Nomineer verborgen juwelen voor een Laarbeeks Vrijwilligerscompliment

Elke vrijwilliger is een winnaar volgens ons, maar sommige vrijwilligers of groepen doen net dat beetje meer maar blijven toch onzichtbaar. Kent u zo’n verborgen juweel, jong of oud, nomineer hem of haar voor een Laarbeeks Vrijwilligerscompliment. Dat kan tot 4 oktober.

Op woensdag 27 november worden de Laarbeekse Vrijwilligerscomplimenten uitgereikt. Voor de vijftiende keer spreken de gemeente Laarbeek en ViERBINDEN door het uitdelen van deze bijzondere complimenten hun waardering uit naar alle vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die actief zijn binnen de gemeente. Vrijwilligerswerk is in elk dorp van onze gemeente een onmisbare en belangrijke schakel. Dankzij vrijwilligerswerk blijven onze dorpen leefbaar!  Inwoners en verenigingen kunnen ons helpen de juiste mensen te bedanken door nominaties in te dienen.

Voor individu of groep
Iedere vrijwilliger die een geweldig compliment verdient kan genomineerd worden. De vrijwilliger hoeft zich niet per se in te zetten via een vereniging of stichting. Tip: Mantelzorgers hoeven niet genomineerd te worden want de gemeente geeft hen op een ander moment in het jaar mantelzorgcomplimenten. Ook groepen of organisaties of verenigingen waar vrijwilligers actief zijn kunnen opgegeven worden, vooral als zij iets speciaals doen.

Voor jonge of wat oudere vrijwilliger
In het verleden werden vaak  wat oudere vrijwilligers  genomineerd. Er zijn ook veel jonge vrijwilligers en om dat te benadrukken zijn er dit jaar twee leeftijdscategorieën voor de complimenten: 16-30 jaar en 30 jaar of ouder.

Nomineren via tekst of filmpje

  • Vul het nominatieformulier in op www.laarbeek.nl/vrijwilligerscompliment
  • Nomineren mag via een tekst ,maar dit jaar voor het eerst ook via een filmpje!
  • Wanneer iemand  geen toegang tot internet heeft of het formulier niet in kan vullen, kan er een brief gestuurd of afgegeven worden bij de gemeente of bij Vierbinden. In de brief moeten naam en telefoonnummer staan van de indiener en op de envelop “nominatie Laarbeeks Vrijwilligerscompliment”.

Motivatie belangrijk!
De motivatie van de nominatie is doorslaggevend en niet het aantal keren dat iemand wordt genomineerd. Daarom is het belangrijk dat duidelijk wordt aangegeven  waarom een vereniging of individu een Laarbeeks Vrijwilligerscompliment verdient. Beschrijf wat hij/zij doet, hoe lang al en waarom dat goed/belangrijk is.

Nomineren tot en met 4 oktober, doen!}
Nomineren kan van 3 september tot en met 4 oktober. Daarna gaat de jury aan de slag om te bepalen wie een compliment krijgt. Deze jury bestaat uit maatschappelijk betrokken ondernemers en inwoners van Laarbeek onder voorzitterschap van burgemeester Frank van der Meijden.

Officiële uitreiking
De lijst van nominaties wordt vooraf bekend gemaakt. De  officiële uitreiking vindt plaats op woensdagavond  27 november in het gemeenschapshuis in Mariahout.

Vragen?
Voor vragen, neem contact met Hanneke Manders van ViERBINDEN,  
telefoon (0492) 328800 of via hmanders@vierbinden.nl