Bibob-beleid vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders heeft recent nieuw Bibob-beleid vastgesteld voor omgevingsvergunningen ‘milieu’ en omgevingsvergunningen ‘beperkte milieutoets’. 

Dit beleid treedt per 1 september 2019 in werking. Particulieren en bedrijven die een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘milieu’ of ‘beperkte milieutoets’ aanvragen, krijgen te maken met de Wet Bevordering Integriteitbeoordeling door het Openbaar Bestuur (Bibob). Deze wet maakt het gemeenten mogelijk om de integriteit te controleren van partners met wie zij zaken doen, zoals aanvragers van bepaalde vergunningen en subsidies. Dit om te voorkomen dat de overheid ongewild criminaliteit faciliteert. Hiertoe vindt een screening van de aanvrager van een omgevingsvergunning plaats en kunnen ook zakelijke relaties worden bekeken. In bepaalde gevallen kan de gemeente de omgevingsvergunning weigeren of intrekken als zij vermoedt dat deze direct of indirect gebruikt wordt voor het plegen van strafbare feiten en/of het benutten van (financiële) voordelen uit strafbare feiten, bijvoorbeeld crimineel geld witwassen.