logo Peelland Interventie Team

Controles Peelland Interventie Team

23 februari 2023
Nieuwsoverzicht homepage

Het Peelland Interventieteam (PIT) heeft op woensdag 22 februari controles uitgevoerd op verschillende locaties in gemeente Laarbeek. De controles waren specifiek gericht op opslagunits. Bij de controles zijn enkele overtredingen geconstateerd.

Milieuovertredingen bij opslagunits
Het PIT heeft milieuovertredingen geconstateerd in verschillende opslagboxen: opslag van gasflessen en opslag van brandgevaarlijke vloeistoffen. Deze dienen op een juiste manier te worden opgeslagen zodat deze voldoen aan de milieueisen en brandveiligheid.

Wet wapens en munitie
In één opslagunit is er een artikel aangetroffen die mogelijk onder de Wet wapens en munitie valt. Het betreft hier mogelijk een zogeheten exercitiemunitie (oefenmunitie). Deze is door de politie in beslag genomen voor verder onderzoek.

Meld Misdaad Anoniem (MMA)
Het Peelland Interventie Team (PIT) heeft naar aanleiding van een melding via MMA een signaal ontvangen dat er mogelijk sprake is van misstanden bij opslagunits. Hierdoor heeft het PIT – in samenwerking met gemeente Laarbeek, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, Omgevingsdienst, Senzer en politie – bestuursrechtelijke controles uitgevoerd bij verschillende opslagunits in gemeente Laarbeek. 

Peelland Interventie Team (PIT)
Onder regie van het PIT zijn er regelmatig controles bij panden en woningen waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden of niet voldoen aan wet- en regelgeving. Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving Basisregistratie Personen (BRP), mensenhandel, dierenwelzijn, verkoop van namaakartikelen, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtredingen. Het PIT werkt nauw samen met zorg- en welzijnsinstanties om tot duurzame oplossingen te komen.

Verdachte situaties melden
Inwoners kunnen overlastsituaties en verdachte situaties doorgeven aan het Peelland Interventie Team (PIT). Dit kan anoniem op telefoonnummer 0492-587903 of per e-mail info@pitteam.nl. Tips worden vertrouwelijk behandeld. Inwoners kunnen ook anoniem contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl. Anonieme meldingen komen rechtstreeks bij de gemeente terecht en kunnen gebruikt worden voor onderzoek of een controle door het Peelland Interventie Team.

Contact

Telefoon: 0492 469 700

E-mail: gemeente@laarbeek.nl 

Bezoekadres:

Koppelstraat 37 
5741 GA Beek en Donk

Postadres:

Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

 

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Laarbeek