Bouwkavels De Vogelenzang

De Vogelenzang ligt aan de noordwestrand van Lieshout en grenst aan het agrarische buitengebied. Vriendelijk en vertrouwd, veilig en sfeervol zijn uitgangspunten voor de woningbouw op de Vogelenzang. De wijk is geïnspireerd op (vooroorlogse) agrarische architectuur, met veel aandacht voor details en een hoog afwerkingsniveau. Zo wordt de Vogelenzang een prachtige woonomgeving met een duurzame ruimtelijke kwaliteit. Oftewel: wonen in een rijk verleden!

Beschikbare kavels

Alle kavels in de Vogelenzang zijn op dit moment in optie of verkocht.

Overzicht bouwkavels
Kavel Oppervlakte Soort woning Status
9 Ca. 282 m2 Halfvrijstaand  In optie
10 Ca. 250 m2 Halfvrijstaand  In optie

Grondprijzen

De vastgestelde grondprijs voor alle percelen is € 295,00 per m2 (excl. btw). Voor alle percelen geldt dat de aankoopkosten voor de koper zijn (kosten koper).

Bekijk de plattegrond voor een overzicht van de beschikbare kavels

Beeldkwaliteitsplan

Er zijn volop mogelijkheden voor de bouw van een woning op een van de bouwkavels in De Vogelenzang. Het ontwerp van de woningen (architectuur) moet voldoen aan de regels in het Beeldkwaliteitsplan Wonen in een rijk verleden (vanaf pagina 15). Hierin vindt u ook meer informatie over het ontwerp van het plan. 

Kavelpaspoorten

Alle gegevens en voorschriften per kavel staan in een ‘kavelpaspoort’. Hieronder vindt u de kavelpaspoorten van de kavels in De Vogelenzang:
Kavelpaspoort 9
Kavelpaspoort 10