Aanmelden bijeenkomst Kerkakkers

De gemeente Laarbeek start met de volgende woningbouwfase van het project Kerkakkers in Beek en Donk. In dit plan worden nog twee blokken of deellocaties ontwikkeld. Als eerste wordt nu blok 2 opgepakt (CPO en vrije kavels).

Op 28 september a.s. houden we een informatiebijeenkomst over de stedenbouwkundige opzet van blok 2. Op deze bijeenkomst schetsen we de mogelijkheden voor deze locatie. Wat voor soort woningen komen hier, hoeveel, hoe groot en in welke prijsklasse. Alle belangstellenden krijgen een doorkijk hoe dit gebied er straks uit kan komen te zien. Bijzondere aandacht geven we aan de mogelijkheden voor het CPO-collectief. 

Vanwege corona moet u zich vooraf opgeven voor deze bijeenkomst, door onderstaand aanmeldformulier in te vullen. Als u dat heeft gedaan, ontvangt u in de week van 21 september per mail nog wat extra informatie.

Current step: Begin
0%
Met hoeveel personen komt u naar de bijeenkomst?   verplicht