Organisatie

Structuur

De ambtelijke organisatie staat onder leiding van gemeentesecretaris mevrouw Jolanda van de Ven. Naast algemeen directeur is zij ook adviseur van het college van burgemeester en wethouders.

Management

Het management zorgt voor de aansturing van de medewerkers van de gemeente.

Begroting, kadernota en jaarrekening

De begroting in één oogopslag laat in vogelvlucht zien wat de gemeente Laarbeek in het komende jaar wil gaan doen, wat dat kost en waar het geld vandaan komt.