Beeldvormende avond dinsdag 12 september

06 september 2023
Nieuwsoverzicht homepage

Op dinsdag 12 september 2023 om 19.30 uur staat er weer een Beeldvormende Avond gepland in de raadzaal van het gemeentehuis. Op de agenda staat:

  • Vaststelling woonvisie (inclusief woonzorgparagraaf)

Beeldvormende avonden zijn een onderdeel van de nieuwe manier van vergaderen van het gemeentebestuur.
Een beeldvormende avond, de naam zegt het al, is bedoeld om een beeld te vormen over een bepaald onderwerp dat op de agenda staat. Het verzamelen van informatie dus, waar gaat het over?

Politieke discussies over die onderwerpen vinden op deze avond niet plaats. Dat gebeurt in een commissievergadering die later wordt gehouden. Doel van deze nieuwe manier van vergaderen is ook om inwoners meer te betrekken bij de politiek.

Op een beeldvormende avond kan dat als volgt. Maximaal 5 inwoners of vertegenwoordigers van organisaties (max 1 per organisatie/vereniging) mogen die avond bij een onderwerp wat op de agenda staat aanschuiven en meedoen. Zoals gezegd gaat het om het verzamelen van informatie. U moet dan wel iets inhoudelijks te vertellen hebben over dat onderwerp.
Wilt u hier gebruik van maken dan kunt u zich minimaal 24 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden via griffie@laarbeek.nl (vermeld hierbij uw naam en telefoonnummer en het onderwerp) of telefonisch via 0492 469 729.

Contact

Telefoon: 0492 469 700

E-mail: gemeente@laarbeek.nl 

Bezoekadres:

Koppelstraat 37 
5741 GA Beek en Donk

Postadres:

Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Algemeen bankrekeningnummer:

NL91 BNGH 0285 000 721

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Laarbeek