Duurzame onkruidbestrijding op verhardingen in Laarbeek

Bij het beheer van de openbare ruimte gebruikt de gemeente geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen meer. In de beplantingen wordt het onkruid alleen mechanisch verwijderd, zoals door wieden en schoffelen

Milieuvriendelijk
Deze vorm van onkruidbeheersing is beter voor het milieu. Zo komen er geen chemische stoffen meer in het oppervlaktewater terecht. Omdat de wortels gedeeltelijk intact blijven komt onkruid weer opnieuw opzetten. Daardoor is een behandeling vaker nodig. Dit heeft ook tot gevolg dat er meer onkruid zichtbaar is op de verhardingen. Wij proberen het onkruid met de nieuwe technieken zoveel mogelijk te verwijderen, maar het is niet mogelijk om hetzelfde resultaat te behalen als de voorgaande jaren met de chemische methode.

Hulp door bewoners
Onkruid bestrijden is balanceren tussen milieu, kosten en verwachtingen over het beeld van de straat. Op veel plaatsen is onkruid pas storend als het te hoog wordt. Vaak gaat het maar om enkele stengels. U mag hiervoor geen chemische middelen gebruiken. Als bewoners deze stengels zelf verwijderen verbetert het beeld van de straat al snel.

Tips
Zelf bijdragen aan schoon oppervlaktewater en het milieu minder belasten? Dat kan door het onkruid in eigen tuin of erf milieuvriendelijk te bestrijden. Kijk voor tips op www.onkruidvergaat.nl.