Afwegingskader transformatie en woningsplitsing

De gemeente Laarbeek wil voorzien in de behoefte aan woningen. Naast de bestaande nieuwbouwplannen lijken nieuwe woningbouwprojecten buiten de bestaande kernen niet haalbaar op korte termijn. De focus ligt daarom meer op extra woningbouw binnen de dorpskernen. Deze wens om te bouwen staat tegenover de wens en noodzaak van groen en open plekken in de kernen.  

Een oplossing om meer woningen te creëren binnen bestaande bebouwing is om deze te herbestemmen. Hiervoor is een afwegingskader gemaakt, met voorwaarden voor het ombouwen van bijvoorbeeld leegstaande bedrijfspanden naar woningen (transformatie) en het splitsen van grotere panden in meerdere zelfstandige woningen. De centrumgebieden vragen om bijzondere aandacht voor transformatie. Hier staan namelijk een aantal (voormalige) winkelpanden al langere tijd leeg.

Wilt u hier meer over weten? Dan kunt u op deze pagina het concept afwegingskader raadplegen.

Planning

Tot en met 4 maart 2021 zijn reacties op het concept afwegingskader binnengekomen. Deze reacties worden beantwoord in een eindverslag en evt. verwerkt in het afwegingskader. Het afwegingskader komt op de agenda van de commissie Ruimtelijk Domein van woensdag 2 juni. Volgens de planning kan de gemeenteraad op 24 juni 2021 hierover een besluit nemen. 

Kaart

Op deze kaart ziet u waar u gebouwen mag omvormen naar een woning, of een woning mag splitsen. U kunt inzoomen tot op perceel-niveau. Met de knop rechtsboven kunt u de kaart groter maken.

Legenda kaart

  • Groen: hier kunnen gebouwen worden omgevormd naar woningen (ook op de begane grond), als dit gebeurt volgens de voorwaarden uit het afwegingskader.
  • Oranje: hier blijven de gebruiksmogelijkheden hetzelfde, maar mogen woningen ook gesplitst worden. Winkelvloeroppervlakte verkleinen is ook mogelijk. Per locatie wegen we af of we woningen op de begane grond toestaan.
  • Rood: in deze centrumgebieden blijft de ‘publieksaantrekkende centrumfunctie’. Daarom is het niet toegestaan om woningen op de begane grond te realiseren. Winkelvloeroppervlakte verkleinen en het splitsen van woningen (op de verdieping) mogen wel.

Voorwaarden

In het afwegingskader voor transformatie en woningsplitsing vindt u de voorwaarden voor het omvormen van een gebouw naar een woning, of het splitsen van een woning.