Raadsvergadering

Datum 
20 juni 2019 -
19:30 tot 23:00

Volgende week donderdag – 20 juni – is er weer een raadsvergadering in de gemeente Laarbeek. Deze vergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentehuis Laarbeek. U bent van harte welkom. De belangrijkste onderwerpen zijn:

 • Voorstel tot onderzoek van een geloofsbrief, toelating en beëdiging van een nieuw benoemd lid van de gemeenteraad.
 • Behandeling rapport Rekenkamercommissie subsidiebeleid.
 • Harmonisatie kwijtschelding gemeentelijke belastingen.
 • Voorstel tot opschorting van de invoering van een nieuw subsidieprogramma.
 • Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten inzake het Regionale beleidsplan Schuldhulpverlening.
 • Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Leekbusweg 5, Beek en Donk.
 • Voorstel tot vaststelling van de Startnotitie Regionale Energiestrategie (RES) van de Metropoolregio Eindhoven.
 • Financiële verordening en spelregels.
 • Nota waardering en afschrijving reserves en voorzieningen.
 • Kunst als verbinding
 • Voorstel tot vaststelling van de integrale visie 't Gulden land.