Agenda raadsvergadering 1 februari 2024

25 januari 2024
Nieuwsoverzicht homepage

Volgende week – donderdag 1 februari – is er weer een raadsvergadering in de gemeente Laarbeek. Deze vergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentehuis Laarbeek. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De vergadering is ook live te volgen via onze website
De onderwerpen voor deze vergadering staan gepubliceerd in de MooiLaarbeek krant van 25 januari. Inmiddels is er een wijziging geweest en is het agendapunt 'vaststelling Kanaalvisie Zuid-Willemsvaart' van de agenda gehaald omdat er meer voorbereidingstijd gewenst is.

De onderwerpen voor deze raadsvergadering zijn:
- Beschikbaarstelling krediet onderhoud en vervanging riolering 2024
- Vaststelling bestemmingsplan De Tapperij, Kerkstraat 22, Beek en Donk
- Beschikbaarstelling krediet Meetplan Artex
- Aanpassing gemeenschappelijke regeling Blink fase 1
- Vaststelling 1e wijziging Verordening Maatschappelijke Ondersteuning            Laarbeek 2020
- Vaststelling wijzigingen begroting 2024