Asielzoekers

Wie komen er? Zijn dat gezinnen, mannen alleen, komen er ook kinderen?

De groep asielzoekers van maximaal 115 personen die naar Laarbeek komen is een deel van een groep van 225 die tot en met 14 september in Deurne verblijft (en daarvoor onder andere in Waalre en Best zijn ondergebracht). De precieze samenstelling van de groep is niet bekend. De ervaringen met deze groep in de andere gemeenten zijn positief.

Zitten hier uitgeprocedeerde asielzoekers bij?

Nee, er komen geen uitgeprocedeerde asielzoekers naar Laarbeek. Het gaat bij deze crisisnoodopvang om mensen die aan het begin staan van de asielprocedure. Wel zijn ze al gescreend door het COA en ze hebben een gezondheidstest gehad.

Komen er ook Oekraïners op deze locatie?

Nee, in de groep zitten geen Oekraïners.

Wie bepaalt wie hier naartoe komen?

Dat bepaalt het COA.

Wat gaat de gemeente doen om deze mensen bezig te houden, zodat ze niet in de omgeving rond gaan zwerven?

Wij zijn in overleg met diverse organisaties (onder meer met Vluchtelingenwerk) om dat zo goed mogelijk te regelen. Daar wordt op dit moment over gesproken. Als u zelf ideeën heeft of een bijdrage wilt leveren, kunt u zich melden via crisisopvang@laarbeek.nl.

Hoeveel mensen komen er?

Er komen maximaal 115 mensen.

Mogen ze bezoek ontvangen?

Nee, het is niet de bedoeling dat de asielzoekers op de locatie bezoek ontvangen. Er is geen ruimte voor. Als u iets wilt doen, dan kan dat via crisisopvang@laarbeek.nl.  We willen namelijk wel coördinatie hebben over wie er op het terrein is.

Worden die mensen ook gescreend?

Ja, de mensen zijn vooraf gescreend in Ter Apel. Dit is een eerste, beperkte screening. Een uitgebreide screening volgt tijdens het traject van een asielaanvraag. Deze eerste screening bestaat uit het nemen van vingerafdrukken. Dit is een Europees systeem, waarmee gecheckt kan worden of de persoon al eerder een asielaanvraag heeft gedaan in een ander land. Daarnaast wordt de identiteit gecheckt voor zover mogelijk (bijvoorbeeld door identiteitsbewijzen als die aanwezig zijn). Verder wordt gevraagd naar de reisroute en de manier van reizen, en wordt een tijdelijk identiteitsbewijs verstrekt. Daarnaast krijgen zij een medische intake bij de GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA)

Op de site van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vindt u meer informatie over de verdere screening.