Voornemen uitschrijving personen

Uit onderzoek blijkt dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar die in de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven.
 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om nieuwe gegevens van verblijf en adres op te nemen volgens de procedure ‘Vertrek uit Nederland’. Dat houdt in dat deze persoon voor de gemeente (administratief gezien) verblijft op een onbekend adres en formeel niet meer in Nederland woont. Het gevolg hiervan is dat deze persoon geen beroep meer kan doen op sociale voorzieningen in Nederland en geen officiële documenten (bijvoorbeeld paspoort, rijbewijs, identiteitskaart en dergelijke) kan aanvragen.

 

Staat uw naam hieronder of weet u waar onderstaande persoon verblijft? Neem dan contact op met de gemeente Laarbeek via telefoonnummer 0492 469 700 of stuur een e-mail naar gemeente@laarbeek.nl.
Als de gemeente uiterlijk op 15-01-2020 geen reactie heeft ontvangen, worden onderstaande personen uitgeschreven naar ‘vertrek uit Nederland‘.

 

Naam                                       Geboortedatum                                   Geboorteplaats

Dezjwar Joma Ismael                18 januari 1989                                    Zummar, Irak

Dlman Momammed Omar         1 juli 1996                                            Zummar, Irak

Rekesh Dezjwar Joma               8 augustus 2016                                 Boxmeer

Dlin Dezjwar Joma                     7 augustus 2014                                 Zummar, Irak

S.M. Hillstrom                            12 oktober 1991                                  Indio, Verenigde Staten van Amerika

 

Als de gemeente uiterlijk op 16-01-2020 geen reactie heeft ontvangen, wordt deze persoon uitgeschreven naar ‘vertrek uit Nederland‘.

Naam                                       Geboortedatum                                   Geboorteplaats

A.H.J. Smulders                       12 maart 1971                                      Beek en Donk