Festiviteiten van horeca of verenigingen, kennisgeving

Elke horeca-inrichting, sportvereniging of recreatie-inrichting, die een festiviteit wil organiseren waardoor niet aan de normale geluids- en/of verlichtingsvoorschriften kan worden voldaan, moet hiervoor een kennisgeving incidentele festiviteiten doen.

Er kan maximaal vijf keer per jaar ontheffing worden gevraagd van de normaal geldende geluidsvoorschriften in verband met incidentele festiviteiten.

Er kan maximaal drie keer per jaar ontheffing worden gevraagd van de normaal geldende verlichtingsvoorschriften in verband met incidentele festiviteiten.

Let op: de ontheffing van de geluids- en/of verlichtingsvoorschriften wordt uitsluitend verleend binnen de openingstijden zoals vermeld in artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening. De ontheffing van de geluids- en/of verlichtingsvoorschriften is dus géén ontheffing sluitingsuur.

Een kennisgeving moet u minimaal twee weken voor de festiviteit doen. De burgemeester kan de incidentele festiviteit verbieden wanneer de woon- en leefsituatie of de openbare orde op ontoelaatbare wijze wordt beïnvloed.