Aanmelden voor fietscursus voor 50-plussers

De gemeente Laarbeek heeft VanSchijndelAdvies (VSA) gevraagd om speciaal voor 50-plussers een fietscursus voor de elektrische fiets te organiseren. Deelname aan de dag is gratis. Naast verkeerskundige (fiets)tips wordt Jan van Schijndel (VSA) ook bijgestaan door fysiotherapeut Joost Bukkems met aandachtspunten voor fietsers.

Globaal dagprogramma
Deel 1 (ochtend)

  • 10.00 u ontvangst koffie/thee & vlaai
  • 10.15 ukennismaking, groepsindeling
  • 10.30 - 12.00 u verkeerskundige en fysiotherapeutische - 'fietstips'
  • 12.00 u lunch

       mogelijkheid om na lunch (Deel 1) cursus te verlaten - vragen te stellen, huiswaarts fietsen.

Deel 2 (middag)

  • 13.00 u korte uitgezette fietstocht (ca. 5 km) met gevaarherkenning lokale fietsroute
  • 14.00 evaluatie fietscursus - afsluiting fietscursus

De E-fietscursusdag vindt plaats op donderdag 5 juli 2018 of op zaterdag 7 juli 2018 in de gemeente Laarbeek. Afhankelijk van de inschrijvingen wordt één van voornoemde dagen en nadere locatie gekozen. De exacte locatie wordt nader bepaald.

Aanmelden kan via www.vanschijndeladvies.nl.

Deelname geschiedt geheel op eigen risico! Noch opdrachtgever (gemeente Laarbeek) of uitvoerende personen - Jan van Schijndel & Joost Bukkems kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen en/of schades.