Evenement vermelden op aanplakbord

De gemeente Laarbeek biedt de mogelijkheid om evenementen en activiteiten te vermelden op aanplakborden die dan bevestigd worden aan flespalen. 

Uw verzoek om een vermelding op een aanplakbord moet minimaal zes weken voor aanvang van het evenement aangevraagd worden.

Er zijn geen kosten verbonden aan de reservering van de aanplakborden.

Aanvraag

  • Het aanvraagformulier dient ten minste 6 weken voordat evenement plaatsvindt bij de gemeente ingediend te zijn.
  • De poster met de door u te vermelden evementen mogen een afmeting hebben van 80 x 122 cm.
  • Tot plaatsing van borden mag alleen worden overgegaan op die locaties, die daartoe door het college zijn aangewezen.
  • De posters voor de aankondigingsborden dient u zelf aan te brengen op deze borden die op de gemeentewerf aan de Stater 4 te Lieshout aanwezig zijn. U kunt hiervoor een telefonische afspraak met de heer Theo van Kessel  (bereikbaar maandag t/m donderdag op telefoonnummer 0499 425 052 tussen 8.00 en 12.00 uur) maken.
  • Een medewerker van de buitendienst zorgt daarna voor tijdige plaatsing en verwijdering van de borden. In de bevestiging zal worden aangegeven vanaf welke datum dit mogelijk is.
Start evenement verplicht
Einde evenement (alleen invullen bij meerdaags evenement) verplicht
In welk dorp vindt het evenement plaats? verplicht