Begroting, kadernota en jaarrekening

Op deze pagina vindt u de kadernota, de begroting en de jaarrekening van de gemeente Laarbeek (klik op het gewenste tabblad). 

 

De Kadernota is voor de gemeente Laarbeek een belangrijk onderdeel van de planning- en controlcyclus (kadernota, begroting, tussenrapportages en jaarrekening). Deze nota heeft géén vrijblijvend karakter. Het is van belang om een consistente lijn ten aanzien van het financieel beleid van de gemeente te waarborgen.

PDFKadernota 2020PDFKadernota 2020 -addendum
PDFKadernota 2019
PDFKadernota 2018

 

De programmabegroting is het instrument voor de raad om kaders te stellen en het beleid te controleren. Voor de gemeentelijke organisatie is deze begroting vooral van belang om de uitvoering van, en de verantwoording voor het beleid te realiseren.

In de raadsvergadering van 5 november 2020 is de begroting 2021 vastgesteld.

Oude begrotingen:

PDFProgrammabegroting 2020
PDFProgrammabegroting 2019
PDFProgrammabegroting 2018

Oude begrotingen in een oogopslag:
 

De jaarrekening (of programmarekening) is een essentieel onderdeel van de hele planning- en controlcyclus. Hiermee legt het college verantwoording af aan de raad over het uitgevoerde beleid.

Programmarekening 2020

Oude jaarrekeningen: 

Programmarekening 2019
PDFProgrammarekening 2018
PDFProgrammarekening 2017
PDFProgrammarekening 2016