Kadernota, begroting en jaarrekening

Op deze pagina vindt u de kadernota, de begroting en de jaarrekening van de gemeente Laarbeek.

Kadernota

Begroting 

Jaarrekening

 

Kadernota

De Kadernota is voor de gemeente Laarbeek een belangrijk onderdeel van de planning- en controlcyclus (kadernota, begroting, tussenrapportages en jaarrekening). Deze nota heeft géén vrijblijvend karakter. Het is van belang om een consistente lijn ten aanzien van het financieel beleid van de gemeente te waarborgen.

PDFKadernota 2022

PDFKadernota 2021

PDFKadernota 2020PDFKadernota 2020 -addendum

 

Begroting

De programmabegroting is het instrument voor de raad om kaders te stellen en het beleid te controleren. Voor de gemeentelijke organisatie is deze begroting vooral van belang om de uitvoering van, en de verantwoording voor het beleid te realiseren.

In de raadsvergadering van 11 november 2021 ging de gemeenteraad unaniem akkoord met de begroting 2022.

Begrotingen voorgaande jaren:

Begroting 2021 

PDF Begroting 2020 

 

Jaarrekening

De jaarrekening (of programmarekening) is een essentieel onderdeel van de hele planning- en controlcyclus. Hiermee legt het college verantwoording af aan de raad over het uitgevoerde beleid.

Jaarrekening 2021 

Jaarrekeningen voorgaande jaren: 

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2019