Gemeente Laarbeek verhaalt vuurwerkschades

“Het is onacceptabel wat er gebeurd is” duidde burgemeester Frank van der Meijden de gebeurtenissen rondom oud en nieuw. Hij deed de uitnodiging dat daders of getuigen van vuurwerkschades zich konden melden. Dat heeft zeker effect gehad.

“Ik doe vaker een oproep aan inwoners om zaken te melden. Dat heeft ook in dit geval gewerkt. Met politie en Openbaar Ministerie is de afspraak gemaakt om de daders te vervolgen en de schade te verhalen. Zij gaan daarin mee en dat betekent dat we effectief op kunnen treden. Gisteren is aangifte gedaan en met de gegevens die we hebben, acht ik de kans van slagen om de schade te verhalen zeer reëel.” De potentiele daders zijn niet enkel jeugdigen, maar ook volwassenen.

In de gemeente Laarbeek werden rond de jaarwisseling veel vernielingen aangericht. Onder andere prullenbakken en verkeersborden werden met zwaar vuurwerk vernield. Dieptepunten waren de vernieling van een AED op het Heuvelplein en van een speeltuintje aan de Dr. Timmerslaan in Beek en Donk. “Van een aantal vernielingen hebben we beelden en getuigenverklaringen, die de kans vergroten om de daders te achterhalen”, aldus de burgemeester.

Het is voor het eerst sinds jaren dat de schade door vuurwerk stijgt. De voorlopige schatting is ver boven € 10.000,- tijdens deze jaarwisseling. Door de Buitengewoon Opsporings Ambtenaren  (BOA’s) werd voorafgaand aan de jaarwisseling veel voorlichting gegeven op scholen en werden de kinderen gewezen op de straffen die er staan op het overtreden van de regels. Eind december zijn de BOA’s druk geweest met het aanspreken van jongeren die de regels overtraden of dreigden te overtreden. Inmiddels zijn er enkele Halt-verwijzingen opgelegd.