Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wat regelt de Wmo?
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt wonen en leven en dat mensen daarvoor de hulp krijgen die zij nodig hebben.

Zelfstandig leven en wonen
Veel mensen willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Zichzelf kunnen redden in en om het huis. En de deur uitgaan om dingen te ondernemen en andere mensen te ontmoeten. Soms is daar ondersteuning bij nodig. Bijvoorbeeld door een beperking door ouderdom, een handicap, ziekte of psychische problemen.

Heeft u vragen over zorg en welzijn?
Gelukkig zijn er vaak familieleden, buren of vrienden die een handje willen helpen. Of er zijn initiatieven in de buurt om u te helpen of activiteiten waar u aan deel kunt nemen. Veel van deze informatie vindt u op www.wegwijzerlaarbeek.nl

Laarbeek voor Elkaar
Iedereen kan wel eens een handje extra gebruiken; bij een klusje in huis of in de tuin of bij het doen van boodschappen of vervoer. Ook is het vaak gezelliger om samen dingen te doen: samen een gezellig uitje organiseren of sportief bezig zijn met een maatje. Op laarbeekvoorelkaar.nl kunt u vermelden dat u zelf iets nodig heeft of iemand zoekt. Eenvoudig, gemakkelijk en bovendien gratis. Veel vrijwilligers en zorg- en welzijns- en vrijwilligersorganisaties kunnen én willen graag iets voor u doen. U kunt op de site ook vinden wie iets voor u kunt doen en wie in uw buurt iets nodig heeft en voor wie u iets kunt betekenen. Wellicht kunt u een dienst ruilen? Door middel van ruil en wederruil hoeft u zich niet bezwaard te voelen voor het afnemen van een dienst.

Ondersteuning door de gemeente
Is de ondersteuning die u in uw omgeving kunt vinden niet voldoende? Dan kan de gemeente ondersteuning bieden. Dit is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).  Ondersteuning is altijd maatwerk. In de wet wordt dan ook gesproken over een maatwerkvoorziening. Een maatwerkvoorziening is een op maat samengesteld pakket van diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen. Denk hierbij aan een maaltijdvoorziening, een vervoersvoorziening, huishoudelijke ondersteuning, mantelzorgondersteuning of een vorm van begeleiding. De gemeente zal in overleg met u zoeken naar de goedkoopst adequate compenserende oplossing.

Team Zorg & Welzijn
Inwoners van Laarbeek kunnen terecht bij het Team Zorg & Welzijn met hun hulpvragen. Ook kunt u bij het Team Zorg & Welzijn terecht als u zich zorgen maakt over iemand of als u tips en goede ideeën heeft die het wonen in Laarbeek plezieriger maken.

Iedere kern heeft een lokaal team. Heeft u vragen naam dan contact op met het team in de kern waar de zorgvrager woont. Klik hier voor informatie over de teams. 

Wmo-Beleidsplan
De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 legt veel taken bij gemeenten neer. De wet verplicht gemeenten om een beleidsplan vast te stellen, waarin deze taken worden opgenomen. Eind 2014 is in Laarbeek het gemeentelijke beleidsplan ‘Iedereen doet mee’ tot stand gekomen. Er is gekozen voor een traject, waarin letterlijk ‘iedereen mee kon doen’, vanuit de overtuiging dat dit de weg is naar het beste resultaat. Het beleidsplan ‘Iedereen doet mee!’ kijkt voornamelijk naar het lokale netwerk en de mogelijkheden die er binnen de lokale gemeenschap zijn. Dit is waar de Wmo start; dichtbij de mensen. Het beleidsplan is makkelijk leesbaar en geeft een goede weergave van de acties die lokaal worden uitgevoerd onder de vlag van de ‘Wmo’.

PDFWmo-Beleidsplan 2015-2018 gemeente Laarbeek - Iedereen doet mee

Wmo-verordening Laarbeek  en de nadere regels
In de verordening kunt u onder meer lezen hoe de procedure eruit voor een maatwerkvoorziening, aan welke criteria u moet voldoen, welke regels er zijn omtrent de bijdrage in de kosten en welke mogelijkheden er zijn ten aanzien van een PGB.

Subsidieprogramma 2016-2019
Het Wmo-beleidsplan vormt ook de basis voor het subsidiebeleid. Het nieuwe subsidieprogramma maatschappelijke ontwikkeling 2016-2019 gaat uit van vier clusters, die aansluiten bij de ontwikkelingen in de samenleving. Dit zijn:

  • Cluster 1: Sport, vrije tijd en zorgen voor elkaar
  • Cluster 2: Kunst en (volks)cultuur
  • Cluster 3: Algemene en lokaal toegankelijke voorzieningen welzijn en zorg
  • Cluster 4: Projectsubsidies

De projectsubsidies zijn gelieerd aan de thema’s uit het Wmo-beleidsplan 2015-2018 ‘Iedereen doet mee’. Zowel individuele inwoners, vrijwilligersorganisaties als professionele organisaties kunnen op die basis een aanvraag indienen voor een projectsubsidie.