Energietoeslag 2023

09 november 2023
Nieuwsoverzicht homepage

Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer op 3 oktober 2023 ingestemd met het wetsvoorstel Eenmalige Energietoeslag 2023. Dat is goed nieuws, want dat betekent dat we aan de slag kunnen gaan. We gaan dit stap voor stap doen. In dit bericht leest u welke stappen we nemen.

Inwoners die bekend zijn

De energietoeslag bedraagt € 800,- per huishouden, omdat wij het extra bedrag van € 500,- hebben toegevoegd aan de energietoeslag 2022. Dit is in april 2023 betaald en dat betekent dat er voor de energietoeslag 2023 nog een bedrag van € 800,- beschikbaar is. Als u op 1 oktober 2023 een uitkering voor levensonderhoud op grond van de Participatiewet, IOAZ, IOAW of Bbz of een minimaregeling ontvangt, krijgt u de energietoeslag 2023 automatisch. We streven ernaar om de betaling rond 19 december 2023 te verrichten.

Mogelijk recht op de energietoeslag

Kreeg u in 2022 de energietoeslag? Dan bekijken we of u in 2023 weer aan de voorwaarden voldoet. Dit doen we met een toets bij het Inlichtingenbureau. Dit bureau checkt de inkomens voor de gemeenten. Hoe lang de controle duurt, weten we niet precies. Deze controle verwachten we in januari 2024 af te hebben. Heeft u weer recht op de energietoeslag? Dan krijgt u de energietoeslag automatisch. U hoeft de energietoeslag dan niet aan te vragen. Heeft u geen recht op de energietoeslag? Dan ontvangt u een schriftelijk bericht.

Aanvragen pas later mogelijk

Ten slotte, voor inwoners die de energietoeslag niet automatisch ontvangen, wordt een aanvraagprocedure opengesteld vanaf 8 januari 2024. Dit betekent dat u vanaf 8 januari 2024 een aanvraag kunt indienen. We plaatsen een bericht op de website van de gemeente en social media over de aanvraagprocedure.

Jonger dan 21 jaar?

Dan bestaat er geen recht op de energietoeslag. Er is in de Wet energietoeslag 2023 opgenomen dat jongeren van 18, 19 en 20 jaar geen recht hebben op de energietoeslag 2023. De Wet energietoeslag 2023 kent een aparte regeling voor studenten waarvan de ouders niet kunnen bijspringen om de hogere energiekosten te betalen. Zij ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 400,- via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Geldzorgen?

Heeft u geldzorgen? Neem dan contact op met LEV Laarbeek. U kunt ook een email sturen naar nathalie.ansems@levgroep.nl. Kijk voor meer informatie op www.levlaarbeek.nl. Zij helpen u graag vrijblijvend verder om (grotere) problemen te voorkomen.

Contact

Telefoon: 0492 469 700

E-mail: gemeente@laarbeek.nl 

Bezoekadres:

Koppelstraat 37 
5741 GA Beek en Donk

Postadres:

Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Algemeen bankrekeningnummer:

NL91 BNGH 0285 000 721

KVK-nummer:

17279582

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Laarbeek