Cursus Politiek Actief - Durf jij de gemeente Laarbeek mee te besturen?

15 november 2023
Nieuwsoverzicht homepage

Is Laarbeek veilig genoeg voor ons en onze kinderen?
Hoe zetten we de gemeente Laarbeek toeristisch gebied op de kaart?
Hoe draagt Laarbeek bij aan de energietransitie?
En hoe zit het met de bereikbaarheid?
Wat kunnen we betekenen voor mensen die geen werk hebben?


Zomaar enkele onderwerpen waar het gemeentebestuur zich mee bezighoudt. Jij kunt hierin een rol spelen! Misschien door zelf actief te worden in de Laarbeekse politiek? Of wil je een kijkje nemen achter de schermen van de lokale politiek? Dan is de gratis cursus Politiek Actief iets voor jou!

Het Rijk, de Provincie en de gemeente hebben ieder een eigen taak en verantwoordelijkheid. Waar beslist de gemeente (zelf) over? Hoe is de rolverdeling tussen de gemeenteraad, burgemeester en wethouders en ambtenaren? Hoeveel geld komt er binnen en waar gaat het naartoe? Hoe voer ik een goed debat? In de cursus Politiek Actief komen dit soort onderwerpen aan de orde.

In de afgelopen jaren is deze cursus al diverse keren gegeven en hebben er al veel inwoners met heel veel enthousiasme hieraan deelgenomen. Bij genoeg geïnteresseerden organiseren we deze cursus begin 2024 nog een keer. Een mooi moment omdat we dan juist in verkiezingstijd zitten.

Programma en data

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten met elk een ander thema. Naast theoretische kennis, is er bijvoorbeeld ook een training in debatteren. Theorie wordt afgewisseld met praktische opdrachten. Politici en bestuurders - onder anderen enkele raadsleden en burgemeester Frank van der Meijden - wisselen kennis en ervaringen uit.

De data van de bijeenkomsten zijn:

  • Donderdag 11 januari 2024: introductie/kennismaking en positie gemeente in het openbaar bestuur;
  • Dinsdag 16 januari 2024: ambtelijke organisatie, gemeentefinanciën en speeddate raadsleden;
  • donderdag 25 januari 2024: debattraining
  • donderdag 1 februari 2024: bijwonen raadsvergadering en uitreiken certificaten.

De bijeenkomsten beginnen telkens om 19.30 uur en duren tot ca 22.00 uur. Ze vinden plaats in de politieke arena van de gemeente: de raadszaal van het gemeentehuis.

Doe je mee?

Inwoners van Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Lieshout en Mariahout kunnen gratis aan de cursus deelnemen. Je moet natuurlijk wel geïnteresseerd zijn in de lokale politiek. Of je daarin uiteindelijk ook actief wordt, is natuurlijk helemaal aan jou.

Heb je interesse?

Meld je alvast aan en stuur een e-mail met je contactgegevens naar de griffier René van Heijnsbergen, rene.v.heijnsbergen@laarbeek.nl of bel naar 06 53 71 32 03.

Contact

Telefoon: 0492 469 700

E-mail: gemeente@laarbeek.nl 

Bezoekadres:

Koppelstraat 37 
5741 GA Beek en Donk

Postadres:

Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Algemeen bankrekeningnummer:

NL91 BNGH 0285 000 721

KVK-nummer:

17279582

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Laarbeek