Raadsvergadering

Datum 
22 augustus 2019 - 19:30

Agenda raadsvergadering 22 augustus

Op donderdag 22 augustus is er weer een raadsvergadering in de gemeente Laarbeek. Deze vergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentehuis Laarbeek. U bent van harte welkom. De belangrijkste onderwerpen zijn:

  • voortgang natuur- en landschapsbeleid
  • paraplubestemmingsplan ‘Geluidzone bedrijventerrein Bemmer’
  • benoeming van een lid van de rekenkamercommissie
  • vaststelling van het aantal wethouders
     
Locatie 
Gemeentehuis Laarbeek