Afval, natuur en milieu

Afvalkalender

Hier vindt u de digitale PDFAfvalkalender 2020. Deze is ook huis aan huis verspreid. Heeft u deze niet ontvangen? Dan kunt u een exemplaar ophalen op het gemeentehuis of bij de Mooi Laarbeek Krant.

Lees meer

Afvalinzameling, huishoudelijk afval

Elk huishouden produceert afval, zoals groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval), plastic, papier en restaval. In de gemeente Laarbeek zamelt Blink dit afval in. Hier vindt u o.a. de kosten en de inzamelgebieden. 

Lees meer

Milieuwetgeving, handhaving

Vindt u dat in uw omgeving sprake is van onnodige of buitensporige milieubelasting, dan kunt u dit melden. Dit geldt bijvoorbeeld voor overlast of hinder van geur, licht, geluid, roet of stof maar

Lees meer

Milieu, vergunning of melding

U start een nieuw bedrijf? U wijzigt uw bestaand bedrijf of breidt deze uit? U hebt voor diverse activiteiten een omgevingsvergunning nodig. Het kan ook zijn dat een melding voldoende is.

Lees meer

Milieustraat

Afval dat niet mee kan met de huis-aan-huis afvalinzameling kunt u inleveren bij de milieustraat. Hier vindt u de locatie en openingstijden. De milieustraat is niet toegankelijk voor bedrijven. 

Lees meer