Vergadering commissie Algemene Zaken

Datum 
16 april 2019 - 19:30

U bent van harte welkom bij de vergaderingen van de commissies van de gemeenteraad. De vergaderingen starten ieder om 19.30 in het gemeentehuis Laarbeek. Let op, de commissievergadering van Sociaal Domein is komen te vervallen. De vergadering van de commissie Algemene Zaken is verschoven naar dinsdag.

Dinsdag 16 april 2019 is de vergadering van de raadscommissie Algemene Zaken. 
Op de agenda staat onder meer:
-    Presentatie uitkomsten enquête Ondernemersfonds Laarbeek.
-    Presentatie activiteiten Innovatiehuis.
-    Voortgang aanpassing Ontmoetingscentrum vanwege verhuizing harmonie Oefening en Uitspanning.
-    Voorstel tot beschikbaarstelling van een eenmalig budget voor 75 jaar bevrijding Laarbeek.
-    Voorstel tot vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan alcohol en jongeren 2019-2022.
-    Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking.
 

Locatie 
Gemeentehuis Laarbeek