default iconCursus Politiek Actief - Durf jij de gemeente Laarbeek mee te besturen?

Is Laarbeek veilig genoeg voor ons en onze kinderen?
Hoe zetten we de gemeente Laarbeek toeristisch gebied op de kaart?
Hoe draagt Laarbeek bij aan de energietransitie?
En hoe zit het met de bereikbaarheid?
Wat kunnen we betekenen voor mensen die geen werk hebben?

Zomaar enkele onderwerpen waar het gemeentebestuur zich mee bezighoudt. Jij kunt hierin een rol spelen! Misschien door zelf actief te worden in de Laarbeekse politiek? Of wil je een kijkje nemen achter de schermen van de lokale politiek? Dan is de gratis cursus Politiek Actief iets voor jou!

Het Rijk, de Provincie en de gemeente hebben ieder een eigen taak en
verantwoordelijkheid. Waar beslist de gemeente (zelf) over? Hoe is de rolverdeling tussen de gemeenteraad, burgemeester en wethouders en ambtenaren? In de cursus Politiek Actief komen dit soort onderwerpen aan de orde. In de afgelopen jaren is deze cursus al diverse keren gegeven en hebben ruim zestig inwoners met veel enthousiasme hieraan deelgenomen. 

Programma en data

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten met elk een ander thema. Naast theoretische kennis, is er bijvoorbeeld ook een training in debatteren. Theorie wordt afgewisseld met
praktische opdrachten. Politici en bestuurders - onder anderen burgemeester Frank van der Meijden - wisselen kennis en ervaringen uit.
 

De data van de bijeenkomsten zijn:

 

  • Dinsdag 17 januari 2023: introductie/kennismaking en positie gemeente in het
  • openbaar bestuur;
  • Dinsdag 24 januari 2023: gemeenteraad, ambtelijke organisatie en ondersteuning gemeenteraad;
  • donderdag 2 februari 2023: workshop debatteren;
  • donderdag 9 februari 2023: bijwonen raadsvergadering en uitreiken certificaten.

 De bijeenkomsten beginnen telkens om 19.30 uur en duren tot ca 22.00 uur. Ze vinden plaats in de politieke arena van de gemeente: de raadszaal van het gemeentehuis.

 

Inwoners van Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Lieshout en Mariahout kunnen gratis aan de cursus deelnemen. Je moet natuurlijk wel geïnteresseerd zijn in de lokale politiek. Of je daarin uiteindelijk ook actief wordt, is natuurlijk helemaal aan jou.

Heb je interesse? Meld je alvast aan en stuur een e-mail met je contactgegevens naar de griffier René van Heijnsbergen, rene.v.heijnsbergen@laarbeek.nl of bel naar 06 53 71 32 03.