Organisatie

Structuur

De ambtelijke organisatie staat onder leiding van gemeentesecretaris mevrouw Jolanda van de Ven. Naast algemeen directeur is zij ook adviseur van het college van burgemeester en wethouders.

Management

Begroting, kadernota en jaarrekening

Op 8 oktober 2020 bood wethouder Buter namens het college van burgemeester en wethouders de concept-begroting 2021 aan aan de gemeenteraad. In de raadsvergadering van 5 november 2020 ligt de concept-begroting ter vaststelling voor.