Stimuleringslening Duurzame Warmte Nieuwbouw Laarbeek

De gemeente Laarbeek heeft een stimuleringslening voor duurzame warmtetoepassingen bij nieuwbouwwoningen. Hiermee komt zij bouwers financieel tegemoet in de kosten voor duurzame warmte-oplossingen bij nieuwbouw.

Waarom deze lening?
De lening is een tijdelijke maatregel, bedoeld voor de overgangsfase waarin aardgasvrije nieuwbouw de norm wordt. Door de wet Versnelling van de Energietransitie (VET) mag nieuwbouw niet langer aangesloten worden op aardgas. Deze wet kwam voor veel bouwers onverwacht, wat zorgt voor meerkosten voor architect en bouwbedrijf en voor vertraging in de oplevering van de woning. Bouwers die nog onder de oude regelgeving vallen en ook aardgasvrij willen bouwen, kunnen ook gebruik maken van de lening.

Kenmerken en voorwaarden

  • Doel: het realiseren van een nieuwbouwwoning zonder aardgasaansluiting, met duurzame voorzieningen voor het opwekken en/of distribueren van duurzame warmte
  • De lening kan gebruikt worden voor 8 concrete maatregelen voor duurzame warmte en voor maatwerkadvies hierover: warmtepomp, zonneboiler, installatie warmte-terugwinning, biomassaketel, gelijkstroompomp, lage temperatuur verwarming, infraroodverwarming en pelletkachels
  • De aanvrager van de Stimuleringslening is eigenaar van het perceel waarop een grondgebonden nieuwbouwwoning wordt gerealiseerd. Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager. Tenminste één aanvrager is jonger dan 76 jaar op het moment van indienen van de aanvraag.
  • Aanvragen is mogelijk tot 1-1-2020
  • Het minimum bedrag is € 2.500,- het maximum is € 15.000,-
  • De looptijd van de lening is 15 jaar, bij bedragen onder de € 7.500,- is dit 10 jaar
  • De Stimuleringslening wordt consumptief verstrekt (persoonlijke lening) via een bouwdepot en is annuïtair
  • De lening kan altijd boetevrij worden afgelost met een minimum van € 250,-
  • Het rentepercentage van de Stimuleringslening wordt door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld op het moment van toewijzing van de Stimuleringslening
  • De Stimuleringslening kan niet worden gecombineerd met de Starterslening

Aanvragen van een lening
U kunt een aanvraag indienen via het PDFAanvraagformulier. Indien deze aanvraag akkoord is, ontvangt u van ons een toewijzingsbrief. Met de gegevens uit deze toewijzingsbrief vraagt u binnen 8 weken uw lening aan via www.svn.nl. SVn regelt uw aanvraag dan verder met u.

Meer informatie
Uitgebreide informatie over de lening kunt u vinden in de Verordening Stimuleringslening Duurzame Warmte Nieuwbouw Laarbeek