Dansen, muziek maken, schilderen, toneelspelen? Met een gemeentelijke bijdrage wordt de drempel lager

07 september 2023
Nieuwsoverzicht homepage

Kunst en cultuur is onmisbaar voor de samenleving. Daarom heeft gemeente Laarbeek een bijdrage beschikbaar om kunst- en cultuurlessen te kunnen volgen. Het gaat dan om allerlei vormen van kunst- en cultuuronderwijs, bijvoorbeeld: zang, dans, toneel, muziek, beeldende kunst, theater. Om voor deze bijdrage in aanmerking te komen, moet wel aan enkele voorwaarden worden voldaan.

Wie komt in aanmerking voor deze bijdrage?

Alle kinderen die:

  • in de gemeente Laarbeek wonen en
  • op 1 september 2023 nog geen 18 jaar zijn en
  • een opleiding volgen op gebied van kunst en cultuur bij een docent die op de docentenlijst staat.

Docentenlijst

Op de website van de gemeente staat een lijst van gekwalificeerde docenten die zich hebben gemeld bij de gemeente. Als een kind bij één van deze docenten een opleiding volgt, dan komt hij/zij in aanmerking voor deze bijdrage. Staat de docent nog niet op de docentenlijst? Neem dan contact met ons op via 0492 469 700.

Hoe hoog is de subsidie?

De gemeente Laarbeek geeft in principe een bijdrage van 50% van het lesgeld, met een maximum van:

  • € 60,- voor het volgen van groepslessen (meer dan 2 personen);
  • € 275,- voor het volgen van een opleiding individueel hafabra-onderwijs;
  • € 175,- voor het volgen van overige individuele opleiding kunst- en cultuuronderwijs.

 

Per kind wordt per jaar maximaal 1 subsidie verleend voor individueel onderwijs en 1 voor groepsonderwijs.

Hoe vraagt u de bijdrage aan?

Een ouder/verzorger sluit een overeenkomst voor het volgen van een opleiding bij één van de docenten die genoemd zijn op de website van de gemeente. De docent zorgt dat deze overeenkomst bij de gemeente terechtkomt. De gemeente checkt de aanvraag en geeft een voucher aan de ouder/verzorger. Deze kan de voucher overdragen aan de docent, die op zijn/haar beurt deze kan verzilveren bij de gemeente.

Meer informatie

Meer informatie staat op de website van de gemeente. Heeft u nog vragen, neem dan contact op met gemeente Laarbeek, telefoon 0492- 469 700.

Contact

Telefoon: 0492 469 700

E-mail: gemeente@laarbeek.nl 

Bezoekadres:

Koppelstraat 37 
5741 GA Beek en Donk

Postadres:

Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Algemeen bankrekeningnummer:

NL91 BNGH 0285 000 721

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Laarbeek