Afwegingskader woningsplitsing en transformatie in kernen

De gemeente Laarbeek wil voorzien in de behoefte aan woningen. Naast de bestaande nieuwbouwplannen lijken nieuwe woningbouwprojecten buiten de bestaande kernen niet haalbaar op korte termijn. De focus ligt daarom meer op extra woningbouw binnen de dorpskernen. Deze wens om te bouwen staat tegenover de wens en noodzaak van groen en open plekken in de kernen.  

Een oplossing om meer woningen te creëren binnen bestaande bebouwing is om deze te herbestemmen. Hiervoor is een afwegingskader gemaakt, met voorwaarden voor het ombouwen van bijvoorbeeld leegstaande bedrijfspanden naar woningen (transformatie) en het splitsen van grotere panden in meerdere zelfstandige woningen. De centrumgebieden vragen om bijzondere aandacht voor transformatie. Hier staan namelijk een aantal (voormalige) winkelpanden al langere tijd leeg.

Wilt u hier meer over weten? Dan kunt u op deze pagina het afwegingskader woningsplitsing en transformatie in kernen raadplegen.

Planning

Op 24 juni 2021 heeft de gemeenteraad het ‘Afwegingskader woningsplitsing en transformatie in kernen’ vastgesteld. Het afwegingskader treedt in werking vanaf de dag na de bekendmaking. Dit is 7 juli 2021.

Wilt u een verzoek doen voor een woningsplitsing of transformatie in één van de kernen?

In het afwegingskader leest u over de voorwaarden die u dient uit te werken in uw verzoek. Uw verzoek kunt u per post (Postbus 190 5740 AD Beek en Donk) of via e-mail (gemeente@laarbeek.nl) versturen.