Vragen over uw aanslag belastingen?

Als u vragen heeft over uw aanslagbiljet of WOZ-waarde, dan kunt u bellen met BSOB via 088 551 00 00. BSOB is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur

U kunt ook binnenlopen met uw vraag. BSOB organiseert lokaal een inloopspreekuur op 20 maart van 16 tot 19.30 uur in het gemeentehuis in Beek en Donk. Tijdens dit spreekuur zijn deskundigen van BSOB aanwezig om vragen te beantwoorden. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen.

Wilt u meer informatie?
Kijk voor meer informatie op de website www.bs-ob.nl. Hier kunt u ook zelf snel en eenvoudig uw belastingzaken regelen via het digitaal loket.