Laarbeek groenste gemeente van Europa!!

Feestelijke afsluiting gouden jaar
Op woensdag 26 september a.s. sloten we het ‘gouden jaar’ van de Europese Entente Florale feestelijk af. Die avond was ook de spannende ontknoping van de GroenStrijd 2.0. 

Het afgelopen jaar hebben we de Europese gouden titel op verschillende manieren gevierd. Zo zijn we met de campagne ‘Laarbeek schittert in het groen’ op zoek gegaan naar de gouden momenten van Laarbeek. Dat heeft vele mooie verhalen opgeleverd. Maar het meest tastbare ‘gouden’ project is toch wel de GroenStrijd 2.0. Een gezamenlijk initiatief, waarbij inwoners samen met lokale groenondernemers, aan de slag gingen met het vergroenen van hun woonomgeving.

In september 2017 won de gemeente Laarbeek een gouden award bij de Europese groencompetitie Entente Florale. Het jaar daarvoor werden we uitgeroepen tot ‘groenste gemeente van Nederland’. Met het hoogste cijfer ooit én een speciale prijs op het gebied van biodiversiteit. In september 2018 wonnen we de nationale Operatie Steenbreek trofee voor de GroenStrijd 2.0. Deze gouden titels vormen een blijvende blijk van erkenning voor ons beleid en de inzet van velen.

_______________________________________________________________________________

 

Laarbeek groenste gemeente van Europa!!

In 2016 deed de gemeente Laarbeek mee aan de nationale groencompetitie Entente Florale. Dankzij de betrokkenheid van vele vrijwilligers is Laarbeek toen uitgeroepen tot ‘Groenste gemeente van Nederland’. Als winnaar werd Laarbeek uitgenodigd om een jaar later, in 2017, deel te nemen aan de Europese Entente Florale. Op 15 september 2017 won de gemeente Laarbeek een gouden award bij de prijsuitreiking van de Europese groencompetitie Entente Florale in het Sloveense Podcetrtek. Twee ‘groene’ titels waar Laarbeek erg trots op is. De zorg voor de eigen omgeving en de wil tot samenwerken zitten verankerd in het DNA van de inwoners van Laarbeek en daarvoor zijn deze titels een geweldige erkenning.

Een gouden dag
“Wat een geweldige erkenning voor onze mooie groene gemeente en al die mensen die zich hiervoor inzetten. Want het zijn de mensen die het verschil maken. Een gouden dag”, volgens wethouder Meulensteen. In juli van dit jaar beoordeelde de internationale jury van de Entente Florale Europa Laarbeek op allerlei punten; van het onderhoud van het openbaar groen en recreatie en toerisme tot aan burgerparticipatie. “De Entente Florale is niet meer de wedstrijd die draait om het dorp of de stad met de mooiste en meeste bloemen, zoals dat in het verleden was," gaf juryvoorzitter Martin Wagner uit Oostenrijk daarbij aan. "Tegenwoordig gaat het vooral om het beleid dat een dorp of stad voert op het gebied van groen en duurzaamheid en de betrokkenheid van de inwoners.”

Laarbeek schittert in het groen
Laarbeek is toonaangevend op het gebied van groen en duurzaamheid en de manier waarop inwoners hierbij betrokken zijn. Dit bleek al in september 2016 bij de nationale groencompetitie van Entente Florale. Daarbij kende de vakjury het hoogste cijfer ooit toe (een 8,6) en een speciale prijs op het gebied van biodiversiteit. Nu is daar dus ook de internationale erkenning via een Europese gouden award bijgekomen. Het winnen van deze prijzen betekent geenszins dat Laarbeek nu ‘klaar’ is. Integendeel, we gaan door met het verder vergroenen van Laarbeek zodat toekomstige generaties ook kunnen blijven genieten van al het moois dat onze gemeente te bieden heeft! Dat doen we met als motto “Laarbeek schittert in het groen”.

Bevindingen van de jury
Van de beide jurybezoeken (nationaal en Europees) is een juryrapport gemaakt. Bent u geïnteresseerd in de bevindingen van de jury? In onderstaande juryrapporten leest u er alles over.

PDFjuryrapport Laarbeek 2016

PDFJuryrapport Beek en Donk 2017

Toolkit
Wil je ook laten zien dat je uit de 'groenste gemeente van Europa' komt. De ‘groenste van Europa' beeldmerken mogen door iedereen worden gebruikt. In onderstaande toolkit vind je naast deze beeldmerken mooie foto’s, een promotiefilmpje en persoonlijke verhalen van Laarbeekse inwoners.

In deze film nemen we u mee langs een aantal ‘pareltjes’ aan de juryroute en maakt u kennis met enkele vrijwilligers. We zijn trots op onze mooie groene en waterrijke gemeente. Maar we zijn vooral trots op alle vrijwilligers en organisaties die zich hiervoor inzetten. Zij vormen het groene hart van Laarbeek en zijn in weer en wind actief. Samen met hen zorgen we dat ook onze kinderen later nog kunnen genieten van al het moois dat Laarbeek te bieden heeft. Samen gaan we voor groen!

Laarbeek in beeld op RTL 4
Naast bovenstaande film is Laarbeek ook in beeld geweest bij het RTL4-programma ‘Nederland heeft het!’. Bekijk hieronder het filmpje:

In dit item werd dieper ingezoomd op wandelen in Laarbeek. Eén wandelroute werd hierin specifiek belicht: Recht en Orde. Voor 1800 hadden de ‘schepenen’ van de heerlijkheid Beek en Donk de bevoegdheid recht te spreken. Zichtbare instrumenten van de strafrechtspraak waren de kaak/schandpaal en de galg. Deze historie vormde de basis voor deze bewegwijzerde route langs een aantal historische plekken in Laarbeek. De route is 19 kilometer lang, maar kan ook in delen gelopen worden. Meer informatie over de route is te vinden op www.vvvdepeel.nl.

Nationale jurydag en prijsuitreiking
Na afloop van de jurydag voor de Nederlandse competitie op 9 juni 2016 zond Omroep Kontakt een interview uit met de juryvoorzitter, de heer Vlug. Op 21 september 2016 deden zij verslag van de prijsuitreiking van de nationale competitie.

Europese jurydag en prijsuitreiking
Voor de Europese competitie bezocht de internationale jury Laarbeek op 10 en 11 juli 2017. Van dit jurybezoek is door vrijwilligers van Howeco een fraaie film gemaakt. De verkorte versie kunt u hieronder bekijken. Op 15 september 2017 was via een livestream de prijsuitreiking in Slovenië te volgen. Na het behalen van het Europese goud bestede Omroep Brabant op radio en televisie hier uitgebreid aandacht aan.


Favoriete groene plekjes
Op 23 september 2016 zond Omroep Brabant een item uit over de Groenste van Nederland. Hierbij werden verschillende inwoners geïnterviewd op hun favoriete groene plekje in Laarbeek. In 2016 is ook een fotowedstrijd gehouden onder inwoners van Laarbeek. Zij konden daarbij foto's insturen van hun mooiste groene plekje. Onderstaand ziet u de drie winnende foto's:
  

Bij de nationale groencompetitie is de gemeente Laarbeek door een speciale vakjury beoordeeld op de punten Visuele en ruimtelijke kwaliteit, Cultuurhistorisch erfgoed, Cultuurgroen en buiteninrichting, Natuur en landschap, Recreatie en toerisme, Duurzaamheid en milieu en Communicatie, participatie en educatie. Voor de Europese groenwedstrijd beoordeelt de internationale vakjury de gemeente op tien punten: Planning and Development, Natural Environment, Built Environment, Landscape, Green Spaces, Planting  – Permanent and / or  seasonal, Environmental education, Effort and involvement, Tourism and leisure en Presentation. Tijdens zowel de nationale als de Europese jurydag hebben inwoners en Laarbeekse organisaties een toelichting gegeven aan de jury over hun bijdrage aan een groen(er) Laarbeek. Bekijk hier de juryroutes:

PDFJuryroute Entente Florale 2016

PDFJuryroute Entente Florale 2017

 

Wilt u uw doelgroep informeren of promotie maken voor 'de groenste gemeente van Europa'. Dan kunt u gebruik maken van de toolkit die wij voor u hebben samengesteld. De toolkit bestaat uit diverse beeldmerken 'Laarbeek groenste gemeente van Europa', diverse foto’s en een mooie film. U mag deze toolkit vrij gebruiken.

Beeldmerk groenste gemeente van Europa + Laarbeek schittert in het groen beeldmerk (jpg, png en eps formaat)

PakketGroenste gemeente van Europa!.zip

PakketLaarbeek schittert in het groen.zip

Mailondertekening groenste van Europa (jpg)

PakketMailondertekening Laarbeek schittert in het groen.zip

Beelden Laarbeek schittert in het groen

PakketBeelden Laarbeek schittert in het groen.zip

Beeldmerk groenste van Nederland 2016 (jpg, png en eps formaat)

PakketBeeldmerk Laarbeek groenste van Nederland

In beeld (foto's)

PakketFoto's groen Laarbeek

Promotiefilm

Platte tekstEmbed-code promotiefil Entente Florale