Vergadering gemeenteraad

Datum 
14 maart 2019 - 19:30

Volgende week donderdag - 14 maart - is er weer een raadsvergadering in de gemeente Laarbeek. Deze vergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentehuis Laarbeek. U bent van harte welkom

De belangrijkste onderwerpen zijn:

 • Krediet voor de actualisatie van het beleid voor recreatie en toerisme
 • Krediet voor de vervanging van de fietsbruggen aan de Lekerstraat, Beek en Donk
 • Onderhoudsprogramma wegen 2019
 • Krediet voor hard- en software
 • Zienswijze regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio
 • Zienswijze nieuw samenwerkingsakkoord 2019-2022 en nieuw werkprogramma 2019 Metropoolregio Eindhoven
 • Bestemmingsplan Woonzorgboerderij Croylaan 4a, Aarle-Rixtel
 • Bestemmingsplan De Hei 49-51, Mariahout
 • Bestemmingsplan Vossenberg 7 -7a, Mariahout
 • Aangepast bestemmingsplan Mimosaplantsoen (naar aanleiding van uitspraak Raad van State)
 • Krediet voor de herinrichting rondom N615 ter hoogte van de Leliestraat/Beekse Akkers
 • Onderhoudsprogramma riolering 2019
 • Voorbereidingskrediet voor de bestuursopdracht-principeverzoek Jan Linders, Beek en Donk
 • Zienswijze Kaderbrief 2020 Senzer
 • Beleidsplan Sociaal Domein
 • Burgerinitiatief PIP N279