blauw

Controles Laarbeeks Interventie Team op bedrijventerrein Bemmer IV

20 juni 2024
Nieuwsoverzicht homepage

Het Laarbeeks Interventie Team (LIT) heeft op woensdag 19 juni controles uitgevoerd op verschillende locaties op het bedrijventerrein Bemmer IV in de gemeente Laarbeek. Dit is de eerste keer dat het LIT in actie komt sinds de oprichting. De komende tijd staan er meer controles op de planning. Deze controles voeren we uit om ervoor te zorgen dat inwoners en ondernemers zich aan de gelden wet- en regelgeving houden maar ook om onveilige situaties te voorkomen. 

Meldingen ontvangen

Tijdens deze controles zijn in totaal zes adressen op het bedrijventerrein bezocht. Deze adressen zijn in beeld gekomen, onder andere doordat we hier meldingen over hebben ontvangen. Bij de controles zijn enkele overtredingen geconstateerd, maar we zien ook dat dingen goed geregeld zijn. Burgemeester Yves de Boer: “Het blijkt maar weer, dat meldingen van inwoners ertoe doen. Dankzij deze extra ogen en oren kunnen we optreden tegen ongeoorloofde praktijken en overtredingen van wet- en regelgeving.” 

Resultaten

Er zijn enkele overtredingen geconstateerd, denk aan illegale bewoning, milieu gerelateerde overtredingen en overtredingen in het kader van dierenwelzijn. Daarnaast hebben de brandweer en Omgevingsdienst enkele adviezen gegeven in het kader van brandveiligheid en milieu. De resultaten worden verder onderzocht. 

“We zijn blij dat we gezien hebben dat op het bedrijventerrein zaken goed geregeld zijn. De paar overtredingen die we hebben geconstateerd pakken we aan. Zo houden de omgeving voor iedereen veilig en leefbaar”. 

Laarbeeks Interventie Team (LIT)

Sinds enkele weken is het Laarbeeks Interventie team actief in onze gemeente. Dit nieuwe lokale bestuurlijke team zet zich met name in om ondermijnende en georganiseerde criminaliteit aan te pakken. Dit doet het team in samenwerking met andere (veiligheids)partners, zoals de Omgevingsdienst, politie en brandweer. Het Laarbeeks Interventieteam werkt ook nauw samen met het Peelland Interventie Team (PIT). 

Verdachte situaties melden

Inwoners kunnen overlastsituaties en verdachte situaties doorgeven aan het Laarbeeks Interventie Team (LIT). Dit kan per e-mail via toetsingenhandhaving@laarbeek.nl. Inwoners kunnen ook anoniem contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nlexterne-link-icoon. Alle tips die we ontvangen worden vertrouwelijk behandeld en komen rechtstreeks bij de gemeente terecht.