwikkeling rondom Zuid-Willemsvaart

  Laarbeek gaat samen met Helmond begin 2013 gezamenlijk een ‘business case’ uitwerken voor de recreatieve, economische en landschappelijke ontwikkeling van de oude tak van de Zuid-Willemsvaart met aangrenzende gebieden. Helmond en Laarbeek sluiten met elkaar een akkoord, waarin is afgesproken dat de twee gemeenten gezamenlijk aan de slag gaan.

 • Subsidie voor zonnepanelen

  Er is goed nieuws voor inwoners met interesse in de aanschaf van zonnepanelen. Ook in 2013 stelt AgentschapNL subsidie hiervoor beschikbaar. Deze kan nu al worden aangevraagd.

 • Herinrichting Pater Becanusstraat, Otterweg en Nieuwstraat

  Beek en Donk - De gemeente Laarbeek gaat in 2013 een gedeelte van de Pater Becanusstraat, een gedeelte van de Otterweg en de Nieuwstraat te Beek en Donk herinrichten.

 • Storing DigiD

  Als gevolg van een storing is DigiD momenteel niet beschikbaar. Hierdoor is het niet mogelijk om digitaal producten aan te vragen via www.laarbeek.nl.

 • Start voorbereiding bouw De Fontein en Dorpshuis

  De voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwbouw van basisschool De Fontein en de verbouwing van het Dorpshuis Lieshout zijn gestart.

 • Geen avondopenstelling gemeentehuis op 5 december

  In verband met Sinterklaasavond is het gemeentehuis op woensdag 5 december ‘s avonds gesloten.

 • Bevolkingsonderzoek borstkanker in Lieshout

  Op 7 december start Bevolkingsonderzoek Zuid met het bevolkingsonderzoek borstkanker in Lieshout.

 • Een nieuwe speelplek 'natuurlijk buitenspelen' in de omgeving van EVZ Goorloop/Laarsche Velden

  In Beek en Donk ligt aan de Zuid-Westkant van de woonkern de wijk Laarsche Velden. In de zone tussen de woonwijk en de Goorloop een brede ecologische verbindingszone ingericht. Langs de  centrale wijkontsluitingsweg zijn twee traditioneel ingerichte speelplekken aanwezig. Buurtvereniging en gemeente zoeken een uitbreiding van de speelmogelijkheden waarbij de combinatie uitdaging - spelen - natuur de voorkeur heeft.

 • Herinrichting Pater Becanusstraat, Otterweg en Nieuwstraat

  Beek en Donk– De gemeente Laarbeek gaat in 2013 een gedeelte van de Pater Becanusstraat, een gedeelte van de Otterweg en de Nieuwstraat te Beek en Donk herinrichten.

 • Laarbeekse kinderlintjes uitgereikt

  Op dinsdag 20 november werden weer de jaarlijkse Laarbeekse kinderlintjes uitgereikt. Dit jaar viel de eer te beurt aan drie kinderen uit één gezin, de familie Beniers uit Beek en Donk. Noah van 11 jaar uit groep 8, Lausanna van 9 jaar uit groep 6 en Emily van 6 jaar uit groep 3 van Daltonbasisschool ’t Otterke.

 • Predicaat Hofleverancier voor Van Brug Bakkerijen B.V. in Aarle-Rixtel

  Bij besluit van 27 augustus 2012 heeft Hare Majesteit de Koningin besloten het recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen met de toevoeging “Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier” te verlenen aan Van Brug Bakkerijen B.V. in Aarle-Rixtel.

 • Intocht Sinterklaas (Let op: intocht Aarle-Rixtel is een half uur vervroegd)

  Op zaterdag 17 november brengt Sinterklaas een bezoek aan Beek en Donk en op zondag 18 november brengt hij een bezoek aan Lieshout en Aarle-Rixtel.

 • Beekse brug dit weekend gestremd

  In de nacht van zaterdag 17 november op zondag 18 november zal de Beekse brug in Beek en Donk gestremd zijn voor het uitvoeren van testen. De testen beginnen zaterdagavond om 23.00 uur en eindigen zondagochtend om 7.00 uur.

 • Omgeving Commanderij College en sporthal krijgt vorm

  De nieuwbouw van het Commanderij College en sporthal D’n Ekker vordert. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan het inrichten van de omgeving.

 • Help mee om uw woonomgeving nog aantrekkelijker te maken!

  Doe mee met het onderzoek naar het vrijetijdsaanbod in de regio Zuidoost-Brabant.

 • Laarbeek doet mee met Wecycle-actie

  Elektrische apparaten worden voor 75% tot 90% gerecycled. Spaarlampen en koelkasten zelfs voor meer dan 90%. Kunststoffen, ijzer, glas, koper: het worden na recycling allemaal weer nieuwe grondstoffen. Maar dan moeten de apparaten en spaarlampen wel apart worden ingeleverd. Per jaar verdwijnt hiervan echter ruim 2 kilo per persoon in de vuilnisbak. Hiermee gaat 35 miljoen kilo verloren voor recycling.

 • Landschapsinvesteringsregeling gemeente Laarbeek

  Op 2 oktober 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders de Landschapsinvesteringsregeling gemeente Laarbeek vastgesteld.

 • Inwoners Laarbeek gezonder door Gezondheidsrace

  Negen maanden lang hebben 48 inwoners uit Laarbeek zich actief ingezet om de eigen gezondheid en de gezondheid van dorpsgenoten te verbeteren. En met resultaat: in totaal hebben 2.400 volwassen inwoners deelgenomen aan het project. Vandaag zijn de onderzoeksresultaten bekend gemaakt van de gezondheidsrace in gemeente Laarbeek: 90% van de 48 teamleden is afgevallen, met een gemiddelde van 4,1 kg per persoon! De gezondheidsrace in Laarbeek is een initiatief van inwoners voor inwoners.

 • Stremming Beekse brug 17 en 18 november

  In de nacht van zaterdag 17 november op zondag 18 november zal de Beekse brug te Beek en Donk gestremd zijn voor het uitvoeren van testen.

 • Wijziging Paspoortwet

  De Rijksministerraad heeft ingestemd met het bij de Tweede Kamer indienen van een wijziging van de Paspoortwet.

 • Bevolkingsonderzoek borstkanker in Beek en Donk

  Op 8 november 2012 start Bevolkingsonderzoek Zuid met het bevolkingsonderzoek borstkanker in Beek en Donk. Voor dit onderzoek worden vrouwen tussen 50 en 75 jaar elke twee jaar uitgenodigd. Door het onderzoek kan borstkanker in een vroeg stadium ontdekt worden. Dit verhoogt de kans op genezing. Bovendien is vaker een borstsparende operatie mogelijk.

 • Veranderingen in de rijbewijscategorieën vanaf 2013

  Er komen nieuwe regels voor het rijbewijs als gevolg van de 3e Europese rijbewijsrichtlijn. De regels rond het rijbewijs worden Europees meer gelijk getrokken. Ook komt er 1 Europees rijbewijsmodel.

 • Vacature Manager Onderhoud en Middelen

  Vanaf 1 januari 2013 wordt er binnen onze organisatie een nieuwe structuur ingevoerd. Er ontstaan 3 pijlers. Voor de pijler Onderhoud en Middelen zijn we op zoek naar een Manager Onderhoud en Middelen (M/V).

 • Laarbeekdag 2012 zeer geslaagd!

  Het was gezellig druk tijdens de eerste Laarbeekdag, die afgelopen zondag in en om het gemeentehuis van Laarbeek is gehouden.

 • Sirene op maandag 5 november

  Elke eerste maandag van de maand wordt er proefgedraaid om te kijken of de sirenes, die u moeten waarschuwen bij rampen, nog goed werken. Landelijk is gekozen voor een vast tijdstip om deze test uit te voeren en wel op de eerste maandag van de maand om 12.00 uur. Als u dus maandag 5 november 2012 om 12.00 uur de waarschuwingssirene hoort dan weet u: dit is een test.
   

 • Strooien op de Laarbeekse wegen

  Op 23 oktober 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het Gladheidsbestrijdingsplan 2013 -2017. Dit plan ligt van maandag 5 november tot en met 17 december 2012 ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek.

 • Herdenkingsceremonie veteranen

  Op zaterdag 10 november vindt in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst plaats van de Vereniging de Laarbeekse Veteranen.

 • Aanvragen verruimen openingstijden 2013

  Voor het verruimen van de openingstijden van een horecabedrijf, geregeld in artikel 2:29, lid 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Laarbeek (APV), dient jaarlijks een verzoek te worden ingediend.

 • Landschapsinvesteringsregeling gemeente Laarbeek

  Op 2 oktober 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders de Landschapsinvesteringsregeling gemeente Laarbeek vastgesteld.

 • Klimaatkrant Laarbeek

  Op 19 oktober jl. is de Klimaatkrant samen met de Laarbeeker huis-aan-huis in Laarbeek verspreid. In deze Klimaatkrant stond per ongeluk een prijsvraag van de gemeente Landerd. U kunt gewoon aan de prijsvraag meedoen, onder de goede inzenders worden 20 prijzen verloot.

 • Beek en Donk ‘Fitste kern van Laarbeek’

  De afgelopen editie van de Gezondheidsrace Laarbeek is gewonnen door het gezondheidsteam Beek en Donk.

 • Kom een kijkje nemen in het gemeentehuis tijdens de Laarbeekdag 2012!

  Op zondag 28 oktober a.s. organiseert de gemeente de Laarbeekdag 2012. De deuren staan open om tussen 13.00 en 17.00 uur een kijkje te komen nemen in het gemeentehuis. Voor jong en oud staan er verschillende activiteiten op het programma. Alle belangstellenden zijn van harte welkom!

 • 1 avond op de stoel van de gemeenteraad…

  Burgerparticipatie is hip binnen gemeenteland. Veelal wordt het begrip burgerparticipatie door de overheid ingevuld. De gemeente Laarbeek vindt het juist belangrijk om te horen wat u hieronder verstaat en waar u kansen ziet. Daarom organiseert de gemeenteraad op donderdagavond 8 november een bijeenkomst voor inwoners van Laarbeek over burgerparticipatie. Iedereen die belangstelling heeft om hierover mee te praten is van harte welkom!

 • Presentatie planning en proces Brainport Oost / Noordoostcorridor 2012 - 2013

  Op 18 oktober 2012 is de gemeenteraad door een provinciale ambtelijke delegatie bijgepraat over het proces en de planning van de gebiedsontwikkeling Brainport Oost/Noordoost Corridor. De presentatie over het proces en planning kunt u hieronder bekijken.

 • Naturalisatieceremonie

  Op 8 oktober is er weer een naturalisatieceremonie geweest.

 • Ondernemers opegelet! Koopzondagen 2013

  Het college van burgemeester en wethouders wil koopzondagen voor het jaar 2013 aan gaan wijzen. Hiervoor is de gemeente ingedeeld in de volgende gebieden: Aarle-Rixtel, Beek, Donk, Lieshout, Mariahout, buitengebied Aarle-Rixtel, buitengebied Beek, buitengebied Donk, buitengebied Lieshout en buitengebied Mariahout. Voor deze gebieden kan een afwijkende koopzondagenregeling gelden.

 • Verkeer van en naar Sint-Oedenrode gestremd

  De gemeente Sint-Oedenrode gaat van 22 oktober tot 2 november 2012 de kruising van de Lieshoutseweg en de Weievenseweg reconstrueren. In die periode is er geen doorgaand autoverkeer van en naar Sint-Oedenrode en Nijnsel via de Rooiseweg mogelijk.

 • Plaatsing antennemast in Aarle-Rixtel

  In de maand januari of februari 2013 laat het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) in de gemeente Laarbeek een nieuwe antennemast plaatsen voor het landelijk communicatienetwerk C2000. De extra antennemast komt op een kavel/akker bij de Valkendijk in Aarle-Rixtel, ten zuiden van De Trompetter.

 • Inspectiewerkzaamheden Beeksebrug op dinsdag 16 oktober 2012

  Het bureau Movares uit Utrecht inspecteert dinsdag 16 oktober 2012 in opdracht van Rijkswaterstaat de Beeksebrug (brug Gemertseweg/N615 over de Zuid-Willemsvaart). De werkzaamheden vinden plaats van 8.00 tot circa 17.00 uur. De brug is gewoon open voor alle verkeer. Houdt u wel rekening met een langere reistijd, omdat er mogelijk oponthoud kan zijn door de werkzaamheden.

 • Politie vraagt uw hulp bij aanpak woninginbraken

  Politie Brabant Zuid-Oost vraagt uw aandacht voor de campagne ‘Samen tegen inbrekers’. Nu de donkere dagen weer aanbreken slaan inbrekers vaker toe en is het goed kritisch naar de beveiliging van uw huis te kijken en alert te zijn.

 • Verkiezingen jeugdgemeenteraad

  Aan het begin van het schooljaar is het weer zover dan zijn de verkiezingen voor de nieuwe leden van de Laarbeekse Jeugdgemeenteraad. Deze keer werden de verkiezingen gehouden op dinsdag 9 oktober.

 • Openbare raadsinformatiebijeenkomst Brainport Oost/Noordoost Corridor

  Op donderdag 18 oktober is er vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Koppelstraat in Beek en Donk een openbare informatiebijeenkomst.

 • Fiets kwijt? Kom naar de fietskijkdag

  De politie Gemert-Laarbeek organiseert op zaterdag 27 oktober 2012 wederom de fietskijkdag. Fietsen die in Laarbeek gevonden zijn of gestolen fietsen die bij de politie terecht zijn gekomen, worden bij de gemeentewerf in Lieshout bewaard. Mensen die hun fiets missen, kunnen komen kijken of hun verdwenen fiets daar bij staat.

 • Laarbeekdag op zondag 28 oktober. Waarover wilt u in debat?

  Op zondag 28 oktober a.s. organiseert de gemeente de ‘Laarbeekdag 2012’. Tijdens de Laarbeekdag kunnen bezoekers op interactieve wijze een kijkje in de keuken nemen van de gemeente. Zo kunt u bijvoorbeeld debatteren met college-, raads- en commissieleden over onderwerpen die u zelf kunt aandragen. De Laarbeekdag vindt plaats in en om het gemeentehuis en duurt van 13.00 tot 17.00 uur. U bent van harte welkom! Volgende week leest u wat er nog meer te doen is op de Laarbeekdag.

 • Inzameling grof groen afval op 15 en 16 oktober

  Jaarlijks is er voor uw gemak in het voor- en najaar een aparte inzameling van grof groen (snoei)afval. Dit najaar wordt er ingezameld op maandag 15 en dinsdag 16 oktober. De inzameling is kosteloos.

 • Sluiting van Thibo Bouwstaal en de rol van de gemeente

  Toelichting tijdens openbare vergadering commissie Algemeen Bestuur op donderdag 4 oktober a.s.
  De ophanden zijnde sluiting van Thibo Bouwstaal en alle perikelen daaromtrent is weinigen binnen onze gemeente ontgaan. Veel wordt gesuggereerd, er zijn vragen en opmerkingen over de rol van de gemeente in de afgelopen jaren.

 • Kinderlintjes in Laarbeek

  Jeugdige helden in het zonnetje
  Vorig jaar heeft de gemeente Laarbeek voor de eerste keer de Kinderlintjes uitgereikt. Het initiatief hiervoor is genomen door de Jeugdgemeenteraad. Ook dit jaar zijn wij weer op zoek naar ‘ de jonge helden van Laarbeek’.

 • Bladbakken weer geplaatst

  Op diverse plaatsen in Laarbeek worden vanaf eind september weer bladbakken geplaatst. Alleen gemeentelijke bladbakken worden een maal per week met een bladzuigcombinatie geledigd.

 • Start slotenonderhoud

  Vanaf 1 oktober start het maaien van de sloten in Laarbeek. De aannemer zal deze sloten maaien. Het belangrijkste uitgangspunt in het slotenbeheer is de gedeelde verantwoordelijkheid. Onderhoud van sloten is wettelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de aangelanden. Dit betekent dat de gemeente de werkzaamheden zal uitvoeren en dat het slootmaaisel bij de aangelanden op de kant van de sloot gedeponeerd wordt.

 • Onderzoek autobezit alleenstaande ouders in bijstand

  De gemeente Helmond en de bij het Werkplein Regio Helmond aangesloten gemeenten Laarbeek, Asten, Deurne en Geldrop-Mierlo starten vanaf eind september een onderzoek naar alleenstaande ouders in de bijstand die een auto bezitten, maar geen aanspraak doen op bijzondere bijstand.

 • Concept Welstandsnota

  Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij aan iedereen inspraak verlenen op de concept-Welstandsnota. Dit gebeurt volgens de gemeentelijke inspraakverordening. Alle relevante stukken liggen gedurende zes weken ter inzage.

 • Lieshoutse molen Vogelenzang ook Van Gogh erfgoed

  Vincent van Gogh heeft ook de Lieshoutse molen Vogelenzang vastgelegd. Tijdens zijn Nuenense periode heeft Vincent van Gogh een kwart van al zijn werken geproduceerd. Dat hij in Nuenen en Eindhoven actief is geweest was algemeen bekend. Het feit dat hij op Laarbeeks grondgebied ook actief was, is tot op heden onderbelicht gebleven.

 • Themabijeenkomst pubers en alcohol & drugs

  Op 2 oktober en 4 oktober organiseert MEE Zuidoost Brabant samen met Novadic Kentron een themabijeenkomst ‘Pubers en alcohol & drugs’. Deze bijeenkomst is speciaal voor ouders van pubers met een (licht) verstandelijke beperking.

 • Digitalisering Laarbeekse Raad

  Op donderdag 13 september is er officieel gestart met de eerste digitale raadsvergadering. In de raadsvergadering van 2 februari 2012 heeft de raad unaniem tot digitalisering besloten. De raadsleden hebben hiervoor allemaal een Apple iPad 3G uitgereikt gekregen. De vergaderstukken voor de gemeenteraad van Laarbeek zijn vanaf heden vanuit Dropbox direct digitaal op te vragen.

 • Voorzitter Wmo-Raad draagt het stokje over

  Op dinsdag 2 oktober 2012 neemt de Wmo-Raad afscheid van zijn voorzitter, de heer Don van Sambeek en zal de heer Wim van Hest benoemd worden als nieuwe voorzitter.

 • Programmabegroting 2013

  De Programmabegroting 2013 van de gemeente Laarbeek is inmiddels aan de gemeenteraad aangeboden. De behandeling hiervan zal plaatsvinden in de raadsvergadering van 25 oktober 2012.

 • Milieustraat gesloten op 22 september

  In verband met het Zo festival is de milieustraat op De Stater 2 in Lieshout op zaterdag 22 september 2012 gesloten. Vrijdag 21 september 2012 is de milieustraat wel gewoon geopend, van 13.00 tot 17.00 uur.

 • GGD Brabant- Zuidoost biedt jongeren gratis soa-onderzoek

  Jongeren die in de vakantie of tijdens de introductie zonder condoom seks hebben gehad, hoeven niet lang met twijfels rond te lopen. Zij kunnen op donderdag 27 september van 14.00 tot 19.00 uur in Eindhoven en Helmond terecht tijdens het speciale inloopspreekuur van de GGD Brabant-Zuidoost.

 • Uitslag Tweede Kamerverkiezingen gemeente Laarbeek

  Bekijk de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in de gemeente Laarbeek.

 • Geen sleutel in het deurslot!

  De laatste tijd wordt Laarbeek regelmatig geplaagd door woninginbraken, waarbij de inbrekers door gaatjes te boren binnen komen. Er wordt onder het slot een gat geboord, waarna met behulp van een geprepareerd voorwerp de sleutel, die de bewoners in het slot hebben laten zitten, wordt omgedraaid.

 • Fotowedstrijd Gemeentegids 2013

  In december van dit jaar verschijnt de nieuwe gemeentegids van de gemeente Laarbeek voor 2013. De gids is al eens eerder mogelijk gemaakt met het gebruik van uw foto’s. Foto’s van Laarbeek, gemaakt door de eigen inwoners. Dit jaar organiseren wij een fotowedstrijd, waarbij veel foto’s een plaats zullen krijgen in de gemeentegids.

 • Minder stembureaus in Laarbeek

  Verkiezing Tweede Kamer 12 september 2012
  Komende week, op woensdag 12 september kunt u uw stem gaan brengen voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer. De stembureaus zijn geopend vanaf 07.30 uur ’s morgens tot 21.00 uur in de avond.

 • Burgerparticipatie besproken in raad

  De gemeenteraad heeft op 30 augustus jl. in een openbare vergadering gesproken over het thema burgerparticipatie.

 • Voorzieningencluster Aarle-Rixtel

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek maken, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, het volgende bekend. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Voorzieningencluster Aarle-Rixtel’ en de bijbehorende stukken liggen van maandag 27 augustus 2012 tot en met maandag 8 oktober 2012 voor eenieder ter inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk en zijn digitaal raadpleegbaar op deze website of via de landelijke website voor ruimtelijke plannen.

 • Eigen bijdrage CVV

  Het college heeft onlangs ingestemd met een aantal beleidwijzigingen binnen de Wmo die per 1 juni 2012 in werking zijn getreden.

 • Oproep eigenaar onbeheerde auto

  In Beek en Donk op de Baron van Leefdaelstraat staat sinds enige tijd een onbeheerde auto. Het betreft een personenauto merk Ford type Galaxy TD, kleur grijs, zonder kenteken. Op grond van artikel 5.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Laarbeek is het verboden een voertuig waarmee als gevolg van andere dan eenvoudig te verhelpen gebreken niet kan of mag worden gereden, langer dan op drie achtereenvolgende dagen op de weg te parkeren.

 • Openbare raadsbijeenkomst burgerparticipatie

  Op donderdag 30 augustus is er om 19.30 uur een openbare raadsbijeenkomst over het thema burgerparticipatie.

 • Acquisitie advertenties gemeentegids

  Vanaf komende week zal Akse Media BV bedrijven gaan benaderen voor advertenties in de gemeentegids 2013. Dit bedrijf is afgelopen week geselecteerd als producent van de enige gemeentegids die in samenwerking met de gemeente Laarbeek wordt uitgebracht. De acquisiteurs van Akse Media kunnen een brief van de gemeente Laarbeek overleggen, om aan te tonen dat zij voor onze gemeentegids werken.

 • Tijdelijke hondenuitlaatstrook Lieshout

  Op de hoek van de Nieuwstraat en de Kuiperstraat in Lieshout is door de verplaatsing van basisschool De Fontein een hondenuitlaatstrook komen te vervallen.

 • Adopteer een rotonde!

  Laarbeekse bedrijven kunnen voortaan rotondes ‘adopteren’. Dit betekent dat zij zorgen voor de groenaanleg en het onderhoud van de rotonde. In ruil daarvoor mogen ze reclameborden (van beperkte afmetingen) op de rotonde plaatsen.

 • Werkzaamheden Bosscheweg Beek en Donk

  Op 2 april is de aannemer BAM Wegen uit Helmond gestart met de herinrichting van de Bosscheweg in Beek en Donk. Deze werkzaamheden duren nog tot 14 september a.s.

 • Waarschuwing acquisitie advertenties

  De afgelopen weken ontvingen wij meldingen van bedrijven en verenigingen dat zij benaderd zijn voor advertenties of vermeldingen in een gemeentegids. Op dit moment zijn er echter géén bedrijven actief namens de gemeente Laarbeek.

 • Wees alert op hooikoortsplant Ambrosia

  De plant Ambrosia is wereldwijd een van de belangrijkste veroorzakers van hooikoorts. Door klimaatverandering komt Ambrosia steeds meer voor in ons land. Dit kan er in de toekomst voor zorgen dat het hooikoortsseizoen tot twee maanden wordt verlengd. Om verdere verspreiding van Ambrosia in Nederland te voorkomen kan iedereen, van particulieren tot aan terreinbeheerders, een bijdrage leveren. De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) vraagt iedereen alert te zijn en eventueel aanwezige Ambrosia planten op de juiste wijze te bestrijden.

 • Gevonden en verloren voorwerpen

  Sinds 1 juli 2012 kunt u voor gevonden of verloren voorwerpen terecht in het gemeentehuis Laarbeek. Voorheen moest u daarvoor naar de politie Gemert-Bakel / Laarbeek.

 • Vlaggen op 15 augustus

  Het Nationaal Comité 4 en 5 mei en het Ministerie van VWS vragen (lokale) overheden om te vlaggen op 15 augustus en willen ook inwoners, instellingen en bedrijven hierop attent maken.

 • Sirene op 6 augustus

  Elke eerste maandag van de maand wordt er proefgedraaid om te kijken of de sirenes, die u moeten waarschuwen bij rampen, nog goed werken.

 • Verkiezing Tweede Kamer 2012

  Op woensdag 12 september 2012 wordt in Nederland de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gehouden.

 • Nieuwe Nederlander in Laarbeek

  Op dinsdag 24 juli jl. kreeg mevrouw Sadiyo Mahamud Hasan, afkomstig uit Somalia,de Nederlandse nationaliteit. De naturalisatieceremonie vond plaats in het gemeente gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk.

 • Geluidbelastingkaarten EU-richtlijn omgevingslawaai

  In het kader van de EU-richtlijn omgevingslawaai heeft de provincie Noord-Brabant een rapportage en geluidbelastingkaarten vastgesteld. Dit is een verplichting die voortvloeit uit de Wet geluidhinder en een Europese Richtlijn.

 • Pluim voor omwonenden Servaasplein

  Het Servaasplein in Lieshout ligt er piekfijn bij, dankzij een aantal actieve buurtbewoners. Via deze weg willen wij hen graag bedanken voor het bijhouden van het pleintje. Wij waarderen het enorm dat zij zich zo inzetten voor hun buurt!

 • Gemeentelijke belastingen: twee aanslagen per jaar

  Vanaf 2011 ontvangt u twee keer per jaar een aanslag riool- en afvalstoffenheffing. Eind juli ontvangt u de aanslag over de maanden januari tot en met juni 2012.  

 • Samenwerking met IVN Laarbeek

  In 2011 is de gemeente Laarbeek gestart met het monitoren van diverse planten en dieren. Door te meten hoe het hiermee gaat, kan worden bepaald wat het effect is van het gemeentelijk natuur- en landschapsbeleid en kan er eventueel bijgestuurd worden. De uitvoering van de inventarisaties voor deze monitoring is een tijdrovende klus. De gemeente heeft hierover afspraken gemaakt met IVN Laarbeek. IVN Laarbeek beschikt namelijk over diverse werkgroepen, waaronder  een vogel-, bomen-, planten- en waterwerkgroep.

 • Aangepaste openstelling gemeentehuis

  In de vakantieperiode, van 16 juli tot en met 10 augustus 2012, is het gemeentehuis op woensdagmiddag en -avond gesloten voor publiek. Buiten deze wijziging gelden de reguliere openingstijden.

 • Rioolwerkzaamheden Brouwersstraat Beek en Donk

  Begin april van dit jaar hebben aanwonenden en winkeliers van het Piet van Thielplein informatie ontvangen over de planning van de werkzaamheden in de Brouwerstraat Beek en Donk. Door extra werkzaamheden van de nutsbedrijven is de planning aangepast.

 • Locatietoets Laarbeek: uniek in Nederland

  Snel duidelijk of activiteit is toegestaan

  Als Brainport-gemeente zoekt Laarbeek steeds naar nieuwe methoden om inwoners en bedrijven op een slimme en toegankelijke manier te informeren en te faciliteren. Laarbeek komt nu met de locatietoets: een methode om snel en eenvoudig inzichtelijk te maken wat er wel en niet mogelijk is op een bepaalde locatie in het buitengebied.

 • Gevonden en verloren voorwerpen

  Vanaf 1 juli 2012 bij de gemeente
  Vanaf 1 juli 2012 kunt u voor gevonden of verloren voorwerpen terecht in het gemeentehuis Laarbeek. Voorheen moest u daarvoor naar de politie Gemert-Bakel / Laarbeek.

 • Aangepaste openingstijden gemeentehuis

  Van 16 juli tot en met 10 augustus 2012 is het gemeentehuis op woensdagmiddag en -avond gesloten voor publiek.
  Buiten die tijden die hierboven vermeld staan, gelden de reguliere openingstijden.

 • Vermijd de eikenprocessierups en voorkom klachten

  De eikenprocessierups is weer gesignaleerd! Deze behaarde rupsen zitten in de maanden mei, juni en juli  in een groot aantal eikenbomen. Na contact met de brandharen kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen.

 • Handhaving

  De gemeente Laarbeek acht naleving van de wet- en regelgeving van groot belang. Burgers en ondernemers moeten met een veilig gevoel kunnen werken, wonen en recreëren in de gemeente. Naleving van de wet- en regelgeving gebeurt niet altijd spontaan, omdat burgers of ondernemers niet (meer) op de hoogte zijn van de regels of omdat zij het er niet mee eens zijn.

 • Klanttevredenheidsonderzoek Wmo

  Laarbeekse cliënten tevreden
  De gemeente heeft onlangs een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder de gebruikers en aanvragers van voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 • Ondernemen vanuit de entree van Brainport

  Op dinsdag 26 juni jl. onthulden Erwin en Maikel Verstegen het projectbord aan de N279, dat bekendheid moet gaan geven aan de ontwikkeling van bedrijventerrein Bemmer IV in Beek en Donk. De heren Verstegen van My Micro Group (ook bekend als Replace Direct), zijn de eerste ondernemers die aan de slag gaan op het nieuwe bedrijventerrein.

 • Startbijeenkomst Jeugd en Alcohol: druk bezocht

  Afgelopen maandag vond de startbijeenkomst Jeugd en Alcohol plaats. Doel van de bijeenkomst was om mensen bewust te maken van risico’s die alcoholgebruik bij jongeren met zich mee kan brengen. Ook is gediscussieerd over een mogelijke aanpak hiervan. Ruim 50 belangstellenden uit Laarbeek woonden de bijeenkomst bij. De bijeenkomst was bedoeld voor personen die tijdens hun (vrijwilligers)werk te maken hebben met jeugd en alcohol.

 • Finale Gezondheidsrace nadert

  Op zondag 24 juni aanstaande zal bekend worden welke kern uit Laarbeek de titel ‘Fitste kern van Laarbeek’ in de wacht sleept. De winnaar zal bekend worden gemaakt tijdens de Slotbijeenkomst van de Gezondheidsrace, die gehouden wordt op het sportterrein van Voetbalvereniging Sparta ’25.

 • Gemeente organiseert startbijeenkomst Jeugd en Alcohol

  Op 25 juni aanstaande organiseert de gemeente Laarbeek in samenwerking met de projectgroep ‘Preventie Alcohol en Drugs’ een startbijeenkomst over Jeugd en Alcohol.

 • Noordoostcorridor stap dichterbij

  De mogelijke tracés voor het voltooien van de wegenstructuur rond Eindhoven-Helmond tot aan Veghel zijn bekend.

 • Vrijwilligersverzekering

  De gemeente Laarbeek heeft ook voor 2012 een aansprakelijkheidverzekering afgesloten voor iedere inwoner van Laarbeek, die op enig moment vrijwilligerswerk verricht.

 • Startersbijeenkomst Mariahout

  Op maandag 18 juni a.s. organiseert de gemeente Laarbeek een bijeenkomst voor starters die een woning willen kopen en/of huren in Mariahout. Deze bijeenkomst vindt plaats om 19.30 uur in het Buurthuis aan de Bernadettestraat 43 in Mariahout.

 • Woonrijp maken De Beekse Akkers

  Het woonrijp maken van De Beekse Akkers deel 1 is volop in beweging. Aannemer Van den Berk is in de eindfase gekomen van het woonrijp maken van het Berkendijkje. Vanwege het aantreffen van meer bodemverontreiniging dan eerste instantie was voorzien, is deze fase van de werkzaamheden uitgelopen.

 • Fasering Bosscheweg Beek en Donk

  Op 2 april is de aannemer BAM Wegen uit Helmond gestart met de herinrichting van de Bosscheweg in Beek en Donk.

 • Asfaltonderhoud

  Binnenkort start het onderhoud aan de Mariastraat Mariahout en de Bakelseweg Aarle-Rixtel.

 • Doe mee aan gezonde en leuke activiteiten

  Gezondheidsrace in alle kernen van Laarbeek
  Binnen de Gezondheidsrace proberen vier teams de inwoners uit de eigen kern bewust te maken van een gezonde leefstijl en aan te zetten tot wat meer beweging. De teams organiseren allerlei activiteiten die bedoeld zijn voor iedereen uit Laarbeek.

 • Stoppen huishoudinkomenstoets? Wat zijn de gevolgen voor cliënten van Werkplein Regio Helmond

  De Tweede Kamer heeft besloten om niet door te gaan met de huishoudinkomenstoets en om deze toets ook met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2012 af te schaffen.

 • Hang uw EK-vlaggetjes niet te laag!

  Het EK voetbal staat voor de deur. Dit betekent dat de straten weer volop opgesierd worden met oranje vlaggetjes.

 • Nieuw bestemmingsplan bebouwde kom Lieshout

  De gemeente Laarbeek is bezig om alle verouderde bestemmingsplannen voor de bebouwde kommen te actualiseren en te digitaliseren. De regels voor bouwen en gebruik verschillen namelijk sterk in deze plannen. Dit kan leiden tot rechtsongelijkheid. Bovendien zijn deze verouderde plannen niet digitaal te bekijken.

 • Juni Watermaand van start!

  Het is 1 juni 2012: Juni Watermaand in Laarbeek kan van start! Wethouder Briels hijst de vlag van Juni Watermaand in de top. En niet zonder reden: deze maand staat het bol van de activiteiten in Laarbeek!

 • Buitendienst onderhoudt openbare ruimte

  De medewerkers van onze buitendienst zetten zich het hele jaar in voor uw directe leefomgeving. Zij houden de openbare ruimte leefbaar en toonbaar, verzorgen het dagelijks onderhoud en brengen verbeteringen aan.

 • Burgerjaarverslag 2011

  Op 31 mei heeft burgemeester Ubachs het burgerjaarverslag van 2011 aangeboden aan de gemeenteraad.

 • Gevolgen stoppen huishoudinkomenstoets klanten Werkplein Regio Helmond

  De Tweede Kamer heeft besloten niet door te gaan met de huishoudinkomenstoets. Dit heeft gevolgen voor mensen die per 1 januari 2012 een uitkering ontvangen en mensen die in de eerste helft van dit jaar een uitkering aangevraagd hebben of wilden aanvragen.

 • Extra onderhoudswindow DigiD

  Komende vrijdag 1 juni tussen 0.00 - 6.00 is er een extra onderhoudswindow voor DigiD ingelast. We verwachten dat DigiD in dit onderhoudswindow 1 uur niet beschikbaar is. U kunt dan geen gebruik maken van producten en diensten waarvoor u in moet loggen met uw DigiD.

 • Aankondiging militaire oefeningen

  Van 18 tot en met 21 juni 2012 wordt een militaire oefening gehouden, onder andere binnen de gemeente Laarbeek. Aan de oefening nemen 14 personen en 7 pantserwielvoertuigen deel. Er wordt geen gebruik gemaakt van oefenmunitie.

 • Wijzigingen beleid Wmo

  In het beleidsplan Wmo Laarbeek 2012-2015 is opgenomen dat aanscherping van het beleid rondom de individuele voorzieningen zal plaatsvinden.

 • Verkeersexamen in Laarbeek

  Op dinsdag 8 en donderdag 10 mei 2012 zijn de jaarlijkse verkeersexamens gehouden voor de kinderen uit de groepen 7 of 8 van bijna alle Laarbeekse basisscholen.

 • Genomineerden ‘Jouw slimste idee’ bekend

  Om jongeren te enthousiasmeren voor opleidingen en beroepen in techniek en innovatie organiseerden gemeenten uit de Brainport-regio Eindhoven de innovatiewedstrijd ‘Jouw Slimste Idee’.

 • Jaarrekening 2011 op 27 juni in raad

  Tijdens de raadsvergadering op donderdag 7 juni 2012 biedt het college van burgemeester en wethouders de jaarrekening over 2011 aan de raadsleden aan.

 • Juni Watermaand bijna van start!

  Verenigingen, ondernemers, vrijwilligers en de gemeente zijn er bijna klaar voor! Volgende week start de Juni Watermaand.

 • Aangepaste openstelling gemeentehuis

  Op maandag 28 mei is het gemeentehuis Laarbeek gesloten vanwege tweede pinksterdag

 • Wijziging in aanvraag reisdocumenten

  Omdat er momenteel landelijk veel meer reisdocumenten worden aangevraagd dan was voorzien, verwacht de Minister van Binnenlandse Zaken problemen in de levering van de reisdocumenten. Daarom heeft zij enkele maatregelen genomen om de stroom met aanvragen in de hand te houden. Hieronder leest u welke maatregelen dit zijn.

 • Asdonks kapelletje gerestaureerd

  Het Asdonks kapelletje heeft een flinke opknapbeurt gehad. Dit oorlogsmonument aan de kruising van de Bakelseweg en de Asdonkseweg is opgericht ter nagedachtenis aan slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

 • Controle Visserijwet

  In de maanden mei en juni zal door de milieupolitie van de gemeente Laarbeek extra aandacht besteed worden aan controle op naleving van de Visserijwet.

 • Let op brandveilige versiering EK-voetbal

  De nationale voetbalcompetitie is ten einde en het Europees kampioenschap voetbal staat alweer voor de deur.

 • Aangepaste openstelling gemeentehuis

  De komende weken zijn er verschillende dagen waarop het gemeentehuis Laarbeek gesloten is. Om te voorkomen dat u voor een gesloten deur staat, treft u hier een kort overzicht aan.

 • Panoramafoto’s van Cyclomedia

  De gemeente Laarbeek maakt gebruik van 360 graden panoramafoto’s van Cyclomedia. Deze foto’s worden voor diverse gemeentelijke processen gebruikt. Ieder jaar worden ze opnieuw gemaakt vanuit een rijdende auto met een camera op het dak.

 • Doe mee aan gezonde en leuke activiteiten

  Binnen de Gezondheidsrace proberen vier teams de inwoners uit de eigen kern bewust te maken van een gezonde leefstijl en aan te zetten tot wat meer beweging. De teams organiseren allerlei activiteiten die bedoeld zijn voor iedereen uit Laarbeek.

 • Aanvragen vervoersvoorziening onderwijs

  Ouders van kinderen die staan ingeschreven bij bepaalde vormen van speciaal onderwijs kunnen hiervoor vaak aanspraak maken op een gemeentelijke vervoersvoorziening. Dat is een vergoeding van de kosten van het vervoer per fiets, auto of openbaar vervoer of door de gemeente georganiseerd taxi en/of busvervoer.

 • Vertonen TV-beelden EK?

  Heeft u plannen om een evenement te organiseren waarbij u op groot scherm televisiebeelden wilt uitzenden van het Europees Kampioenschap voetbal? Let op, hiervoor is een verplichte licentie nodig.

 • Ontdek de middeleeuwse kerken

  Fiets- en wandelroute langs kerken.

 • Onderhoud asfaltwegen

  Vanaf maandag 7 mei 2012 wordt gestart met het asfaltonderhoud van diverse wegen in de gemeente Laarbeek. Vanaf begin mei tot en met half augustus worden er in opdracht van de gemeente Laarbeek werkzaamheden verricht aan diverse asfaltwegen. De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het aanbrengen en repareren van asfalt verhardingen. Aan de volgende wegen worden werkzaamheden verricht.

 • Vernieuwde website Werkplein Regio Helmond

  Woont u in Laarbeek en zoekt u werk en/of scholing of wilt u een tijdelijk inkomen aanvragen? Of heeft u personeel nodig? Kijk dan op de website van het Werkplein Regio Helmond.

 • Verkeersexamen basisscholen Laarbeek

  Op dinsdag 8 en donderdag 10 mei aanstaande gaan de leerlingen van groep 7 en 8 van alle basisscholen in Laarbeek op de fiets om hun verkeersexamen te doen.

 • 4 mei herdenking

  Op vrijdag 4 mei 2012 vindt de Nationale Dodenherdenking plaats. Het nationale thema dit jaar luidt: ‘Vrijheid geef je door’. Ook in Beek en Donk en Lieshout worden op die dag tijdens bijeenkomsten de oorlogsslachtoffers herdacht.

 • Aangepaste openstelling gemeentehuis

  De komende weken zijn er verschillende dagen waarop het gemeentehuis Laarbeek gesloten is. Om te voorkomen dat u voor een gesloten deur staat, treft u hier een kort overzicht aan.

 • Laarbeek verbreedt asbesttaken

  De gemeente Laarbeek heeft besloten om de uitvoering van haar taken op het gebied van asbest te verbreden. Met name de voorlichting over asbest, de manier waarop asbest moeten worden behandeld en gestort en de naleving van de regels staan centraal. Aanleiding voor de gemeente om in te zetten op deze taken zijn de mogelijke gezondheidsrisico’s die door asbest kunnen ontstaan en de veranderde wet- en regelgeving.

 • Koninginnedag 2012

  Op Koninginnedag brengt het college van burgemeester en wethouders traditioneel een bezoek aan de kernen van Laarbeek. Dit gebeurde altijd onder stevige tijdsdruk omdat zij weer verder moesten naar de volgende kern.

 • Het Smikkelen is weer begonnen!

  Erop uit in Laarbeek? Kom Smikkelen! Met het nieuwe Smikkelboekje 2012 onder de arm kunt u deze zomer van de lekkerste gerechten genieten. Of u nu met de auto, per fiets of te voet wilt, Smikkelen in Laarbeek kan altijd. Tegen inlevering van één van de tien bonnen (Smikkels) uit het boekje krijgt u gratis een gerecht bij één van de deelnemende restaurants.

 • Gemeente blij met inzet jongeren

  Onlangs lieten enkele jongeren de gemeente weten dat ze de skateramp aan de Burgemeester van de Weidenlaan in Beek en Donk erg waarderen.

 • Motorcrossen in de bossen is verboden!

  De lente is officieel begonnen. Nu komt de tijd dat we weer per fiets of wandelend de vrije natuur ingaan én ook de motoren worden van stal gehaald. Het is óók de tijd dat de vogels gaan broeden en het wild haar jongen gaat werpen en zogen. Helaas storen de mensen daarbij, bewust of onbewust, de dieren bij deze intensieve taken.

 • Kinderen hebben eigen reisdocument nodig voor reis naar buitenland

  Vanaf 26 juni a.s. moeten alle kinderen een eigen reisdocument hebben als ze naar het buitenland gaan. Bijschrijvingen in het paspoort van de ouders zijn dan niet meer geldig.

 • Openbaar overleg Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

  De eerstvolgende vergadering van de Regioraad vindt plaats op 26 april 2012.

 • Oproep eigenaar onbeheerde auto

  In Aarle-Rixtel op de Torenakkerweg staat sinds enige tijd een onbeheerde auto. Het betreft een personenauto merk Volkwagen type Passat, kleur grijs, met Pools kenteken PZL 95SX (zie foto).

 • Laarbeek heeft drie nieuwe Nederlanders

  Op 4 april jl. ontvingen drie personen uit handen van burgemeester Ubachs het certificaat waarin hun Nederlanderschap officieel is vastgelegd.

 • Gemeentehuis gesloten op Tweede Paasdag

  Op maandag 9 april 2012 is het gemeentehuis Laarbeek gesloten vanwege Tweede Paasdag. Op Goede Vrijdag 6 april, is het gemeentehuis gewoon geopend.

 • Afsluiting tweede blok gezondheidsrace

  Vanaf oktober 2011 wordt door de gezondheidsteams uit de vier kernen hard gewerkt om de Gezondheidsrace Laarbeek wederom tot een groot succes te maken. Via allerlei ludieke en gezonde activiteiten werken de deelnemers aan hun eigen gezondheid, en zijn zij vooral ook actief om anderen bewust te maken van een gezonde leefstijl.

 • Advies Wmo-Raad over beleid individuele voorzieningen

  De Wmo-Raad is actief als adviesorgaan van de gemeente op het terrein van de maatschappelijke ondersteuning. In 2011 heeft deze adviesraad twee grote klussen afgerond, maar dat betekent niet dat het tijd is om achterover te leunen. De Wmo-Raad en met name de werkgroep voorzieningen heeft zich bezig gehouden met het beleid ten aanzien van de individuele voorzieningen en hierover advies uitgebracht aan de gemeente.

 • Licentie nodig voor vertonen TV-beelden EK

  Heeft u plannen om een evenement te organiseren waarbij u op groot scherm televisiebeelden wilt uitzenden van het Europees Kampioenschap voetbal? Let op, hiervoor is een verplichte licentie nodig.

 • Sluitingstijden horeca Koninginnenacht 2012

  De sluitingstijden van horeca bedrijven worden geregeld in de Algemene Plaatselijke Verordening Laarbeek (APV). Dit betekent op zondag tot en met donderdag sluiting om 01.00 uur, op vrijdag en zaterdag sluiting om 02.00 uur. De burgemeester heeft de bevoegdheid deze sluitingstijden te verruimen. Gangbaar beleid in Laarbeek is dat dit mogelijk is op vrijdag en zaterdag tot 03.00 uur.

 • Bomen (be)leven

  Van 19 tot en met 23 maart 2012 is in Laarbeek weer de jaarlijkse boomplantdag gehouden. Het wordt boomplantdag genoemd, maar in deze week werden op alle werkdagen bomen geplant. Het thema voor dit jaar was: ‘Bomen (be)leven’. Aan deze boomplantdag namen tien basisscholen deel. In totaal hebben 316 kinderen van groep 8 zo’n 5.000 heesters en 48 bomen geplant.

 • Doe mee aan Nationale Sport Week 21 t/m 28 april

  Tijdens de week van 21 tot 28 april (schoolvakantie) vindt de Nationale Sport Week plaats. In de Nationale Sport Week willen we ook in Laarbeek laten zien hoe gezond, maar vooral hoe leuk sporten is. De gemeente bekijkt momenteel of zij samen met sportpartners uit de gemeente (sportverenigingen, sportscholen en gezondheidsteams) een leuk actief programma in elkaar kan zetten: voor jong tot oud.

 • Op weg naar een afvalloze toekomst

  Tijdens de raadsbijeenkomst op 29 maart 2012 heeft de heer Pieter Reus (SRE) een presentatie gegeven over de toekomst van het afval.

 • Start herinrichting Bosscheweg

  Op 2 april start aannemer BAM wegen uit Helmond met de herinrichting van de Bosscheweg in Beek en Donk.

 • Sirene op maandag 2 april

  Elke eerste maandag van de maand wordt er proefgedraaid om te kijken of de sirenes, die u moeten waarschuwen bij rampen, nog goed werken. Landelijk is gekozen voor een vast tijdstip om deze test uit te voeren en wel op de eerste maandag van de maand om 12.00 uur. Als u dus maandag 2 april 2012 om 12.00 uur de waarschuwingssirene hoort dan weet u: dit is een test.

 • Extra controle op illegaal crossen

  Regelmatig wordt er in het natuurgebied rondom het Torreven bij Mariahout gecrosst met motoren, terwijl dit hier verboden is..

 • Inzameling grof groen afval op 2 en 3 april

  Jaarlijks is er voor uw gemak in het voor- en najaar een aparte inzameling van grof groen (snoei)afval. Dit voorjaar wordt er ingezameld op maandag 2 en dinsdag 3 april. De inzameling is kosteloos.

 • Aankondiging militaire oefening op 4 april 2012

  Op 4 april 2012 wordt een militaire oefening gehouden in onder meer de gemeente Laarbeek.

 • Meld u aan bij Burgernet!

  Inwoners van de regio Brabant Zuid-Oost kunnen zich vanaf nu aanmelden bij het landelijke alarmeringssysteem van politie en gemeente: Burgernet. Met Burgernet kunt u zélf een actieve bijdrage leveren aan een veilige wijk. U kunt uzelf gratis aanmelden via www.burgernet.nl.

 • Nationale Sport Week van 21 tot 28 april: doe ook mee!

  Tijdens de week van 21 tot 28 april (schoolvakantie) vindt de Nationale Sport Week plaats. In de Nationale Sport Week willen we ook in Laarbeek laten zien hoe gezond, maar vooral hoe leuk sporten is.

 • Wethouders doen vrijwilligerswerk tijdens NL DOET

  Vrijdag 16 maart namen de wethouders Biemans, Briels en Vereijken deel aan een wandeling met bewoners van De Regt, in het kader van de landelijke vrijwilligersactie NL DOET.

 • Jongeren presenteren hun slimste idee

  SRE-gemeenten zetten zich de komende weken in om techniek en innovatie onder de aandacht te brengen van jongeren (10–18 jaar). Zij organiseren een BrainTrigger innovatiewedstrijd, die loopt tot en met juni 2012.

 • Reportage gezondheidsrace in Metro

  In februari jl. bracht journaliste Marieke van der Voort van nieuwsblad Metro, een uitgebreid bezoek aan Laarbeek om een indruk te krijgen van de succesvolle Laarbeekse gezondheidsrace.

 • Anterieure overeenkomst Poort van Laarbeek te Aarle-Rixtel

  Op 17 oktober 2011 is de gemeente Laarbeek op grond van artikel 6.24 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening een zogenaamde anterieure overeenkomst aangegaan met de initiatiefnemer van het plan ‘Poort van Laarbeek’ aan de Kanaaldijk in Aarle-Rixtel.

 • Laarbeek vijfde plaats in Wmo-Loket Top 100

  Stichting VraagWijzer Nederland heeft een Top 100 van Wmo-loketten in Nederland opgesteld.

 • Handhaving maximumsnelheid 60 km/uur deel Provinciale weg Lieshout

  In 2008 heeft de gemeente een verkeersbesluit genomen tot het instellen van een maximumsnelheid van 60 km/uur op een deel van de Provinciale weg in Lieshout.

 • Oproep eigenaar onbeheerd autowrak

  In Beek en Donk op het Heuvelplein staat sinds enige tijd een autowrak. Het betreft een personenauto merk BMW type 730, kleur grijs, met Pools kenteken DLU 06178, Chassisnummer  WBAGA 71030DA78235.

 • Vernieuwde MFC De Dreef geopend

  Op donderdag 8 maart jl. opende wethouder Biemans, samen met beheerder H. Gerrits en F. van Amelsfoort, planbegeleider iDOP’s bij de Provincie Noord-Brabant, officieel het vernieuwde Multifunctioneel Centrum De Dreef.

 • Politie ziet stijging woninginbraken in Laarbeek; Inbrekers komen woning binnen door 'flipperen'

  De politie ziet in Laarbeek een toename van het aantal woninginbraken. In de eerste drie maanden van dit jaar zijn hier 19 woninginbraken gemeld. In 2011 waren dat in het eerste kwartaal, dus tot en met april 18.

 • GBA-uittreksel niet nodig bij inschrijving school

  Ouders zijn niet verplicht om bij de inschrijving van hun kind een uittreksel uit de GBA aan de school te overleggen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken hebben DUO verzocht om de scholen hierop te wijzen.

 • NL Doet 2012 weer in Laarbeek

  Het jaarlijkse, landelijke vrijwilligersevenement NL DOET staat dit jaar op vrijdag 16 en zaterdag 17 maart gepland.

 • Lieshout werkt aan Liessents Kletsbenkske

  In Lieshout wordt hard gewerkt aan een social sofa; het Liessents Kletsbenkske. Een social sofa is een buitenbank van beton, versierd met mozaïeken. Het idee voor deze bank is een gezamenlijk initiatief van de betrokkenen bij het voorzieningencluster in Lieshout. Joanita Segboer en Nicole Molet hebben de organisatie voor hun rekening genomen. Zij wilden al graag deze winter starten en gebruiken daarom de leegstaande peuterspeelzaal in Lieshout.

 • Bomen (be)leven

  In week 12, de week van 19 tot en met 23 maart zal in Laarbeek de boomplantdag worden gehouden. Thema voor dit jaar is: ‘Bomen (be)leven’.

 • Afschaffing bijschrijving kinderen in een paspoort

  Vanaf 26 juni 2012 wordt een Europese regeling van kracht, die voorschrijft dat een paspoort maar voor één persoon mag gelden. Het bijschrijven van kinderen in de paspoorten van hun ouders kan dan niet meer.

 • Minimabeleid gemeente Laarbeek

  De gemeenteraad heeft op 1 maart 2012 het nieuwe minimabeleid voor de gemeente Laarbeek vastgesteld. Bij de vaststelling is rekening gehouden met twee belangrijke uitgangspunten van de aangescherpte Wet werk en bijstand 2012.

 • Laarbeekse brandweer rukt tijdig uit

  Jaarlijks evalueert de brandweer haar uitrukken. De brandweer van Laarbeek is in 2011 iets minder vaak uitgerukt dan in 2010 en was bij die uitrukken goed op tijd.

 • Aankondiging militaire oefening

  De Koninklijke Landmacht houdt van 2 tot en met 6 april 2012 een militaire oefening, in onder meer de gemeente Laarbeek.

 • Woonrijp maken De Beekse Akkers deel 1

  De werkzaamheden binnen en rondom De Beekse Akkers zijn een nieuwe fase ingegaan.

 • Geld in eigen hand!

  Op 1 maart 2012 is de gemeente Laarbeek in samenwerking met de nieuwe welzijnsorganisatie ‘Vierbinden’ gestart met een nieuw project ‘Geld in eigen hand’. Dit project is bedoeld voor alle inwoners van Laarbeek die op de een of andere manier hulp kunnen gebruiken bij het op orde brengen van hun financiële administratie.

 • Sirene op 5 maart

  Elke eerste maandag van de maand wordt er proefgedraaid om te kijken of de sirenes, die u moeten waarschuwen bij rampen, nog goed werken. Landelijk is gekozen voor een vast tijdstip om deze test uit te voeren en wel op de eerste maandag van de maand om 12.00 uur. Als u dus maandag 5 maart 2012 om 12.00 uur de waarschuwingssirene hoort dan weet u: dit is een test.

 • Doe mee aan de zwerfvuildag op zaterdag 17 maart

  In de gemeente Laarbeek is ook dit jaar weer een Zwerfvuildag. Gelukkig willen veel inwoners van Laarbeek zich op deze dag actief inzetten voor een schoner milieu door zwerfvuil in te zamelen. In samenwerking met de gemeente Laarbeek en de politie Gemert-Laarbeek zamelen deze vrijwilligers zwerfvuil in langs wegen, in bossen, kanalen, sloten, in bermen en parken. De actie is niet alleen bedoeld om de gemeente Laarbeek schoon te krijgen. Natuurlijk is het ook een oproep om aandacht te vragen voor het gemak waarmee mensen zwerfafval achterlaten.

 • Nieuwbouw Commanderij College en sporthal D’n Ekker

  Het gaat voorspoedig met de voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwbouw van het Commanderij College Laarbeek en Sporthal D’n Ekker.

 • Taxatieverslag woning (WOZ)

  Wilt u het taxatieverslag van uw woning inzien? Dat kan!

 • Onroerende-zaakbelasting 2012 - aanslagen verstuurd

  De aanslagen voor de onroerende-zaakbelasting (OZB) 2012 worden met dagtekening 29 februari 2012 verstuurd. U ontvangt de aanslag waarschijnlijk op 29 februari. Iedereen die eigenaar of gebruiker is van een onroerende zaak in Laarbeek krijgt een aanslag. Niet alleen gebouwde eigendommen - zoals een woning of een bedrijfspand - zijn onroerende zaken, ook een pand in aanbouw of een stuk grond is een onroerende zaak.

 • Raadsvergadering 1 maart 2012

  Deze vergadering wordt gehouden in het gemeentehuis Laarbeek aan de Koppelstraat in Beek en Donk, vanaf 19.30 uur. In deze vergadering krijgen allereerst de raadsleden, die zich daarvoor aangemeld hebben, de gelegenheid om tijdens het zogenaamde vragenhalfuurtje actuele vragen van uiteenlopende aard aan het college van burgemeester en wethouders te stellen. Die vragen worden door het college zo veel mogelijk direct beantwoord.

 • Doe mee aan de zwerfvuildag op zaterdag 17 maart

  In de gemeente Laarbeek is ook dit jaar weer een Zwerfvuildag. Gelukkig willen veel inwoners van Laarbeek zich op deze dag actief inzetten voor een schoner milieu door zwerfvuil in te zamelen.

 • Aankondiging militaire oefening 6 tot en met 8 maart 2012

  De Koninklijke Landmacht houdt van 6 tot en met 8 maart 2012 een militaire oefening in onder meer de gemeente Laarbeek.

 • Avond voor startende ondernemers

  Op dinsdagavond 6 maart 2012 is er een bijeenkomst speciaal voor mensen die een bedrijf willen starten of onlangs gestart zijn als ondernemer in Laarbeek of Gemert-Bakel. De organisatie is in handen van de Kamer van Koophandel Brabant, de Rabobank en de gemeenten Laarbeek en Gemert-Bakel. De bijeenkomst vindt plaats in Conferentiecentrum De Couwenbergh, Dorpsstraat 1 in Aarle-Rixtel. De start is om 19.00 uur en het duurt tot ongeveer 22.15 uur.

 • D’n Hoge Suute Mariahout bouwrijp gemaakt

  Inmiddels heeft de aannemer de werkzaamheden afgerond van het bouwrijp maken voor d’n Hoge Suute in Mariahout. Het riool is aangelegd en de verkaveling en bouwwegen zijn aangebracht. Ook is de openbare verlichting geïnstalleerd en zijn er retentievijvers aangelegd voor het opvangen van het regenwater.

 • Rechtgezet: OZB-tarieven inwoners en bedrijven in Laarbeek

  In het Eindhovens Dagblad van zaterdag 4 februari is een artikel gepubliceerd over OZB-tarieven, rioolheffingen en afvalstoffenheffing. De in dit artikel genoemde bedragen en percentages voor de OZB en de afvalstoffenheffing geven mogelijk een verkeerd beeld van de werkelijkheid. Daarom zetten wij graag nog even voor u op een rijtje hoe het zit met de OZB-tarieven en de afvalstoffenheffing.

 • Woonvisie 2011-2016 vastgesteld

  De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 2 februari 2012 de gemeentelijke Woonvisie 2011-2016 vastgesteld. De Woonvisie geeft antwoord op de vraag hoe de gemeente de komende jaren met het volkshuisvestingsbeleid om wil gaan.

 • Sleuteloverdracht carnaval

  Op zaterdag 18 februari worden de sleutels van Laarbeek weer overgedragen tijdens de sleuteloverdracht in Laarbeek.

 • Onderzoek tevredenheid Wmo-cliënten Laarbeek

  De gemeente Laarbeek biedt ondersteuning aan mensen met (lichamelijke) beperkingen. Deze ondersteuning verschilt van persoon tot persoon. Sommige mensen hebben een scootmobiel of rolstoel nodig om zich te kunnen verplaatsen. Anderen hebben hulp nodig bij het huishouden. De gemeente levert deze ondersteuning in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 • BSOB verstuurt voortaan aanslag waterschapsbelasting

  Burgers en bedrijven in de gemeente Laarbeek ontvangen voortaan hun aanslag voor waterschapsbelasting van Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB). Op zaterdag 28 januari 2012 verstuurde BSOB voor het eerst aanslagen. Voor veel burgers en bedrijven was dit een eerste kennismaking met BSOB.

 • IJspret in Laarbeek

  Deze week wordt er volop geschaatst op heel veel plekken in de gemeente. Veel mensen hebben de gemeente gebeld om te vragen of het ijs op een bepaalde plek dik genoeg is. Binnen de gemeente is geen ijsmeester werkzaam en daarom geeft de gemeente geen informatie over de kwaliteit en/of dikte van het ijs.

 • Avond voor startende ondernemers

  Op dinsdagavond 6 maart 2012 is er een bijeenkomst speciaal voor mensen die een bedrijf willen starten of onlangs gestart zijn als ondernemer in Laarbeek of Gemert-Bakel.

 • Besluiten welstandscommissie op website

  Wanneer u een omgevingsvergunning aanvraagt voor het (ver)bouwen van uw pand, is het mogelijk dat uw bouwplan voorgelegd wordt aan de welstandscommissie. Dit is afhankelijk van het gebied waarin uw bouwwerk valt.

 • Gemeentehuis gesloten tijdens carnaval

  Tijdens de carnavalsdagen, op maandag 20 februari en op dinsdag 21 februari 2012, is het gemeentehuis Laarbeek gesloten. Op maandagochtend 20 februari is de balie van Burgerzaken tussen 9.00 en 10.00 uur wel geopend, maar alléén voor de aangifte van geboorte of overlijden.

 • Fout in afvalwijzer gemeentepagina’s

  In de afvalwijzer van de gemeente Laarbeek stond afgelopen week een fout. In tegenstelling tot de vermelding wordt er deze week géén plastic afval ingezameld.

 • Openbaar overleg SRE

  De eerstvolgende vergadering van de Regioraad vindt plaats op 16 februari 2012.

 • Aankondiging militaire oefening

  De Koninklijke Landmacht houdt van 16 tot en met 17 februari 2012 een militaire oefening in onder meer de gemeente Laarbeek.

 • Buurtbus Mariahout voortaan via Bavaria-rotonde

  Vanaf 9 januari rijdt de buurtbus voortaan ook via de rotonde bij Bavaria. Dit is een groot voordeel, omdat reizigers nu direct over kunnen stappen naar de lijnbus van Hermes van lijn 121. Dit is een snelle busverbinding naar Eindhoven.

 • Vrijstelling afvalstoffenheffing mogelijk

  De aanslagen Afvalstoffenheffing en Rioolheffing over het 2e halfjaar 2011 worden verstuurd (dagtekening 31 januari 2012). Aan de hand van deze aanslag kunnen belastingplichtigen een verzoek indienen voor vrijstelling van afvalstoffenheffing vanwege incontinentie.

 • Loslopende honden

  Veel mensen hebben een huisdier, waar ze goed voor willen zorgen. Daar hoort ook voldoende beweging bij, vooral als het over honden gaat. Maar omdat het gemiddelde baasje niet zo hard kan lopen als zijn hond, moet er af en toe gelegenheid zijn om de hond de vrijheid te geven.

 • Laarbeek gegroeid, aantal inwoners in 2012 toegenomen

  In 2012 heeft Laarbeek er meer inwoners bij gekregen dan voorgaande jaren. In totaal is het aantal inwoners ten opzichte van gegroeid met 74 (29 mannen en 45 vrouwen). In onderstaande tabel ziet u het totale aantal inwoners per jaar, vanaf 2005.

 • Informatieavond over middelengebruik bij jongeren

  Het onderwerp alcohol en drugs ligt nog steeds heel gevoelig in onze samenleving. Maar als ouders en begeleiders van opgroeiende kinderen kunnen we er niet meer omheen, iedere jongere word in zijn leven namelijk geconfronteerd met de risico’s en gevaren van middelengebruik.

 • Wethouder Briels behaalt landelijke titel GGD 'Meest invloedrijke persoon publieke gezondheid 2011'

  Afgelopen dinsdag behaalde wethouder J. Briels de titel ‘Meest invloedrijke persoon in de publieke gezondheid’ van 2011. Deze verkiezing is georganiseerd door de Nederlandse Public Health Federatie (NPHF) en GGD Nederland.

 • Rectificatie gemeentenieuws

  Tot onze spijt is er deze week een verkeerde (ongecorrigeerde) versie van de gemeentepagina's gepubliceerd in de Laarbeeker. Daardoor staat er een aantal fouten in de colofon en in de afvalwijzer. Onze excuses voor het ongemak. Onderstaand treft u de correcties aan.

 • Gezondheidsrace 2011-2012: razend spannend

  Afgelopen zaterdag is het eerste blok ‘Gezond en Gezellig’ van de Gezondheidsrace afgesloten. De vier teams hebben elkaar en de jury laten zien welke activiteiten zij de afgelopen drie maanden georganiseerd hebben.

 • Nieuwjaarsreceptie goed bezocht

  Op maandag 2 januari 2012 vond traditioneel de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Laarbeek plaats. Bij deze receptie waren weer veel inwoners van Laarbeek, veelal verbonden aan de verenigingen, aanwezig.

 • Veranderingen WWB en WIJ

  Vanaf 1 januari 2012 gaat er veel veranderen in de Wet werk en bijstand (WWB) en de Wet investeren in jongeren (WIJ). In dit algemene informatieberichtkomen de belangrijkste wijzigingen aan de orde.

 • Afsluiting eerste blok gezondheidsrace

  Op zaterdag 7 januari a.s. is de afsluiting van het eerste blok ‘gezond en gezellig’. De vier teams hebben voor dit blok met succes veel activiteiten georganiseerd, waarover u bijna wekelijks iets kunt lezen in de Laarbeeker.

 • Hans Vereijken 12,5 jaar wethouder

  Zelf geeft hij aan dat hij bescheiden aandacht wil voor zijn wethoudersjubileum. Uitbundig feestvieren in een tijd van bezuinigingen past niet, vindt hij. Maar 12,5 jaar is toch een hele tijd. Daarom gingen we aan tafel met de wethouder en vroegen hem naar zijn wethouderscarrière.

 • GFT inzameling buitengebied op afroep

  De gemeente Laarbeek streeft er naar de inzameling van afval zo goed en goedkoop mogelijk te realiseren. De praktijk heeft uitgewezen dat er per ophaalronde in het buitengebied heel weinig containers voor gft (groente-, fruit- en tuinafval) ter lediging worden aangeboden.

 • Centrum voor Jeugd en Gezin Laarbeek

  Laarbeek heeft niet één loket voor het CJG, maar optimaliseert bestaande samenwerkingsverbanden tussen professionals die werken met kinderen van -9 maanden tot 23 jaar. Het resultaat moet zijn: zo snel mogelijk de juiste hulp voor elk kind dat het nodig heeft.

 • Kerstboominzameling in januari

  Op maandag 9 en dinsdag 10 januari 2012 worden de kerstbomen opgehaald.

 • Aanvraag ID-kaart dit jaar niet meer mogelijk

  Dit jaar kunt u geen identiteitskaart meer aanvragen bij de gemeente Laarbeek. Alle mogelijke data en tijdstippen zijn al volgeboekt. De vraag naar identiteitskaarten is enorm, omdat de prijs voor dit document per 1 januari 2012 fors hoger wordt voor kinderen onder veertien jaar. Nu kost een ID-kaart 9 euro. Vanaf 1 januari wordt dat 30 euro.

 • 70 gouden en diamanten én briljanten bruidsparen in Laarbeek

  Op dinsdag 13 december vond in De Couwenbergh in Aarle-Rixtel een feestelijke viering plaats voor echtparen die in 2011 hun gouden, diamanten of briljanten bruiloft hebben gevierd, of nog gaan vieren.

 • Nieuwjaarsreceptie op 2 januari 2012

  Het gemeentebestuur nodigt u uit voor de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Laarbeek. Deze wordt gehouden op maandag 2 januari 2012 van 19.00 tot 20.30 uur in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. U bent van harte welkom.

 • Website in ontwikkeling

  Vanwege veiligheidsproblemen met de oude website van de gemeente Laarbeek, is besloten om versneld en gefaseerd over te stappen naar een nieuwe website. Op deze website vindt u op dit moment alleen de meest relevante informatie. Zo kunt u weer online een afspraak maken voor producten van burgerzaken of het omgevingsloket. Ook zijn bekendmakingen, verordeningen en ruimtelijke plannen te raadplegen en kunt u meldingen doen over de openbare ruimte. Deze website wordt stapsgewijs gevuld met nieuwe informatie.

 • Aangepaste openstelling gemeentehuis en milieustraat

  De komende weken zijn er extra dagen waarop het gemeentehuis Laarbeek en de milieustraat gesloten zijn. Buiten die dagen die hieronder vermeld staan, gelden de reguliere openingstijden.

 • GFT inzameling buitengebied op afroep

  De gemeente Laarbeek streeft er naar de inzameling van afval zo goed en goedkoop mogelijk te realiseren. De praktijk heeft uitgewezen dat er per ophaalronde in het buitengebied heel weinig containers voor gft (groente-, fruit- en tuinafval) ter lediging worden aangeboden.

 • Wijzigingen WWB en WIJ per 1 januari 2012

  Per 1 januari 2012 gaat er veel veranderen in de Wet Werk en Bijstand (WWB) en de Wet Investeren in Jongeren (WIJ). Vooral gezinnen en alleenstaande ouders met inwonende meerderjarige kinderen krijgen te maken met aanzienlijke wijzigingen. Voor jongeren met een WIJ-uitkering geldt dat zij vanaf 1 januari 2012 een WWB-uitkering zullen krijgen.

 • Gemeente stimuleert mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

  In 2010 is onder regie van de gemeente Laarbeek het project ‘Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid’ gestart. Zeven bedrijven uit Laarbeek hebben hieraan deelgenomen. Werk&Mantelzorg organiseert op dinsdag 13 december 2011 van 14.30 tot 17.30 uur een inspiratiebijeenkomst bij Bavaria, De Stater 1 Lieshout.

 • Samenwerking financieel beheer Gemert-Bakel en Laarbeek

  De colleges van de gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek hebben besloten dat beide gemeenten vanaf 9 januari 2012 ook gaan samenwerken op het gebied van financieel beheer. Onlangs hebben beide ondernemingsraden hiermee ingestemd.

 • Informatieavond Nieuwenhof-Noord op 7 december 2011

  Om in de toekomst nieuwe woningen in Lieshout te kunnen bouwen, is een plan ontwikkeld voor een woonwijk aan de westzijde van Lieshout: Nieuwenhof-Noord (tussen de Vogelenzang, de Brugstraat, de Zicht en de Schop). Hier kunnen gefaseerd circa 100 woningen worden gebouwd.

 • Wmo-loket en minima voorzieningen op afspraak

  Vanaf 15 december aanstaande kunt u voor Wmo-aanvragen en voorzieningen voor minima alleen nog op afspraak terecht in het gemeentehuis Laarbeek. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van huishoudelijke hulp, woningaanpassingen of een rolstoel, maar ook voor het aanvragen van bijzondere bijstand of een kwijtschelding van de gemeentelijke belasting. Het voordeel van het maken van een afspraak is dat u niet hoeft te wachten. U wordt altijd op het afgesproken tijdstip geholpen.

   

 • Verspreiding gemeentegids 2012

  Op vrijdag 2 en zaterdag 3 december 2011 wordt de nieuwe gemeentegids 2012 verspreid in Laarbeek. In deze praktische gids is zowel informatie over de gemeentelijke organisatie te vinden als een overzicht van de Laarbeekse verenigingen en organisaties.

 • Hogere kosten identiteitskaart voor kinderen

  Vanaf 1 januari 2012 wordt de Nederlandse identiteitskaart (NIK) voor kinderen tot en met 13 jaar duurder. Dit is het gevolg van een landelijke verhoging van het maximale tarief. Op dit moment betaalt u € 9,00 voor een identiteitskaart voor kinderen tot en met 13 jaar. Vanaf 1 januari 2012 kost deze € 30,-. Wij adviseren u daarom om dit jaar nog een identiteitskaart aan te schaffen. U dient hiervoor een afspraak te maken.

 • Groene Handdruk goed besteed

  Het initiatief van de heer Van Rixtel uit Aarle-Rixtel is in oktober beloond met de ‘Groene Handdruk’ van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE).

 • Drie Kinderlintjes uitgereikt

  Op 21 november ging burgemeester Ubachs op pad met een belangrijke missie. Die ochtend werden de eerste Laarbeekse Kinderlintjes uitgereikt. De uitreikingen vonden plaats onder het toeziend oog van de ouders van het kind, soms opa en oma, de leerkrachten en directies van de betreffende scholen en natuurlijk de plaatselijke leden van de jeugdgemeenteraad. Deze uitreiking was een succes en werd overal enthousiast ontvangen.

 • Informatieavond herinrichting Bosscheweg

  Op termijn wordt de Bosscheweg in Beek en Donk opnieuw ingericht. De gemeente is nu bezig met de voorbereidingen daarvoor, zoals het maken van de bestektekeningen.

 • Raad heeft Begroting 2012 goedgekeurd

  Op donderdag 10 november 2011 heeft de gemeenteraad van Laarbeek ingestemd met de Begroting 2012. Alle politieke partijen waren het eens met de Programmabegroting, zoals het college van burgemeester en wethouders die aan de raad heeft aangeboden.

 • Vaststelling wijziging Verordening ruimte, actualisatie I

  Op 8 november 2011 hebben gedeputeerde staten het ontwerp van de Wijziging Verordening ruimte, actualisatie I vastgesteld.

 • Fiets kwijt? Kom naar de fietskijkdag!

  De politie Gemert-Laarbeek organiseert op zaterdag 19 november 2011 een zogenaamde fietskijkdag. Fietsen die in Laarbeek gevonden zijn of gestolen fietsen die bij de politie terecht zijn gekomen, worden bij de gemeentewerf in Lieshout bewaard.

 • Bouw Commanderij College Laarbeek en sporthal D’n Ekker komt in zicht!

  Op de hoek Lieshoutseweg - Muzenlaan in Beek en Donk prijkt sinds vorige week een bouwbord. Op die locatie starten binnenkort de voorbereidingen voor het nieuw te bouwen Commanderij College Laarbeek en sporthal D’n Ekker.

 • Balies gemeentehuis een dag gesloten

  Op donderdag 24 november 2011 zijn alle balies in het gemeentehuis Laarbeek gesloten vanwege technische aanpassingen binnen het computersysteem. Dit betekent dat er geen producten van de loketten burgerzaken, Wmo of het omgevingsloket beschikbaar zijn.

 • Hogere kosten identiteitskaart voor kinderen

  Vanaf 1 januari 2012 wordt de Nederlandse identiteitskaart (NIK) voor kinderen tot en met 13 jaar duurder. Dit is het gevolg van een landelijke verhoging van het maximale tarief. Op dit moment betaalt u € 9,00 voor een identiteitskaart voor kinderen tot en met 13 jaar. Vanaf 1 januari 2012 kost deze € 30,-. Wij adviseren u daarom om dit jaar nog een identiteitskaart aan te schaffen. U kunt hiervoor een afspraak maken.

 • Complimenten Vrijwilligerswerk Laarbeek 2011

  Op vrijdag 4 november 2011 zijn in het Buurthuis Mariahout de Laarbeekse Complimenten Vrijwilligerswerk uitgereikt. Dit jaar waren er de meeste nominaties ooit, maar liefst 82 vrijwilligersorganisaties!

 • Herdenkingsceremonie Laarbeekse veteranen

  Op zaterdag 12 november 2011 worden in een plechtige herdenkingsceremonie gesneuvelde of later overleden Laarbeekse veteranen herdacht.

 • Aanmelden voor een Kinderlintje

  Ken jij een kind dat iets bijzonders gedaan heeft of een goed voorbeeld voor anderen geweest is? Het is nog tot 9 november mogelijk om een kind aan te melden voor een Kinderlintje.

 • Werk aan brug Deense Hoek

  Vanwege werkzaamheden door Rijkswaterstaat zal de brug Deense Hoek tijdelijk afgesloten zijn. De Deensehoekbrug over de Sonseweg wordt afgesloten van maandag 14 november tot en met zondag 27 november 2011.

 • Begroting 2012: Het huishoudboekje van de gemeente

  Op donderdag 10 november 2011 vergadert de gemeenteraad over de Begroting 2012. Het college van burgemeester en wethouders
  legt de begroting 2012 ter vaststelling voor aan de raad.

 • Laarbeekse Complimenten Vrijwilligerswerk

  Op vrijdagavond 4 november vindt het jaarlijkse evenement de Laarbeekse Complimenten Vrijwilligerswerk weer plaats.

 • Schrijf in voor Kern met Pit!

  Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) organiseert dit jaar weer de wedstrijd Kern met Pit.

 • Wmo-Raad en Wmo-beleid

  De Wmo-Raad is alweer ruim een jaar actief als adviesorgaan van de gemeente op het terrein van de maatschappelijke ondersteuning.

 • Werk aan Laarbrug en brug Bakelseweg

  Vanwege werkzaamheden door Rijkswaterstaat zullen twee bruggen deels of tijdelijk afgesloten zijn.

 • Festiviteiten 2012 - Aanwijzing collectieve en meldingsplicht incidentele festiviteiten

  Het college van burgemeester en wethouders kan op grond van artikel 4:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Laarbeek 2011 per kalenderjaar dagen aanwijzen waarop bepaalde geluidsvoorschriften uit het Besluit algemene regels voor inrichtingen niet gelden.

 • Erfgoedkaart en Verstoringenkaart Laarbeek

  Tot en met maandag 24 oktober 2011 ligt het concept van de ‘Verstoringenkaart Laarbeek’ ter inzage.

 • Gegevens inwoners niet ingezien

  Op 13 oktober 2011 heeft de gemeente de bestanden ontvangen die de mensen van GeenStijl en Webwereld mogelijk hebben bekeken. Dit zijn bestanden die op onze website of ons intranet stonden. Voor zover we nu weten, is er geen privacygevoelige informatie van inwoners bekeken.

 • Blije kinderen bij onthulling bouwbord

  Het was een vrolijk gezicht aan de Grotenhof afgelopen dinsdagmiddag. De kinderen van basisschool De Fontein en kinderopvang Spring vormden de feestelijke omlijsting van de onthulling van het bouwbord.

 • Renovatie speel- en groenplekken in wijk De Voorbeemd

  Binnenkort gaat de gemeente Laarbeek de speelplekken en op enkele plaatsen tegelijkertijd de groenvoorziening in woonwijk De Voorbeemd renoveren.

 • Start gezondheidsrace: een gezellige strijd

  Afgelopen zaterdag heeft wethouder Briels het startsein gegeven voor de Gezondheidsrace editie 2011-2012.

 • Voorontwerpbestemmingsplan Woonbos Molenheide

  Al geruime tijd wordt er gewerkt aan het actualiseren en digitaliseren van de bestemmingsplannen in Laarbeek. Het voorontwerpbestemmingsplan Woonbos Molenheide is nu ook digitaal gemaakt en is in te zien op deze website.

 • Géén inzameling plastic op woensdag 12 oktober

  In de afgelopen Laarbeeker stond vermeld dat er woensdag 12 oktober plastic opgehaald zou worden in het buitengebied.

 • Nieuwe Jeugdgemeenteraad

  Zoals elk jaar in het begin van het schooljaar zijn er op dinsdag 27 september weer verkiezingen gehouden voor de nieuwe jeugdgemeenteraad.

Bezoekadres
Gemeentehuis Laarbeek
Koppelstraat 37
5741 GA Beek en Donk
T 0492 469 700
E gemeente@laarbeek.nl
I www.laarbeek.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden gemeentewerf

Openingstijden milieustraat

Postadres
Gemeente Laarbeek
Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

 


Regel snel uw zaken online (paspoort, verhuizing etc,)
Lees voor