PIT-acties leiden tot een bestuurlijke boete en nadere onderzoeken

 

Het Peelland Interventie Team (PIT) heeft gisteren drie locaties in de gemeente Laarbeek bezocht en een locatie in de gemeente Meierijstad. De controles leiden op alle locaties tot een nader onderzoek.

Mest
Bij de eerste locatie werd opgeslagen mest aangetroffen waarvoor geen vergunning is. Ook voor andere activiteiten op die locatie is geen vergunning en het perceel wordt gebruikt in strijd met het bestemmingsplan. De aard van de overtredingen zijn aanleiding om nader onderzoek te doen en er is door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) direct een bestuurlijke boete aangezegd. Ook een tweede locatie in de gemeente Meierijstad werd bezocht om een compleet beeld te krijgen van de activiteiten van de ondernemer.

Overig
Op een andere locatie in de gemeente Laarbeek is geconstateerd dat er verbouwd werd zonder de benodigde vergunning. De brandveiligheid van het pand was niet op orde. Van de eigenaar is nadere informatie verkregen en deze wordt gebruikt voor nader onderzoek.
Tenslotte werd nog een locatie bezocht. Dit pand was al eerder gecontroleerd door het PIT-team en gisteren werd door de eigenaar, op last van gemeente, een ruimte gesloten omdat deze een gevaar oplevert vanwege een slechte constructie.

Samen misstanden aanpakken met handhaving en zorg
Bij de actie van woensdag waren, naast de gemeenten Laarbeek, ook de politie, de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) betrokken.

PIT
Het PIT voert acties uit bij panden en locaties waarvan het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden. Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving Basisregistratie Personen (BRP), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtreding van wet- en regelgeving. Het PIT werkt nauw samen met zorg- en welzijnsinstanties om te komen tot duurzame oplossingen.

Handhaving
Het naleven van wet- en regelgeving is een serieuze zaak. Als het vermoeden bestaat dat een eigenaar zich niet aan de regels houdt, neemt de gemeente de verantwoordelijkheid om daarop te controleren. Dit in het belang van de omgeving, maar ook in het belang van diegenen die er verblijven. Het handhavingsbeleid dat daarvoor is vastgesteld wordt onder andere uitgevoerd is samenwerking met meerdere partijen. “De aanpak van criminaliteit en ondermijning is een continu proces. We blijven deze strijd voeren en grijpen in als er iets niet in de haak is. Ook de maatschappij heeft een signalerende rol. Mensen kunnen zich bewust zijn van wat er zich in hun omgeving afspeelt en melden bij de politie als ze het gevoel hebben dat er iets niet klopt”, aldus burgemeester Van der Meijden van de gemeente Laarbeek. “Alerte burgers helpen om de samenleving leefbaar te houden.”

Informatie en tips
Inwoners kunnen eventuele overlastsituaties en verdachte situaties aan het PIT doorgeven. Dit kan anoniem per telefoon 0492 587309 of per e-mail info@pitteam.nl. Tips worden vertrouwelijk behandeld.