Werkzaamheden Oranjeplein Mariahout naar oktober

De herinrichting van het Oranjeplein schuift naar achteren. Tijdens vooronderzoeken is namelijk een bodemvervuiling geconstateerd.

De vervuiling is aangetroffen op ruim een meter diepte nabij huisnummer 1 en 7a in het gedeelte van de openbare weg. De vervuiling bestaat voornamelijk uit zinkassen, die vroeger vaak gebruikt werden als fundering voor de weg. De zinkassen zijn niet in het bodemwater terecht gekomen en er is geen gevaar voor omwonenden. De vervuilde grond wordt vervangen door schone grond. Dat betekent dat in oktober de werkzaamheden voor herinrichting van het Oranjeplein starten.

Werkzaamheden Bernadettestraat
De nutsbedrijven zijn gestart met vervangen van diverse kabels in de Bernadettestraat in Mariahout. De verwachting is dat zij begin oktober klaar zullen zijn. Vanwege de vertraging in de planning van het Oranjeplein schuiven de rioolwerkzaamheden in de Bernadettestraat door naar januari 2019.