Uitreiking Vrijwilligerspenning Laarbeek

LAARBEEK - Op woensdag 17 oktober heeft wethouder Van der Zanden namens het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek, de Vrijwilligerspenning Laarbeek uitgereikt aan de heer Mari van de Rijt in verband met zijn 30-jarig jubileum als voorzitter van de Werkgroep Verkeersveiligheid Mariahout.

De heer Van de Rijt is sinds 1988 voorzitter van de Werkgroep Verkeersveiligheid Mariahout. De werkgroep is ontstaan toen in meerdere straten en buurten van Mariahout bij een groot aantal inwoners een gevoel van onveiligheid heerste in relatie tot het verkeer. Het grote aantal ongevallen op de Mariastraat, Rooijseweg, Veghelsedijk en Ginderdoor zal hier ongetwijfeld debet aan zijn geweest. Vanaf het eerste moment is de heer Van de Rijt als kartrekker in de werkgroep actief.
Hij onderhoudt contacten met de buurtverenigingen en bewoners van het dorp over alle zaken die de verkeersveiligheid aangaan. Hij is aanspreekpunt voor zowel de inwoners alsook voor de ambtenaren en portefeuillehouder Verkeer van de gemeente Laarbeek en andere deskundigen. Alle opmerkingen over verkeersonveiligheid, toestand van wegen, drempels en stoepen, lantarens, snelheidsdisplay, parkeerplaatsen en groen worden door de heer Van de Rijt gedurende het gehele jaar geïnventariseerd. Tijdens de 2 jaarlijkse voorbesprekingen met de buurtverenigingen worden deze uitgediept en getoetst op actualiteit. Daarna wordt in een vergadering met een afvaardiging van de buurtverenigingen, de wethouder en betrokken ambtenaar alles doorgesproken.
Het bijhouden van opmerkingen, het doorverwijzen naar de website van de gemeente Laarbeek in verband met klachtenmeldingen, het onderhouden van contacten met buurtverenigingen, het bezoeken van vergaderingen met buurtverenigingen en Zorg om het Dorp, het onderhouden van contacten met bestuur ZOD en de sneeuwruimploeg, het meedenken over de herindeling van de Bernadettestraat, het uitschrijven en uitnodigen van de buurtverenigingen voor de 4 jaarlijkse bijeenkomsten, het onderhouden van contacten met andere professionals als politie, Boa en dorpsondersteuners zijn werkzaamheden die de heer Van de Rijt al 30 jaar op adequate wijze heeft gedaan en nog steeds doet.
Het altijd beschikbaar zijn voor de inwoners vraagt naast tijd ook een mentale belasting. In overlegsituaties is de heer Van de Rijt nooit kwetsend, maar wel vasthoudend. Door zijn optreden heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de verkeersveiligheid in Mariahout. Sinds enkele jaren maakt de heer Van de Rijt in deze functie onderdeel uit van de vereniging Zorg om het Dorp omdat het weinig zinvol is om een aparte werkgroep vanuit Zorg om het Dorp op te richten als er al zo'n goed functionerend vrijwilligersinitiatief bestaat. De contacten en taken zijn hierdoor nog intensiever geworden. De heer Van de Rijt functioneert breed als aanspreekbaar persoon namens ZOD op gebied van verkeersveiligheid. Zorg om het Dorp heeft veel waardering voor de heer Van de Rijt als voorzitter van de Werkgroep Verkeersveiligheid Mariahout.

Het gemeentebestuur heeft besloten de heer Van de Rijt voor zijn inzet en verdiensten gedurende 30 jaar voor de Werkgroep Verkeersveiligheid Mariahout te onderscheiden met de Vrijwilligerspenning Laarbeek.