Servische delegatie bezoekt Laarbeek

Dinsdag 9 oktober verwelkomde burgemeester Frank van der Meijden van de gemeente Laarbeek een delegatie uit Servië, tijdens hun driedaags werkbezoek aan Nederland. Hij ontving de delegatie in zijn hoedanigheid als voorzitter van Bizob, de inkooporganisatie voor gemeenten in Zuidoost-Brabant.

Doel van het werkbezoek aan ons land is het vergaren van informatie omdat Servië mogelijk toetreedt tot de EU. Met name de interesse van de delegatie in ‘enviromental criteria’ (milieucriteria) sluit mooi aan op de duurzaamheidsdoelstelling van zowel Laarbeek als van Bizob. In Zuidoost-Brabant volgen we het principe van  Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) waarbij er niet alleen gelet wordt op de prijs maar ook op de effecten op milieu en sociale aspecten.

 

Gemeenten in onze regio onderschrijven MVI niet alleen maar passen het ook daadwerkelijk toe.  Daarbij wordt rekening gehouden met de volgende deelgebieden:

  • people (mensen)
  • planet (duurzaamheid)
  • profit (economie en bedrijfsleven, specifiek het MKB)

 

In een presentatie van Marcel Stuijts (CEO Bizob) werden deze thema’s en de manier van werken in onze regio toegelicht aan de Servische delegatie. De delegatie was erg geïnteresseerd in de manier waarop we in onze regio de inkoop geregeld hebben.