Informatieavond De Groene Zone

Datum 
17 juni 2019 -
19:00 tot 21:00

Zonnepanelen kopen van de gemeente Laarbeek

Vorig jaar is het project De Groene Zone van start gegaan. Laarbeek is één van de 12 gemeenten die meedoen met dit project. Het doel van het project is om inwoners snel en gemakkelijk van zonnepanelen te voorzien zonder eigen investering. In Laarbeek kunnen nog 147 huishoudens meedoen.

Hoe het werkt
De deelnemende gemeenten kopen gezamenlijk zonnepanelen in. De gemeenten schieten de bedragen voor levering en plaatsing voor. Dit betekent dat u geen aanbetaling hoeft te doen voor de zonnepanelen. In maximaal 15 jaar, tegen 1,35% rente, lost u de lening maandelijks bij de gemeente af. U krijgt 15 jaar lang volledige garantie op de zonnepaneleninstallatie en de energieopbrengst. De levensduur van de zonnepanelen is minstens 25 jaar en na plaatsing wekt u meteen zonne-energie op. Al vanaf de 1e maand heeft u financieel voordeel: de aflossing van de lening is namelijk lager dan uw huidige elektriciteitsrekening.

1000e zonnepaneelinstallatie De Groene Zone 
Naast gemeente Laarbeek doen de gemeenten Asten, Best, Cranendonck, Deurne, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Waalre, Someren, Son en Breugel en Valkenswaard mee met het Regionaal Zonnepanelenproject. Vorige maand werd de 1000ezonnepaneelinstallatie van De Groene Zone geplaatst in Eindhoven, een mijlpaal van het project.

Programma informatieavond
Op 17 juni organiseert de gemeente Laarbeek een informatiebijeenkomst over het zonnepanelenproject De Groene Zone. De bijeenkomst vindt plaats in het Ontmoetingscentrum Beek en Donk aan de Otterweg 29 en begint om 19:00 uur (inloop vanaf 18:45). De bijeenkomst is opgebouwd uit 3 onderdelen; na de opening door wethouder worden de algemene uitgangspunten en voorwaarden van het project toegelicht. Vervolgens wordt er door de leverancier ingegaan op de techniek en het offertetraject. Als laatste bespreken we de financiële kant van het project. Na de toelichtingen is er uiteraard gelegenheid om vragen te stellen. De avond duurt tot 21.00 uur.

Meer informatie
Meer informatie over het project kunt u vinden op de website, www.degroenezone.nl. Vragen over de informatiebijeenkomst kunt u stellen aan Maaike van der Zwaluw via maaike.van.der.zwaluw@laarbeek.nl

Locatie 
Ontmoetingscentrum in Beek en Donk