Extra geld voor inwoners met een laag inkomen

10 januari 2024
Nieuwsoverzicht homepage

Inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm hebben vanaf 1 januari 2024 recht op extra toeslagen. Voorheen lag dit percentage op 100 of 110% van de bijstandsnorm. Het gaat om de Individuele Inkomenstoeslag (IIT) en de Regeling Maatschappelijke Participatie (MP). De Peelgemeenten (Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren) kiezen ervoor dezelfde norm te hanteren. Voor de inwoners van Laarbeek houdt dit in dat een grotere groep mensen recht heeft op deze toeslagen en zo meer financiële ondersteuning krijgt vanuit de gemeente.

Klik hier voor de voorwaarden en het aanvragen van de toeslagen. 

Financiële ondersteuning ook voor mensen zonder uitkering
Wethouder Monika Slaets legt uit: “We merken dat inwoners denken dat ze geen recht hebben op deze toeslagen, omdat ze geen uitkering hebben. Deze toeslagen zijn ook bedoeld voor mensen die werken, maar een laag inkomen hebben. Door het verhogen van de bijstandsnorm naar 120% ondersteunt de gemeente Laarbeek een grotere doelgroep.”

Wat houdt de Individuele Inkomenstoeslag (IIT) in?
De IIT is een toeslag die je als aanvulling ontvangt op je loon of uitkering. Je hebt hier recht op als je een laag inkomen hebt (tot 120% van de bijstandsnorm). Je dient dit zelf als inwoner aan te vragen. Er vallen diverse soorten toeslagen onder, zoals een gezinstoeslag van 265 euro en een kindtoeslag (kinderen tussen 12 en 18 jaar) van 246 euro. Voor inwoners die vanuit een uitkering aan het werk gaan geldt een werktoeslag. Dat houdt in dat je bij 130% van de bijstandsnorm recht hebt op IIT (over een periode van 2 jaar). Om gebruik te mogen maken van de IIT moet je inkomenssituatie minimaal 1 jaar aantoonbaar al zo zijn. 

Voor het ontvangen van de IIT dien je minimaal 21 jaar oud te zijn, heb je naast weinig inkomen ook weinig vermogen en is de kans zeer klein dat je inkomenspositie op korte termijn verbetert. Inwoners die AOW-gerechtigd zijn, maken geen aanspraak op de regeling. Slaets: “De toeslag is bedoeld als aanvulling op je inkomen. Dat houdt in dat je geen verantwoording hoeft af te leggen aan waar je het geld aan uitgeeft. Als iedere inwoner die hier recht op heeft zich aanmeldt, gaat het in Laarbeek om een toename van ruim 300 personen.” 

Wat houdt de Regeling Maatschappelijke Participatie (MP) in?
De MP is net zoals de IIT een toeslag, die als aanvulling dient op jouw inkomen. Het gaat hierbij om een vergoeding van 150 euro per jaar voor maatschappelijke, educatieve, sportieve of culturele activiteiten. Het doel van deze regeling is maatschappelijke participatie van personen en gezinnen met een inkomen op minimumniveau (tot 120% van de bijstandsnorm) mogelijk te maken. Inwoners die al een Participatiewet-uitkering ontvangen, ontvangen vanaf 2024 automatisch deze toeslag. Overige inwoners dienen deze toeslag zelf aan te vragen in het lopende kalenderjaar. De aanvraag voor 2023 kan nog tot 1 april 2024 ingediend worden. Slaets: “In Laarbeek gaat het om 101 extra personen, die hier recht op hebben. Een flinke groep mensen, die wij financieel net iets extra kunnen ondersteunen.” Voor de MP geldt dat je – naast een minimuminkomen - minimaal 18 jaar moet zijn, geen student mag zijn en bezit over weinig vermogen. 

Vragen of een verzoek indienen
Denk je dat je recht hebt op bovenstaande toeslagen? Of heb je hier vragen over? Voor de IIT kun je het aanvraagformulier downloaden via https://www.senzer.nl/hulp-en-ondersteuning/bijzondere-bijstand of meer informatie opvragen bij Senzer, tel. 0492 753 286. Voor de MP neem je contact op met de gemeente Laarbeek via het Sociaal Team Laarbeek, tel. 0492 469 707 of via sociaalteam@laarbeek.nl.