Functionaris Gegevensbescherming

Gegevensbescherming
Voor de gemeente Laarbeek is een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangewezen op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke vanaf 25 mei 2018 geldt. De FG is betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens. De taken van de FG zijn informeren, adviseren, toezicht houden, bewustwording creëren, en optreden als contactpersoon van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie hierover vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens(externe link)

De Functionaris Gegevensbescherming van Laarbeek is de heer M. van Esch.

De FG is bereikbaar via:
M: marc.v.esch@laarbeek.nl(link stuurt een e-mail) 
T:  0492 469 700