Functionaris Gegevensbescherming

Gegevensbescherming
Voor de gemeente Laarbeek is een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangewezen op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke vanaf 25 mei 2018 geldt. De FG is betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens. De taken van de FG zijn informeren, adviseren, toezicht houden, bewustwording creëren, en optreden als contactpersoon van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie hierover vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

Heeft u vragen over de bescherming van persoonsgegevens door de gemeente Laarbeek? De Functionaris Gegevensbescherming is bereikbaar via het e-mailadres fg@peelgemeenten.nl