Notatie: 06/2017

Bekendmakingen

Ontwerpbestemmingsplan Opstal 6-9 Aarle-Rixtel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan ‘Opstal 6-9, Aarle-Rixtel’ als ontw