Afval, natuur en milieu

Afvalkalender

Hier vindt u de digitale PDFafvalkalender 2020(externe link), deze is ook huis aan huis verspreid. Heeft u deze niet ontvangen dan kunt u een exemplaar ophalen op het gemeentehuis of bij de Mooi Laarbeek Krant.

Lees meer

Afvalinzameling, huishoudelijk afval

Elk huishouden produceert afval, zoals groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval), plastic, papier en restaval. Dit heet huishoudelijk afval. In de gemeente Laarbeek zamelt Blink dit afval in. Laarbeek heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan.

Lees meer

Milieuwetgeving, handhaving

Vindt u dat in uw omgeving sprake is van onnodige of buitensporige milieubelasting, dan kunt u dit melden. Dit geldt bijvoorbeeld voor overlast of hinder van geur, licht, geluid, roet of stof maar

Lees meer

Milieu, vergunning of melding

U start een nieuw bedrijf? U wijzigt uw bestaand bedrijf of breidt deze uit? U hebt voor diverse activiteiten een omgevingsvergunning nodig. Het kan ook zijn dat een melding voldoende is.

Vooroverleg
Om te voorkomen

Lees meer

Milieustraat

Heeft u afval dat niet mee kan met de gebruikelijke ophaalrondes van de huis-aan-huis afvalinzameling? Dan kunt u dit afval inleveren bij de milieustraat. De milieustraat is niet toegankelijk voor bedrijven.

Openingstijden en locatieDe

Lees meer