College van B&W

Samenstelling college

Collegebesluiten

Het college van burgemeester en wethouders komt elke week bij elkaar. Wat zij besluiten wordt vastgelegd in de 'openbare besluitenlijst'. Hieronder vindt u de laatste openbare besluiten.

Declaraties college

Integriteit / gedragscode B & W

In de Gemeentewet is bepaald dat de gemeenteraad een gedragscode vaststelt voor alle bestuursorganen van de gemeente. Er is dus een gedragscode voor de gemeenteraad zelf, één voor het college van burgemeester en wethouders en één voor de burgemeester.