Belastingen en financien

Belastingen

Belastingsamenwerking Oost Brabant (BSOB) verzorgt de aanslagen van de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen voor de gemeente  Laarbeek. BSOB is een samenwerkingsverband tussen Waterschap Aa en Maas en verschillende gemeenten voor de heffing en

Lees meer

Onroerend zaak belasting

Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2020 geeft aan wat de tarieven zijn in 2020. 

Lees meer

Reclamebelasting

Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2020 geeft aan wat de tarieven zijn in 2020. Klik hier voor meer informatie.

Lees meer

Inkomensnormen

Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan komt u misschien in aanmerking voor één van de regelingen van de gemeente. Afhankelijk van uw inkomen weet u voor welke voorziening u in een aanmerking komt.

Wat u moet weten

Welke

Lees meer

Individuele Inkomenstoeslag aanvragen

Woont u in de gemeente Laarbeek en heeft u geen uitzicht op inkomensverbetering? En heeft u gedurende een periode voorafgaande aan uw aanvraag een inkomen of uitkering die per maand niet boven het in uw gemeente geldende minimum niveau uit komt? 

Lees meer