Notatie: 04/2017

Bekendmakingen

Ontwerpbestemmingsplan Opstal 6-9 Aarle-Rixtel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan ‘Opstal 6-9, Aarle-Rixtel’ als ontw

Beleidsregel

“Werkinstructie huishoudelijke ondersteuning


zorg in natura

Ontwerpbestemmingsplan Piet van Thielplein Oost

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp bestemmingsplan Piet van Thielplein Oost geree