Bouwen of verbouwen – de nieuwe Omgevingswet

15 november 2023
Nieuwsoverzicht homepage

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking, een nieuwe wet die invloed heeft op de leefomgeving waarin we wonen. In dit artikel geven we op hoofdlijnen aan wat de nieuwe wet voor u gaat betekenen.

Wanneer krijgt u ermee te maken

Bijvoorbeeld wanneer u iets wilt (ver)bouwen aan uw huis, een boom wilt kappen in de tuin of u als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand. Hiervoor heeft u misschien een vergunning nodig. Of u moet een melding doen. Dit staat straks allemaal in het nieuwe digitale Omgevingsloket. Ook kan het voorkomen dat u als inwoner betrokken wordt (als belanghebbende) bij een initiatief van omwonenden, bijvoorbeeld wanneer uw buren een garage willen bouwen.

Wat is het digitale Omgevingsloket

Het digitale Omgevingsloket is een website. Het vervangt vanaf 1 januari 2024 het huidige OLO (Omgevingsloket online). De benodigde informatie en regels vanuit de gemeente, het waterschap, de provincie en het Rijk kan u op deze website vinden. Via dit Omgevingsloket kan u een aanvraag voor een vergunning indienen. De mogelijkheid is er ook om via een check te kijken of u wel een vergunning nodig hebt. De link naar de website is: https://omgevingswet.overheid.nl/

Wat als ik een vergunning heb gekregen of ingediend

Heeft u een vergunning gekregen of ingediend vóór de invoering van de Omgevingswet? Als de gemeente, het waterschap of de provincie u al een vergunning heeft verleend, blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen. Moet de gemeente, het waterschap of de provincie de aanvraag nog behandelen, dan gebeurt dat in principe volgens het oude recht. U moet zorgen dat alle benodigde stukken tijdig zijn aangeleverd.

Snellere procedure

De Omgevingswet zorgt ervoor dat de overheid sneller beslist over uw vergunningaanvragen. Een korte procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet. De beslistermijn bij een korte procedure is normaal gesproken maximaal 8 weken. Met een mogelijke verlenging van 6 weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Wanneer uw vergunningaanvraag complex is, kan het zijn dat uw aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval is de beslistermijn langer.

Participatie

Een initiatiefnemer (diegene met een plan of idee) wordt aangemoedigd om over zijn plan of idee in gesprek te gaan met de omgeving, maar is dat niet verplicht. Er geldt één uitzondering: een gemeenteraad kan gevallen aanwijzen waarin participatie wél verplicht is.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Vanaf 1 januari 2024 gaat naast de Omgevingswet ook de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in. Uw aannemer of architect kan u hierbij helpen.

Meer informatie over de Omgevingswet

Heeft u behoefte aan meer informatie over de Omgevingswet? Kijk dan op onze website www.laarbeek.nl/omgevingswet of neem dan contact op met de gemeente via gemeente@laarbeek.nl of 0492 469 700.

Contact

Telefoon: 0492 469 700

E-mail: gemeente@laarbeek.nl 

Bezoekadres:

Koppelstraat 37 
5741 GA Beek en Donk

Postadres:

Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Algemeen bankrekeningnummer:

NL91 BNGH 0285 000 721

KVK-nummer:

17279582

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Laarbeek