plaatje plangebied Heuvelsche Velden

5,5 hectare natuur en 65 woningen aan de Heuvelsche Velden

19 januari 2023
Nieuwsoverzicht homepage

Het college van de gemeente Laarbeek en de ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte hebben een belangrijke mijlpaal bereikt voor de verwezenlijking van het plan Heuvelsche Velden in Beek en Donk. Met de ondertekening van de anterieure overeenkomst zijn de onderlinge afspraken voor de ontwikkeling tussen de partijen vastgelegd en is groen licht gegeven voor het opstarten van de ruimtelijke procedure. Hiermee is de realisatie van dit natuurinclusieve woongebied aan de westzijde van Beek en Donk weer een stap dichterbij gekomen.

Binnen het plan Heuvelsche Velden komen meerdere ruimtelijke ambities samen. Het project is een integrale (her)ontwikkeling van een agrarisch gebied waarbij is ingezet op de realisatie van 5,5 ha nieuwe natuur, het creëren van recreatiemogelijkheden en de realisatie van een gevarieerd woningaanbod. Wethouder Ron van den Berkmortel: “Door woningbouw te combineren met de aanleg van nieuwe natuur rond het oude beekdal van de Goorloop ontstaat een prachtige afronding van de Hoge Regt.”

Nieuwe natuur, recreatiemogelijkheden én woningbouw
Het projectgebied ligt tussen de Oostbeemdweg, de Pater Becanusstraat en de Goorloop en sluit aan de zuidzijde aan tegen de nieuwbouwwijk de Hoge Regt. Het gebied tussen de Goorloop en de nieuwe woningbouw wordt ingericht als nieuwe natuur. Hiermee vormt het een belangrijke natuurlijke verbinding met de groene long van Beek en Donk en versterkt het de ecologische verbindingszone en biodiversiteit binnen het gebied. De nieuwe natuur zal bestaan uit een kruiden- en faunarijk grasland en de oude meander van de Goorloop zal deels zichtbaar worden gemaakt en worden omringd door dynamisch moerassen. Rondom het natuurgebied worden ook wandelpaden aangelegd die aansluiten op bestaande routes.

De woningbouw binnen het plan bestaat uit circa 65 woningen. Er komt een mix van woningtypologieën, waaronder 24 vrije sector bouwkavels, 5 vrijstaande woningen, 20 twee-onder-een-kap woningen en 16 rijwoningen. Het nieuwe woongebied krijgt een landelijk en dorps karakter met veel groen in de wijk. De overgang tussen de nieuwe woonwijk en de natuur- en recreactiezone wordt vormgegeven met een robuuste landschappelijke overgang.

Gedeputeerde Erik Ronnes (Wonen en Ruimte): “We kennen in Brabant een enorme woningbouwopgave, zo’n 14.000 per jaar. Het is belangrijk dat we daarbij niet alleen kijken naar aantallen maar dat er ook gebouwd wordt naar behoefte van veel verschillende bevolkingsgroepen. En dat er moet een dubbelslag worden gemaakt: door huizen te bouwen, bouw je ook aan leefbaarheid en vitaliteit. Goed om te zien dat de Ruimte voor Ruimte-regeling daar in Laarbeek een bijdrage aan levert.”

Anterieure overeenkomst
Op 9 december 2020 is de gemeente Laarbeek een samenwerking aangegaan met ontwikkelmaatschappij Ruimte voor Ruimte. De intentie van deze samenwerking is om bij te dragen aan zowel de kwaliteitsverbetering van het buitengebied, als het mogelijk maken van binnenstedelijke maatschappelijke leefbaarheidsprojecten. De Heuvelsche Velden is één van de locaties binnen deze samenwerking. De anterieure overeenkomst, waarin afspraken zijn gemaakt over de ontwikkeling van dit plan, is vandaag ondertekend door wethouder Van den Berkmortel en Wim van de Kerkhof, directeur Ruimte voor Ruimte. Daarmee is de verwezenlijking van het plan weer een flinke stap dichterbij gekomen.
Wim van de Kerkhof (directeur Ruimte voor Ruimte):”Het uitgangspunt was een integraal plan te ontwikkelen door woningbouw te combineren met natuurontwikkeling. Dit is uitermate goed gelukt. De opbrengsten van dit plan zullen in de gemeente worden ingezet om andere maatschappelijke knelpunten op te lossen”.

Planning
Het uitgangspunt is om de bestemmingsplanprocedure op korte termijn op te starten zodat het plan rond de zomer kan worden vastgesteld.

Contact

Telefoon: 0492 469 700

E-mail: gemeente@laarbeek.nl 

Bezoekadres:

Koppelstraat 37 
5741 GA Beek en Donk

Postadres:

Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

 

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Laarbeek