Burgemeester Frank van der Meijden

foto burgemeester

Burgemeester Frank van der Meijden

Voornaam: Frank
Voorletters: F.L.J.
E-mail: frank.vd.meijden@laarbeek.nl

Portefeuille Openbare orde en veiligheid

 • Openbare orde en veiligheid
 • Dienstverlening
 • Inkoop- en aanbesteding
 • Informatisering en Automatisering (I&A) 
 • Communicatie en voorlichting
 • Regionale samenwerking MRE (AB-lid)
 • Brandweer
 • Bezwaar en beroep
 • Klokkenluiderszaken
 • Handhavingszaken

Nevenfuncties

 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant Zuidoost
 • Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur MRE
 • Voorzitter Bestuurscommissie Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
 • Voorzitter Adviescommissie Gulbergen
 • Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost
 • Voorzitter Stichting Bureau Inkoop Brabant Zuidoost (BIZOB)
 • Vicevoorzitter en secretaris Burgemeesterskring Noord-Brabant Zuidoost
 • Lid Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur o.l.v. Minister Ollongren
 • Lid Raad van Advies “Boer, Bier, Water”, interregionale en internationale samenwerking voor het stimuleren van duurzaam gebruik  van water, tevens interregproject Europese Unie
 • Lid Comité van aanbeveling Inloophuis “De Cirkel”
 • Ambassadeur KWF Samenloop voor hoop
 • Voorzitter Stichting Solidariteitsfonds Laarbeek