Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wat regelt de Wmo?
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt wonen en leven en dat mensen daarvoor de hulp krijgen die zij nodig hebben.

Zelfstandig leven en wonen
Veel mensen willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Zichzelf kunnen redden in en om het huis. En de deur uitgaan om dingen te ondernemen en andere mensen te ontmoeten. Soms is daar ondersteuning bij nodig. Bijvoorbeeld door een beperking door ouderdom, een handicap, ziekte of psychische problemen.

Heeft u vragen over zorg en welzijn?
Gelukkig zijn er vaak familieleden, buren of vrienden die een handje willen helpen. Of er zijn initiatieven in de buurt om u te helpen of activiteiten waar u aan deel kunt nemen.

Ondersteuning door de gemeente
Is de ondersteuning die u in uw omgeving kunt vinden niet voldoende? Dan kan de gemeente ondersteuning bieden. Dit is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).  Ondersteuning is altijd maatwerk. In de wet wordt dan ook gesproken over een maatwerkvoorziening. Een maatwerkvoorziening is een op maat samengesteld pakket van diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen. Denk hierbij aan een maaltijdvoorziening, een vervoersvoorziening, huishoudelijke ondersteuning, mantelzorgondersteuning of een vorm van begeleiding. De gemeente zal in overleg met u zoeken naar de goedkoopst adequate compenserende oplossing.

Team Zorg & Welzijn
Inwoners van Laarbeek kunnen terecht bij het Team Zorg & Welzijn met hun hulpvragen. Ook kunt u bij het Team Zorg & Welzijn terecht als u zich zorgen maakt over iemand of als u tips en goede ideeën heeft die het wonen in Laarbeek plezieriger maken.

Wmo-Beleidsplan
Het lokale veld blijft de plaats waar het verschil gemaakt moet worden. Hoe we dat verschil gaan maken staat in het PDFBeleidsplan Sociaal Domein 2019-2022. De visie die richting geeft aan dit beleidsplan is: ‘ruimte geven aan een vitale zorgzame samenleving’.

Wmo-verordening Laarbeek  en de nadere regels
In de PDFVerordening maatschappelijke ondersteuning 2018kunt u onder meer lezen hoe de procedure eruit ziet voor een maatwerkvoorziening, aan welke criteria u moet voldoen, welke regels er zijn omtrent de bijdrage in de kosten en welke mogelijkheden er zijn ten aanzien van een PGB.

Subsidieprogramma 2016-2019
Het Wmo-beleidsplan vormt ook de basis voor het subsidiebeleid. Het nieuwe subsidieprogramma maatschappelijke ontwikkeling 2016-2019 gaat uit van vier clusters, die aansluiten bij de ontwikkelingen in de samenleving. Dit zijn:

  • Cluster 1: Sport, vrije tijd en zorgen voor elkaar
  • Cluster 2: Kunst en (volks)cultuur
  • Cluster 3: Algemene en lokaal toegankelijke voorzieningen welzijn en zorg
  • Cluster 4: Projectsubsidies

De projectsubsidies zijn gelieerd aan de thema’s uit het Wmo-beleidsplan 2015-2018 ‘Iedereen doet mee’. Zowel individuele inwoners, vrijwilligersorganisaties als professionele organisaties kunnen op die basis een aanvraag indienen voor een projectsubsidie.