Belastingen

Vanaf 1 januari 2018 voert Belastingsamenwerking Oost Brabant (BSOB) de belastingen uit voor Gemeente Laarbeek. BSOB is een samenwerkingsverband tussen Waterschap Aa en Maas en verschillende gemeenten op het gebied van heffing en invordering van gemeente- en waterschapsbelastingen.

Voor alle vragen over lokale belastingen kunnen inwoners en bedrijven terecht bij de  BSOB; aanslagbiljetten, WOZ-waardering, automatische incasso en betalingen, kwijtschelding, wijzigingen, bezwaar.  Op www.bs-ob.nl kunt u al veel informatie vinden. De informatie staat per gemeente gerangschikt. Op werkdagen is de BSOB telefonisch bereikbaar van 09.00-16.00 uur; 088- 551 00 00

Wanneer u een automatische incasso bij de gemeente had, maar u heeft geen automatische incasso bij de BSOB voor de waterschapsbelasting, dan dient u, wanneer u de belastingen automatisch wilt laten incasseren,  opnieuw een automatische incasso aan te vragen bij de BSOB. Indien u een automatische incasso bij de BSOB heeft voor de waterschapsbelasting dan loopt deze ook door voor de gemeentelijke belastingen. Wanneer u geen gebruik meer wilt maken van de automatische incasso kunt u deze altijd laten wijzigen of stopzetten via www.bs-ob.nl.

Heeft u een account bij MijnOverheid dan ontvangt u de correspondentie van BSOB in uw berichtenbox van MijnOverheid. Heeft u nog geen account bij MijnOverheid, maar wilt u geen papieren aanslagbiljet meer ontvangen? Meldt u zich dan aan via www.mijn.overheid.nl.

Gemeente Laarbeek blijft verantwoordelijk voor:

  • De hoogte van belastingtarieven (de tarieven zijn te raadplegen op www.bs-ob.nl)
  • Verordeningen
  • Kwijtscheldingsnormen