Burgemeester Frank van der Meijden

Burgemeester

Burgemeester Frank van der Meijden

Voornaam: Frank
Voorletters: F.L.J.
E-mail: frank.vd.meijden@laarbeek.nl

Portefeuille Openbare orde en veiligheid

 • Openbare orde en veiligheid (inclusief handhaving)
 • Crisisbeheersing
 • Dienstverlening (inclusief klachten)
 • Regionale mobiliteit
 • Inkoop en aanbesteding
 • Informatisering en Automatisering (I&A)
 • Communicatie en voorlichting
 • Personeel & Organisatie 
 • Regionale samenwerking MRE 
 • Brandweer
 • Bezwaar en beroep
 • Klokkenluiderszaken

Nevenfuncties

 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant Zuidoost
 • Lid Peelland Driehoek met implementatie Peelland Interventie Team met bestuursrechtelijke aanpak en handhaving ondermijnende criminaliteit
 • Lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost
 • Lid Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur o.l.v. Minister van BZK
 • Trainer/coach ondermijning en veiligheid; geven Masterclass voor Wethoudersvereniging en Nederlands Genootschap Burgemeesters (NGB).
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Rensis Zorg; opvang, zorg en begeleiding voor jongeren
  met een beperking
 • Voorzitter Adviescommissie Gulbergen; voormalige stortplaats MRE
 • Lid Raad van Advies “Boer, Bier, Water”, interregionale en internationale samenwerking ter
  stimulering duurzaam gebruik water, tevens interregionaal project Europese Unie
 • Lid regionaal bestuurlijk overleg vliegbasis de Peel
 • Lid Dagelijks Bestuur Metropoolregio Eindhoven (MRE)
 • Voorzitter Bestuurscommissie Regionaal Historisch Centrum Eindhoven:
  20 aangesloten MRE gemeenten
 • Voorzitter Stichting Bureau Inkoop Brabant Zuidoost (BIZOB); samenwerkingsverband
  36 gemeenten en instellingen voor inkoop en contractmanagement
 • Vicevoorzitter en secretaris Burgemeesterskring Noord-Brabant Zuidoost
 • Lid Comité van aanbeveling inloophuis “De Cirkel”.
 • Voorzitter Stichting Omloop der Kempen
 • Voorzitter Stichting Wieler Comité Bergeijk

Contact

Telefoon: 0492 469 700

E-mail: gemeente@laarbeek.nl 

Bezoekadres:

Koppelstraat 37 
5741 GA Beek en Donk

Postadres:

Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Algemeen bankrekeningnummer:

NL91 BNGH 0285 000 721

KVK-nummer:

17279582

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Laarbeek