De aanslag gemeentelijke- en waterschapsbelastingen komt eraan

01 februari 2024
Nieuwsoverzicht homepage

In februari wordt de jaarlijkse aanslag gemeentelijke- en/of waterschapsbelastingen verstuurd. Dit gebeurt via de post of digitaal naar de berichtenbox, als u zich heeft aangemeld voor MijnOverheid. Het belastinggeld draagt bij aan de veiligheid, de leefbaarheid en de voorzieningen in de gemeente. De belastingaanslagen voor 2024 worden verspreid over de maand februari verstuurd. Daarom kan het zo zijn dat u de aanslag op een ander moment ontvangt dan bijvoorbeeld uw buren. U kunt de belastingaanslag in één keer betalen, of in termijnen. 

Welke informatie vindt u op de aanslag?

De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verstuurt de aanslagen. Op de aanslag ziet u de bedragen voor de verschillende belastingsoorten zoals bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing. U krijgt ook informatie over hoe u kunt betalen, kwijtschelding aan kunt vragen of bezwaar kunt maken. Op de website van de BSOB (www.bs-ob.nl) vindt u meer informatie. Ook is er een digitaal loket, de ‘Digitale Balie’. Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen, bel dan naar de BSOB via 088 – 551 0000.

Uw nieuwe WOZ-waarde

Voor sommige belastingen (zoals bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting, waterschapsbelasting en eigenwoningforfait) is een WOZ-waarde nodig. Deze wordt bepaald door de BSOB met behulp van computer-modellen. Er wordt een analyse gemaakt van de gegevens en de huizenprijzen, zodat de taxateur een WOZ-waarde kan vaststellen. Wilt u meer weten over de WOZ-waarde? Kijk dan op www.bs-ob.nl/woz

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Kijk dan eerst op www.bs-ob.nl of bel naar de BSOB via 088-551 0000. BSOB is telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 16:00 uur.