Begroting, kadernota en jaarrekening

De begroting in één oogopslag laat in vogelvlucht zien wat de gemeente Laarbeek in het komende jaar wil gaan doen, wat dat kost en waar het geld vandaan komt. Hieronder treft u de begroting in één oogopslag aan.
Lees de begroting 2020 online via: https://laarbeek.begroting-2020.nl/

Oude begrotingen in een oogopslag:
PDFBegroting in een oogopslag 2019
 

De Kadernota is voor de gemeente Laarbeek een belangrijk onderdeel van de planning- en controlcyclus (kadernota, begroting, tussenrapportages en jaarrekening). Deze nota heeft géén vrijblijvend karakter. Het is van belang om een consistente lijn ten aanzien van het financieel beleid van de gemeente te waarborgen.

PDFKadernota 2020PDFKadernota 2020 -addendum
PDFKadernota 2019
PDFKadernota 2018

De programmabegroting is het instrument voor de raad om kaders te stellen en het beleid te controleren. Voor de gemeentelijke organisatie is deze begroting vooral van belang om de uitvoering van, en de verantwoording voor het beleid te realiseren.

Lees de begroting 2020 online via: https://laarbeek.begroting-2020.nl/
Of bekijk de pdf: PDFProgrammabegroting 2020

Oude begrotingen:
PDFProgrammabegroting 2019
PDFProgrammabegroting 2018

De jaarrekening (of programmarekening) is een essentieel onderdeel van de hele planning- en controlcyclus. Hiermee legt het college verantwoording af aan de raad over het uitgevoerde beleid.

Lees hier de jaarrekening 2019

Oude jaarrekeningen: 

PDFProgrammarekening 2018
PDFProgrammarekening 2017
PDFProgrammarekening 2016