Vergadering commissie Ruimtelijk Domein

Datum 
17 april 2019 - 19:30

U bent van harte welkom bij de vergaderingen van de commissies van de gemeenteraad. De vergaderingen starten ieder om 19.30 in het gemeentehuis Laarbeek. Let op, de commissievergadering van Sociaal Domein is komen te vervallen. De vergadering van de commissie Algemene Zaken is verschoven naar dinsdag.

De raadscommissie Ruimtelijk Domein vergadert op woensdag 17 april 2019.
Op de agenda staat onder meer:
-    Presentatie i.v.m. proef Bosscheweg.
-    Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet van € 17.000,- exclusief btw voor het uitvoeren van een proef voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Bosscheweg in Beek en Donk.
-    Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet van € 35.000,00 excl. BTW voor het opstellen van een speelruimteplan.
-    Stand van zaken bouwplannen.
-    Stand van zaken bereikbaarheid Zuidoost Brabant.
-    Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking.

Locatie 
Gemeentehuis Laarbeek