Persverklaring burgemeester Frank van der Meijden na rechtzaak bedreiging

De rechtszaak over mijn bedreiging heeft veel media-aandacht gekregen. Belangrijker is dat het onderwerp bespreekbaar wordt gemaakt. Ik realiseer me dat het impact heeft op mijn gezin en mijn woon- en werkomgeving. Dat betreur ik; ik probeer mijn werk te doen voor de gemeenschap.

Over de rechtszaak wil ik enkel uitspreken dat ik hoop dat er adequate hulp wordt geboden. Dat lijkt me zeker nodig.

De rechtsgang borgen en veiligheid bieden aan inwoners hoort bij mijn werk. Ik pas de regelgeving toe in het belang van de gemeenschap. Dat daar momenten van frictie kunnen ontstaan is jammer genoeg zo. Dat dat escaleert tot bedreiging van medewerkers, bestuurders of andere ambtsdragers is onacceptabel.

Dat er op provinciaal en landelijk niveau aandacht is voor de bedreiging van ambtsdragers is nodig. Daarbij zou ik ook aandacht willen vragen voor de rechtsbescherming en ondersteuning van ambtsdragers na een bedreiging. Samenwerking tussen de verschillende geledingen is van essentieel belang.

 

Frank van der Meijden

burgemeester van de gemeente Laarbeek